Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

pondělí 17. října 2022

TESCO pomáhá zaměstnancům zvládnout rostoucí životní náklady

 

Svět kolem nás se neustále vyvíjí a aktuálně přináší nelehkou ekonomickou situaci, které ovlivňuje nás všechny, především pak zvyšující se životní náklady apod. Aby si naše společnost Tesco Stores ČR a.s. udržela silnou pozici a pomohla toto náročné období překonat především vám, našim kolegyním a kolegům, se vám rozhodla nabídnout:

 • Prodlouženou zaměstnaneckou slevu 15 % na 10 dní v říjnu a listopadu a 20% slevu na prodloužené období v prosinci (10. – 23. 12.). Zároveň navýší roční limit ze současných 20000 Kč na 30000 Kč na celkovou slevu při nákupech.
 • Pomoc v podobě vánoční odměny pro kolegyně a kolegy z provozu a distribuce, která bude letos vyplacena již na konci listopadu. Na tuto odměnu budou navazovat nové Clubcard kupony, které obdržíte v novém roce do své mobilní aplikace.
 • Zvyšování mezd v průběhu roku 2023, přičemž podrobnosti potvrdí v lednu.
 • Zvýšenou nabídku potravin pro kolegyně a kolegy z provozu a distribučního centra, které budou dostupné v zázemí pro kolegy.
 • Péči v podobě Tesco Anděla, který pomáhá kolegyním a kolegům v těžké životní situaci. Tento rok pomohl Tesco Anděl již 37 kolegyním a kolegům částkou 1 152 083 korun.

„Jsme velmi rádi, že je vedení společnosti Tesco Stores ČR a.s. otevřené dialogu a spolupracuje s odbory. Vážím si také otevřené komunikace provozního ředitele pro ČR Patrika Dojčinoviče. I díky tomu věřím, že se nám všem podaří zvládnout toto náročné období,“ uvedl Milan Matušík za tým pověřených zástupců odborových organizací při Tesco Stores ČR a.s.

úterý 12. července 2022

Anketa pro naše kolegy "Spokojenost zaměstnanců v Tesco"

Vážení kolegové, na základě Vašeho podnětu, jsme anketu spokojenosti zaměstnanců aktualizovali a spojili do jedné části. Doposud vyplněné dotazníky byly stornovány. Proto, máte-li zájem, vyplňte případně dotazník prosím znovu. 

Anketu můžete vyplnit od dnešního dne až do 30. listopadu 2022. Pro automatické spuštění dotazníku stiskněte klávesu F5 (obnova stránky) nebo klikněte na následující odkaz: Anketa spokojenosti zaměstnanců Tesco

Dotazník můžete vyplnit i na Vašem mobilním zařízení po načtení QR kódu


Děkujeme.

úterý 24. května 2022

Tesco opět zvýší základní mzdy svých zaměstnanců


Společnost Tesco zvýší od 1. července 2022 základní mzdy na provozních pozicích a distribučním centru v průměru o 5 %. Současně ruší nástupní mzdové sazby, kdy všichni kolegové v dané kategorii budou odměňováni stejnou tarifní mzdou od prvního dne nástupu do společnosti, což může znamenat v průměru až 15% nárůst mzdy. Změny se týkají i oblasti benefitů, od července 2022 společnost navyšuje hodnotu stravenkového paušálu a od ledna 2023 zavádí další den volna pro věrné zaměstnance. Dohodli se na tom zástupci společnosti Tesco a odborových organizací Tesco při kolektivním a mzdovém vyjednávání.

Maloobchodní řetězec Tesco patří k největším soukromým zaměstnavatelům v Česku a každoročně navyšuje mzdy svých zaměstnanců. I v letošním roce bude firma významně investovat do mezd a benefitů. „Našich kolegyň a kolegů si nesmírně vážíme a víme, jak moc důležité je investovat právě do nich, zejména v této nelehké době, kdy inflace dosahuje obrovské míry. Nesoustředíme se však pouze na mzdy jako takové, ale chceme našim zaměstnancům nabídnout komplexní balíček benefitů, který pro ně bude atraktivní a současně bude reflektovat aktuální trendy v oblasti řízení lidských zdrojů,“ říká Katarína Navrátilová, generální ředitelka Tesco pro Českou republiku.

