Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

úterý 12. května 2015

Zástupci odborových organizací a společnosti Tesco se dohodli na navýšení tarifních až o 2 %

 Praha, 12. května 2015 – Společnost Tesco zvýší od 1. července 2015 mzdy všem zaměstnancům s tarifní mzdou až o 2 %. Dnes se na tom dohodli zástupci společnosti Tesco a odborových organizací Tesco Stores, při vyjednávání mzdového předpisu na následující rok.

"Jsme rádi, že i přes spekulace, které se v poslední době objevily v médiích, můžeme konstatovat, že Tesco je stále silnou a konkurenceschopnou společností v oblasti maloobchodu. Oceňujeme, že společnost chápe, že bez zaměstnanců nemůže vytvářet zisk a uspět na trhu. I přes probíhající změny organizačních struktur a vytváření jednotného řídícího týmu ve střední Evropě se nám podařilo dohodnout se zaměstnavatelem každoroční navýšení mezd, a to ve všech pozicích s tarifní mzdou, až do výše 2.18 %,říká za vyjednávací tým pověřených zástupců odborových organizací Tesco Milan Matušík.

Jsme velmi rádi, že můžeme ocenit tvrdou práci, kterou naši zaměstnanci odvádí pro naše zákazníky. Investice do našich zaměstnanců je pro Tesco velice důležitá a to nejen prostřednictvím navyšování mezd, ale také prostřednictvím široké nabídky zaměstnaneckých výhod, školení a rozvoje, které pomáhají našim zaměstnancům v kariérním postupu,říká Martin Beháň, provozní ředitel a představitel společnosti Tesco pro Českou republiku.