Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

čtvrtek 7. dubna 2022

Potravinová sbírka Tesca na pomoc Ukrajině vynesla více než 58 tun potravin


Společnost Tesco ukončila svou materiální a potravinovou sbírku na pomoc lidem zasaženým konfliktem na Ukrajině. Do mimořádné sbírky, která probíhala ve všech Tesco prodejnách napříč Českou republikou a také na iTesco.cz, zákazníci přispěli potravinami a dalším potřebným materiálem o celkové hmotnosti přes 58 tun. Tesco toto množství zdvojnásobí. Prostřednictvím potravinových bank tak bude potřebným distribuováno více než 276 000 porcí jídla.

Pomoc směřuje ve spolupráci s potravinovými bankami těm, kteří ze země před válečným konfliktem uprchli a jsou na území Česka. Tesco mimořádnou sbírku spustilo na začátku března. Vzhledem k velkému zájmu zákazníků byla sbírka prodloužena, a nakonec trvala celkem 4 týdny. Společnost děkuje všem zákazníkům, kteří se do sbírky zapojili.

Děkuji za velkou vlnu solidarity, kterou jsme v souvislosti se situací na Ukrajině sledovali. I díky tomu jsme byli schopni na základě urgentní výzvy potravinových bank sbírku zorganizovat v rekordně krátkém čase a jsme rádi, že vedla k tak štědrému výsledku. Skvělý výsledek také ukazuje na to, že zákazníci Tesco jsou zvyklí pomáhat lidem v nouzi, což mi dělá velkou radost,“ uvádí Katarína Navrátilová, generální ředitelka společnosti Tesco v České republice.

Společnost Tesco se zapojila do finanční, materiální a potravinové pomoci občanům na ukrajinském území, i těm, kteří ze země uprchli do České republiky, a to mnoha aktivitami. Mimo jiné skupina Tesco darovala 1 milion liber přes Červený kříž. Ve spolupráci s Člověkem v tísni uvolnilo Tesco Česká republika z distribučního centra zboží v celkové hodnotě 700 000 Kč a v zaměstnanecké sbírce na pomoc Ukrajině se vybralo přes 300 000 Kč, které Tesco zdvojnásobí.

Seznam všech Tesco aktivit na pomoc Ukrajině najdete na

https://corporate.itesco.cz/pomoc-ukrajine/


Žádné komentáře:

Okomentovat