„Dohodli jsme se s vedením společnosti Tesco Stores ČR a.s., že i letos budeme investovat do mezd a benefitů našich kolegů. Důvodem je každodenní pracovní úsilí a odhodlání v oblasti péče o naše zákazníky. Letos chceme investovat především do základní tarifní mzdy, a současně proto dojde i k úpravám některých příplatků a jejich převodu do této mzdy, aby kolegové na všech obchodech pobírali silnou základní mzdu. Dohoda padla také v úpravách benefitů, které budou pro naše kolegy výhodnější a atraktivnější,“ dodává Milan Matušík za vyjednávací tým pověřených zástupců odborových organizací při Tesco.

Zaměstnancům na provozních pozicích a distribučním centru bude základní mzda zvýšena v průměru o 5 %. Současně dojde ke zrušení nástupní mzdové sazby, kdy všichni kolegové v dané kategorii budou odměňováni stejnou tarifní mzdou od prvního dne nástupu do společnosti, což může znamenat v průměru až 15% nárůst mzdy. Výrazné změny realizuje Tesco i v oblasti benefitů tak, aby byl celkový balíček odměňování co nejatraktivnější a konkurenceschopný. S platností od 1. července 2022 proto zvyšuje stravenkový paušál, který je vyplácen přímo do mzdy zaměstnance. Společnost tak reaguje na zvyšující se ceny potravin, aby svým zaměstnancům pomohla lépe řídit rodinný rozpočet v tomto náročném období.

V souvislosti s překonáním těžké ekonomické situace společnost také zvýšila zaměstnaneckou slevu na nákupy. Zaměstnanci Tesco tak mohou každý měsíc po výplatním týdnu uplatnit 15% slevu v obchodech Tesco. Jedná se o ojedinělé řešení na trhu, které pomůže zaměstnancům dosáhnout výrazných úspor.

S platností od 1. ledna 2023 firma zavádí další den volna, tzv. FIT day pro věrné kolegy při trvání pracovního poměru 6 let a více. Zaměstnanci tak nově budou mít nárok na 2 dny FIT day v daném kalendářním roce.

Společnost navíc v loňském roce zavedla nové unikátní rodinné benefity. Rodiče, pěstouni nebo ti, kteří plánují mít rodinu nebo se vrátit do práce po vážné nemoci, získají významnou podporu, která jde výrazně nad rámec platné legislativy. Tesco například během mateřské dovolené dorovná mzdu do 100 %.

pondělí 2. května 2022

Blesková zpráva

 Vážené kolegyně, vážení kolegové,

celá naše společnost prožívá velmi těžké časy. Dlouhé období pandemie střídá válka na Ukrajině, která trápí celý svět. Žijeme v neustálé nejistotě, všechno zdražuje a pro mnohé zaměstnance a jejich rodiny je již nyní situace jen těžko zvládnutelná. 

I proto se snažíme s vedením společnosti Tesco Stores ČR a.s. najít způsob, jak zaměstnancům aspoň částečně pomoct v této krizové době, a to v rámci náročného kolektivního vyjednávání o výši mezd a benefitů. Rozhodně si to zasloužíte.

Držte nám palce!

čtvrtek 7. dubna 2022

Potravinová sbírka Tesca na pomoc Ukrajině vynesla více než 58 tun potravin


Společnost Tesco ukončila svou materiální a potravinovou sbírku na pomoc lidem zasaženým konfliktem na Ukrajině. Do mimořádné sbírky, která probíhala ve všech Tesco prodejnách napříč Českou republikou a také na iTesco.cz, zákazníci přispěli potravinami a dalším potřebným materiálem o celkové hmotnosti přes 58 tun. Tesco toto množství zdvojnásobí. Prostřednictvím potravinových bank tak bude potřebným distribuováno více než 276 000 porcí jídla.

Pomoc směřuje ve spolupráci s potravinovými bankami těm, kteří ze země před válečným konfliktem uprchli a jsou na území Česka. Tesco mimořádnou sbírku spustilo na začátku března. Vzhledem k velkému zájmu zákazníků byla sbírka prodloužena, a nakonec trvala celkem 4 týdny. Společnost děkuje všem zákazníkům, kteří se do sbírky zapojili.

Děkuji za velkou vlnu solidarity, kterou jsme v souvislosti se situací na Ukrajině sledovali. I díky tomu jsme byli schopni na základě urgentní výzvy potravinových bank sbírku zorganizovat v rekordně krátkém čase a jsme rádi, že vedla k tak štědrému výsledku. Skvělý výsledek také ukazuje na to, že zákazníci Tesco jsou zvyklí pomáhat lidem v nouzi, což mi dělá velkou radost,“ uvádí Katarína Navrátilová, generální ředitelka společnosti Tesco v České republice.

