Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

úterý 28. května 2019

Tesco navýší základní tarifní mzdy o 7 %

Praha, 27. května 2019 – Společnost Tesco se dohodla se zástupci odborových organizací na zvýšení mezd u zaměstnanců na provozovnách a distribučním centru. 

Prioritou společnosti Tesco je nadále investovat do mezd na základních provozních pozicích. U nich dojde k navýšení základní tarifní mzdy o 7 %. Na ostatních provozních pozicích dojde k průměrnému navýšení základních tarifních mezd o 5 %. Ke zvýšení mezd dojde už od 1. července 2019. Maloobchodní řetězec Tesco patří k největším soukromým zaměstnavatelům v Česku a pravidelně investuje do růstu mezd svých zaměstnanců. Letošní zvýšení mezd se týká především zaměstnanců na provozních pozicích a pracovníků distribučního centra. 

„Nárůst mezd je odrazem ocenění náročné práce našich kolegů v obchodě a také vývoje na trhu práce v České republice. Naší prioritou nadále zůstává investovat do populace kolegů na základních provozních pozicích. Zde navýšíme základní tarifní mzdu o 7 %. Na ostatních provozních pozicích dojde k průměrnému navýšení základních tarifních mezd o 5 %,“ říká Patrik Dojčinovič, výkonný ředitel Tesco pro Českou republiku. 


Od 1. července letošního roku dojde zároveň k navýšení mezd zaměstnanců distribučního centra, a to v průměru o 6,5 %. 


„Jsem rád, že se nám s kolegy z vyjednávacího týmu podařilo se zaměstnavatelem dohodnout na reálném navýšení mezd a současně zachovat bez snížení či zrušení veškeré příplatky i benefity, které ke mzdě zaměstnanci dostávají,” dodává Milan Matušík, zástupce odborových organizací. 

Péče o zaměstnance zůstává pro společnost Tesco dlouhodobou prioritou. Jasným důkazem je i fakt, že se jí daří opakovaně zvyšovat investice do růstu mezd.„Rádi bychom současně touto cestou vyjádřili poděkování celému týmu pověřených zástupců odborových organizací při Tesco Stores ČR a.s. pro kolektivní vyjednávání, za jejich práci a nasazení při jednání o mzdách, a to konkrétně Milanu Matušíkovi, Ivanu Předinskému, Martině Heincové, Ivaně Kašparové, Josefu Suchému, Jaroslavě Kolárové, externímu poradci Jiřímu Šafářovi a právnímu poradci UZO Ivo Grossmanovi, bez nichž by nebylo možné tohoto navýšení mezd dosáhnout. Děkujeme, že s ochotou a přesvědčením věnují svůj volný čas ve prospěch našich zaměstnanců.“ „Poděkování patří samozřejmě i týmu zaměstnavatele za objektivní a konstruktivní dialog, díky němuž mohlo dojít k oboustranné dohodě s výsledkem reálného navýšení mezd našim zaměstnancům od 1. 7. 2019 a se zachováním všech současných příplatků i benefitů,“ dodávají shodně zástupci odborových organizací pro kolektivní vyjednávání.

NOT

1 komentář:

  1. Chtěla bych se zeptat, zda součástí dohody odboru se zaměstnavatelem Tesco bylo take navýšení týdenního hodinového úvazku? Tak jak je to komunikovano na prodejnách. Reálně navýšení mzdy tedy nebude oněch avizovanych 7,resp. 5% u tarifu.

    OdpovědětVymazat