Společnost Tesco se zapojila do finanční, materiální a potravinové pomoci občanům na ukrajinském území, i těm, kteří ze země uprchli do České republiky, a to mnoha aktivitami. Mimo jiné skupina Tesco darovala 1 milion liber přes Červený kříž. Ve spolupráci s Člověkem v tísni uvolnilo Tesco Česká republika z distribučního centra zboží v celkové hodnotě 700 000 Kč a v zaměstnanecké sbírce na pomoc Ukrajině se vybralo přes 300 000 Kč, které Tesco zdvojnásobí.

Seznam všech Tesco aktivit na pomoc Ukrajině najdete na

https://corporate.itesco.cz/pomoc-ukrajine/


úterý 22. března 2022

Proč se stát členem odborové organizace a být jejich členem?

Hlavní výhodou a předností odborových organizací je jejich nezávislost. Jako takzvané neziskové organizace, které jsou financovány jen z členských příspěvků Dokáží svobodně hájit práva svých členů, vás zaměstnanců bez ohledu na případné politické nebo lobbistické tlaky. Naopak se usilovně snaží o prosazení lepších a kvalitnějších pracovních podmínek a práv zaměstnanců i tehdy, kdy tomu politické klima v České republice není zrovna nakloněno, stejně jako tomu je u většiny "šetřících" zaměstnavatelů, a ze spojení „sociální dialog“ se stává spíše tabu. To je důvod, proč se vám u nás vždy dostane zastání, podpory a spravedlnosti.

Každý má právo svobodně se sdružovat s jinými na ochranu svých hospodářských a sociálních zájmů. Odborové organizace vznikají nezávisle na státu. Omezovat počet odborových organizací je nepřípustné, stejně jako zvýhodňovat některé z nich v podniku nebo v odvětví.

Stále se ale setkáváme s názorem, proč bych měl být členem odborové organizace, když tohle všechno odbory vyjednají i bez mé účasti, v podstatě udělají " špinavou práci" za mě. Vždyť výhody z kolektivní smlouvy pak budou platit i pro mne bez ohledu na to, zda jsem či nejsem členem odborové organizace, a ještě ušetřím za členské příspěvky.

Odbory se postarají o mé navýšení mezd, zvýšení příplatků ke mzdě, benefity, navýšení dovolené na 5 týdnů + 5 plně placených státních svátků (také benefit navíc, jako týden dovolené), ve dnech kdy musí mít obchody zavřeno, příspěvky na stravování (nyní ve většině již stravenkový paušál) nebo příspěvky na penzijní připojištění či kontrola dodržování bezpečnosti práce či zákoníku práce. 

Kdybychom takto přemýšleli všichni, došli bychom zcela jistě k názoru, že odbory vlastně ani nepotřebujeme. Ale skutečností je pravý opak, a to, že odbory jsou ve firmě velmi důležité. Jinak nebude nic. Maximálně nám zůstanou jen 4 týdny dovolené a zákonné příplatky za práci v sobotu či neděli, které jsou 10% a příplatek za noční práci, nebo pracovní volno za práci ve svátek či přesčas.

Dovedete si představit, jak by asi vypadalo, kdyby každý samostatně vyjednával se svým zaměstnavatelem o navýšení mezd, o příplatcích ke mzdě nebo dalších benefitech, či hledal zastání při šikaně ze strany nadřízeného? Jako jednotlivec by asi uspěl asi málokdo, ale spíše nikdo. Není žádným tajemstvím, že ve firmách, kde zástupci odborových organizací nepracují, mají lidé mnohem horší podmínky, jak mzdové, tak pracovní, zaměstnanci jen stěží hledají zastání pro své oprávněné požadavky, ať na navýšení mezd či bezpečnost práce.

Někde dokonce diktují v rámci úsporných balíčků snížení mezd nebo zastavení jejich růstu, zastavení příspěvků na penzijní připojištění a dalších benefitů.  Ano, i toto se často děje.

Proč tedy vstoupit do odborů a být tak jejich členem? Na tuto otázku se dá odpovědět různě. Jedná se o úhel pohledu, zda chci nebo nechci být aktivní v oblasti vyjednávání o mzdách a dalších benefitech, a věřte, že to není samozřejmostí mít pravidelně navýšenou mzdu a další benefity.  Jde o to, zda jako zaměstnanec chci či nechci podpořit odbory v jejich síle při vyjednávání se zaměstnavatelem. A takováto podpora je opravdu zapotřebí a velmi důležitá.

Když budeme vyjednávat za 200 zaměstnanců bude to mít daleko menší váhu, než když budeme vyjednávat s podporou 5 000 zaměstnanců a více. Když vstoupíte do odborů, dáte nám daleko silnější mandát pro vyjednávání, i když se třeba sami aktivně vyjednávání neúčastníte. Jedině odbory mají totiž ze zákona možnost kolektivního vyjednávání se zaměstnavatelem o uzavření kolektivní smlouvy, a opravdu to není vůbec nic jednoduchého, Máme možnost prosazovat a dbát na dodržování zákoníku práce, kolektivní smlouvy, BOZP, pracovních podmínek, a také se ptát zaměstnavatele proč se nedodržuje předpisy, proč je špatné vedení provozovny, proč máme nízké mzdy apod., nebo navrhovat věci nové, diskutovat o pracovních podmínkách a navrhovat tak jejich zlepšení, stejně jako přicházet na základě vašich podnětů s novými benefity či tím, jak zlepšit pracovní prostředí a mít dobrý kolektiv.

Je to jen na vás, zda nás podpoříte a pomůžete nám vytvořit mnohem silnější pozici k prosazování našich společných zájmů, zda se rozhodnete posílit odbory ve společnosti, či zda dále zůstanete schovaní ve své bezpečné ulitě a budete čekat, co vám kdo nabídne.

Odborové organizace při Tesco Stores ČR a.s. jsou otevřeny přijmout mezi sebe nové lidi a budeme velmi rádi, pokud budete mít zájem se zapojit do činnosti, ať již aktivně, či pasivně (jen členstvím a podporou), či se chcete aktivně zapojit do vyjednávání se zaměstnavatelem. Vždy vám jsme a budeme vděčni, za všechny vaše nápady, připomínky, podněty nebo dotazy, které nám mohou pomoci vylepšit a změnit to, s čím jste nespokojeni. 

Pokud nás chcete podpořit a stát se členem odborové organizace, kontaktujte nás, a my vám rádi se vším pomůžeme a poradíme jak na to.

Odbory tady vždy pro zaměstnance dlouhá léta byly, jsou a stále budou. 


Přihláška za člena (vyplňte obě její části a zašlete na adresu sídla organizace)

středa 2. března 2022

Tesco spouští mimořádnou potravinovou sbírku a pokračuje v pomoci lidem postiženým konfliktem na Ukrajině

 

Praha - 2. března 2022

Společnost Tesco rozšiřuje svou materiální a potravinovou pomoc lidem, jejichž životy zasáhl konflikt na Ukrajině. Dneškem spouští na všech svých prodejnách napříč Českou republikou mimořádnou potravinovou sbírku. Pomoc bude ve spolupráci s potravinovými bankami směřovat těm, kteří ze země před válečným konfliktem uprchli a jsou na území Česka. Tesco následně zdvojnásobí dary svých zákazníků.

„Chceme pomoci těm, kteří přišli o své domovy nebo z nich byli nuceni uprchnout. Věříme, že naši zákazníci tuto formu podpory uvítají a do pomoci potřebným se zapojí. Protože chceme, aby byla pomoc co největší, rozhodli jsme se výtěžek této sbírky zdvojnásobit,“ uvádí Katarína Navrátilová, generální ředitelka společnosti Tesco v České republice.

Zákazníci mohou darovat trvanlivé potraviny na speciální sběrná místa za pokladnami v obchodech Tesco. Všichni nakupující se mohou zapojit například tak, že v rámci svých běžných nákupů přidají do nákupního košíku i základní potraviny, které pomohou lidem v nouzi. Potravinami k darování mohou být například rýže, těstoviny, instantní polévky, jídlo v konzervách, ale také třeba dětská kojenecká výživa.

Společnost Tesco se zapojila do materiální a potravinové pomoci občanům na ukrajinském území poprvé minulý víkend. Ve spolupráci s Člověkem v tísni z distribučního centra společnosti Tesco uvolnila zboží v celkové hodnotě 700 000 Kč. V rámci svého virtuálního operátora Tesco Mobile snížila také ceny za hovory na Ukrajinu, kdy zákazníci mohou volat na ukrajinská čísla jako do kterékoliv jiné země EU.

Zároveň Tesco spustila finanční sbírku mezi svými zaměstnanci. Vybrané finanční prostředky bude společnost následně darovat přes organizaci Člověk v tísni na pomoc lidem postiženým válečným konfliktem přímo na Ukrajině.

V neposlední řadě se – na úrovni celé skupiny – společnost Tesco rozhodla věnovat finanční dar ve výši 1 milion liber (téměř 30 milionů korun) organizaci Červeného kříže na Ukrajině na podporu jejich nepostradatelné práce s uprchlíky a rodinami prchajícími před konfliktem.

Zaměstnanecká sbírka na pomoc Ukrajině

 Milé kolegyně, milí kolegové,

jelikož jste sami projevili velký zájem pomoci lidem z Ukrajiny, rozhodla se společnost Tesco Stores ČR a.s. spustit Zaměstnaneckou finanční sbírku. 

Vybranou sumu peněz bude předána organizaci Člověk v tísni, která využije finanční prostředky k materiální pomoci. Můžete přispět libovolnou finanční částkou na účet 4209008028/5500 s variabilním symbolem 380. Tesco vaše příspěvky zdvojnásobí.

Děkujeme vám společně s vedením společnosti a našimi kolegy za vaši štědrost a obrovskou chuť pomáhat tam, kde je to potřeba.


Zpráva od Matta: Podpora humanitárního úsilí na Ukrajině

chtěl bych vás informovat o práci, kterou jsme o víkendu vykonali, abychom pomohli rodinám prchajícím před konfliktem na Ukrajině. Darujeme jídlo v souhrnné výši 1,8 milionu Kč na podporu humanitárních akcí organizovaných Nadací InterChurch Aid v Maďarsku, Člověk v tísni v České republice a Červeným křížem a Kanceláří prezidentky na Slovensku. Díky vynikající týmové práci první dodávky pomoci opustily naše distribuční centra již v sobotu 26. února odpoledne. Darujeme také 40 palet oblečení, které jsou již připraveny na našich skladech k distribuci. Dostalo se ke mně také několik neuvěřitelných příběhů o štědrosti a laskavosti našich jednotlivých kolegyň a kolegů a chtěl bych vám všem poděkovat.

Analyzujeme další možnosti, jak můžeme pomoci oficiálním humanitárním organizacím v každé zemi, a budeme vás nadále informovat.

Naše myšlenky zůstávají se všemi, které zasáhly hrozné události na Ukrajině.

Všem dosud zapojeným ještě jednou děkuji.

M

Zpráva od Matta: Vyjádření podpory našim kolegům během konfliktu na Ukrajině

Milé kolegyně, milí kolegové,

chtěl bych vás všechny oslovit v souvislosti s vypuknutím konfliktu na Ukrajině. Naše myšlenky v této nesmírně těžké době jsou pevně spjaty s kolegy, jejichž blízcí jsou na Ukrajině, a s celým ukrajinským lidem. Individuálně se obracíme na všechny naše kolegy z Ukrajiny, abychom pochopili všechny možné další způsoby podpory, které potřebují, a zůstaneme s nimi i nadále v úzkém kontaktu.

Samozřejmě věříme ve vyřešení stávající situace a jsme připraveni zapojit se do pomoci prostřednictvím našich partnerství s potravinovými bankami a dalšími podpůrnými organizacemi. O dalším vývoji v tomto ohledu vás budeme průběžně informovat.

Plně rozumím, že je to pro mnoho z nás velice znepokojující doba, a žádám vás, abyste na to pamatovali a dávali pozor na kolegy, kterých se vzniklá situace jakkoli dotýká. V takových chvílích se ukazují nejlepší týmy a já vím, že přesně tohle teď uděláme.

Matt

neděle 2. ledna 2022

Důchodci v lednu dostanou důchod a současně doplatek k valorizaci od. 1. ledna. Mění se pravidla

Všechny důchody se od roku 2022 nově valorizují hned od 1. ledna. Penzisté tak v lednu dostanou víc, než by dostali podle dosavadních pravidel.

Všechny důchodce čeká na začátku roku 2022 jedna příjemná novinka. K lednové výplatě penze dostanou ještě valorizační doplatek. Nejčastěji půjde o několik stokorun navíc k valorizovanému důchodu

Počínaje rokem 2022 se totiž budou všechny důchody valorizovat už od 1. ledna, nikoli až k datu splatnosti důchodu jako dosud

Termín vyplácení důchodu je v Česku rovnoměrně rozložen mezi sudé dny od 2. do 24. dne v měsíci. Tento termín je důchodcům přidělen na začátku pobírání důchodu a nemění se. Dosud byla valorizace přiznávána vždy od data, kdy je důchod vyplácen. Když tedy někdo dostává důchod 14., dostal v minulých letech valorizaci poprvé za období 14. ledna až 13. února.

Pro důchodce to znamená, že v lednu nově dostanou od České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) dvě částky – kromě samotné penze i doplatek za valorizaci od 1. ledna do termínu výplaty. Když tedy někdo dostává důchod třeba 14. den v měsíci, dostane doplatek za prvních třináct dnů nového roku.

Jak se to celé bude počítat? „Pro stanovení výše tohoto doplatku se nejprve stanoví částka rozdílu mezi měsíční výší důchodu náležející před valorizací a výší důchodu náležející po provedené valorizaci. Poté se určí doplatkové období, tj. počet kalendářních dní od 1. 1. 2022 do dne předcházejícího lednové splatnosti,“ vysvětluje Jitka Drmolová, mluvčí ČSSZ.

Vezme se tedy rozdíl mezi měsíční penzí v roce 2021 a v roce 2022 a z něho se vyplatí poměrná část za období od začátku roku do výplaty prvního důchodu v novém roce. Při výpočtu doplatku se nepočítá s 31 dny, které má leden, ale s takzvanou "deninou", což je koeficient ve výši 30,4167 – odpovídající průměrnému počtu dní v měsíci za rok.

Tento doplatek bude vyplacen ve stejném termínu a stejným způsobem jako zvyšovaný důchod. V lednu tak všichni důchodci (starobníinvalidní i pozůstalostní) dostanou od ČSSZ dvě platby – samotnou penzi a doplatek. Kdo si ještě nechává posílat složenky, dostane také dvě.

Zdroj: www.penize.cz

Jste pozitivní na Covid-19 a jste v karanténě? Pak pro Vás platí tzv. "IZOLAČKA".

Jde o mimořádný příspěvek ve výši až 370 Kč za den k náhradě příjmů zaměstnanců v karanténě či izolaci. Hlavním účelem je co nejvíce zamezit šíření virového onemocnění COVID 19. Zaměstnanci se už v případě karantény nebo onemocnění COVID-19 nemusí obávat podstatného poklesu svých příjmů. Aktuálně byl návrh zákona o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě schválen oběma komorami Parlamentu ČR, je podepsán prezidentem ČR Milošem Zemanem a nabyl účinnosti publikováním ve Sbírce zákonů (23. 12. 2021).

Nejčastější otázky a odpovědi

Postupy lékařů a zaměstnavatelů k mimořádnému příspěvku při nařízené karanténě (tzv. izolačce) naleznete ZDE

Od kdy bude Izolačka platit?

Izolačka je účinná ode dne vyhlášení ve Sbírce zákonů a nárok na příspěvek bude trvat nejdéle do 28.2.2022. 

Pro koho bude Izolačka platit

Pro všechny zaměstnance, kterým bude nařízena karanténa nebo izolace z důvodu infekčního onemocnění (Covid-19 nebo jiné) v období účinnosti zákona. Bude platit také pro zaměstnance, kterým byla nařízena karanténa po 30. 11. 2021 a bude k datu účinnosti stále trvat. Příspěvek se bude vyplácet po dobu prvních 14 kalendářních dní. Na příspěvek budou mít nárok i tzv. dohodáři, pokud jsou nemocensky pojištěni.

Musí si zaměstnanec o Izolačku požádat?

Ne, dostane ji automaticky. Musí jen zaměstnavateli ohlásit nařízenou karanténu nebo izolaci a samozřejmě mít od lékaře vystavenou eNeschopenku buď na karanténu nebo na správnou diagnózu nemoci, ze které vyplývá automaticky izolace. Izolačku pak obdrží v následující výplatě.

Co musí dělat zaměstnavatel?

Zaměstnavatel nemusí žádat o žádné refundace vyplacené Izolačky, příspěvek k náhradě mzdy si sám odečte od povinného odvodu pojistného na sociální pojištění. Odečet může zaměstnavatel provést do 3 kalendářních měsíců od ukončení karantény zaměstnance. Informace o počátku i následném ukončení karantény nebo izolace u svého zaměstnance získá zaměstnavatel v řádu několika hodin prostřednictvím systému eNeschopenky.

Bude Izolačka podléhat exekuci?

Nebude, ani soudnímu výkonu rozhodnutí, a ani se nebude započítávat do příjmu pro dávky.

Jak se bude karanténa či izolace kontrolovat?

Dodržování nařízené karantény či izolace budou provádět orgány hygieny, které mohou při nedodržení podmínek ukládat i pokuty.

Od 30.11. jsem v pracovní neschopnosti pro příznaky Covid-19. Dne 2.12. mi vyšel pozitivní test a byla mi nařízena 14 dnů izolace. Za které dny mám nárok na Izolačku?

Mimořádný příspěvek vyplácí zaměstnavatel za prvních 14 kalendářních dnů trvání nařízené karantény a/nebo izolace. Potvrzení o nařízení karantény (izolace) vydávají orgány veřejného zdraví a ošetřující lékaři. Ošetřující lékaři mohou potvrzovat nařízení karantény a izolace na elektronicky zasílaném tiskopise eNeschopenka. Jestliže na tomto tiskopise uvede lékař slovo „karanténa“ nebo „izolace“ v rubrice „Druh vykonávané práce (profese)“ nebo aspoň na tomto tiskopise uvede takovou diagnózu, z níž je zřejmé, že při tomto onemocnění musela být nařízena izolace, považuje se tato eNeschopenka za potvrzení nařízení karantény nebo izolace.

V tomto případě mohly nastat 2 situace:

 1. Již dne 30. 11. vyhodnotil lékař onemocnění jako covidové, rozhodl o vzniku dočasné pracovní neschopnosti (DPN) s covidovou diagnózou. Zároveň byl povinen nařídit izolaci. Nárok na mimořádný příspěvek nevzniká, protože izolace nebyla nařízena po 30.11.
   
 2. Dne 30. 11. nevyhodnotil lékař příznaky onemocnění za tak vážné, aby uznal dočasnou pracovní neschopnost, ani nedospěl k závěru, že by tyto příznaky mohly být následkem nákazy covidem, ale „pro jistotu“ Vás poslal na test. Dne 30. 11. nenařídil karanténu a ani nerozhodl o vzniku dočasné pracovní neschopnosti. Teprve od 2. 12. vydal první rozhodnutí, jímž byla uznána dočasná pracovní neschopnost. Pokud onemocnění spojené s izolací ke dni účinnosti zákona bude trvat, nárok na mimořádný příspěvek bude od 2. 12. po dobu 14 kalendářních dnů trvání izolace.

Mimořádný příspěvek vyplácí vždy zaměstnavatel spolu s náhradou mzdy/platu/odměny z dohody.

Pracovní doba rozvržena na pondělí až pátek, činí 8 hodin denně. Průměrný hodinový výdělek činí 100 Kč. Jak se stanoví výše příspěvku?

Průměrný výdělek za tento den činí 100 Kč x 8 hodin, tj. 800 Kč. 90 % průměrného výdělku za tento den činí 720 Kč, to je maximální denní limit pro součet náhrady mzdy a příspěvku v karanténě.

Náhrada mzdy za tento den činí 432 Kč, tj. 90 % z 800 Kč je 720 Kč a 60 % z této částky je 432 Kč.

Součet příspěvku a náhrady mzdy nesmí být vyšší než 90 % průměrného výdělku.

Příspěvek v tomto případě činí jen 288 Kč, protože 288 Kč + 432 Kč (náhrada mzdy) = 720 Kč (90 % průměrného výdělku).

Příklady Izolačky

 1. Zaměstnanci byla nařízena karanténa na 10 dní od 20. 11. do 30. 11. 2021.

  V tomto případě, bohužel, na příspěvek mít nárok nebude, neboť mu karanténa byla nařízena před 1. 12. 2021 a celá uplynula před dnem účinnosti zákona.
 2. Zaměstnanci byla nařízena izolace od 14. 12. 2021 do 27. 12. 2021.

V tomto případě bude nárok na příspěvek příslušet, zákon byl vyhlášen, publikován, ve Sbírce zákonů 23. 12. 2021, neboť izolace byla nařízena přede dnem účinnosti a uplatní se tak přechodné ustanovení předmětného zákona.

Poslední aktualizace: 29. 12. 2021

Zdroj: mpsv.cz