Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

úterý 31. srpna 2010

Cílený útok na práva a jistoty zaměstnanců

...
PRAHA – Premiér Petr Nečas (ODS) se v rozhovoru pro Hospodářské noviny vložil do vyhrocené debaty o nový Zákoník práce a návrh ministra práce Jaromíra Drábka (TOP 09) označil za »vykastrovanou novelu«, která je zbytečně mírná. Nečas si přeje, aby Zákoník práce ztratil smysl – chránit slabší stranu v zaměstnání – a stal se nástrojem pro zdecimování zaměstnanců

A doporučuje se vrátit k jeho původní verzi zákoníku z roku 2009 s tím, že by měl zákoník obsahovat výpověď bez udání důvodu, řetězení pracovních smluv na dobu určitou a omezení vlivu odborů. K návrhu ministra Drábka uvedl Nečas, že »on vybírá pouze některé věci, které směřují k úpravě tarifů ve veřejném sektoru, plus rozšiřuje záležitosti typu práce na dohodu. Ale prvky směřující k větší flexibilitě pracovního trhu, včetně úprav částečných úvazků, tam nejsou… Mně ten návrh připadá velmi málo ambiciózní. Měli bychom podle mého názoru jít do mnohem hlubších změn,« tvrdí premiér Nečas. Pokud se má vláda vystavit střetu s odboráři, kteří se změnami nesouhlasí a hodlají proti nim protestovat, měla by podle Nečase zariskovat a jít ještě dál.

Zdůraznil rovněž, že nejlepší by bylo se vrátit k původní verzi zákoníku, kterou loni připravil sám Nečas ještě jako ministr práce. Ta také v pracovní verzi obsahovala mimo jiné kontroverzní paragraf, podle kterého by zaměstnanec mohl dostat výpověď de facto bez udání důvodu, tedy jen proto, že podle svého šéfa špatně pracuje. »Ten návrh je už napsaný. Nemusí se vytvářet. A to bude také pozice ODS při vyjednávání ve vládě,« upozorňuje Nečas.

Žádné překvapení…

»Názory Petra Nečase mne nepřekvapují. Netajil se jimi už před květnovými volbami do Poslanecké sněmovny. Mimochodem avizoval je dlouhodobě s tím, že si představuje úplně nový Zákoník práce, anebo alespoň jeho rozsáhlou novelu, která by vycházela z jeho představ, které nestačil prosadit již v roce 2009, kdy do sněmovny předložil rozsáhlou novelu Zákoníku práce, a která nebyla přijata, protože v březnu 2009 padla Topolánkova vláda,« řekl poslanec Stanislav Grospič, předseda Odborového sdružení Čech, Moravy a Slezska. Podle Grospiče návrhy novely Zákoníku práce je nutné považovat za velmi nebezpečné, protože obsahují cílený útok na základní pracovněprávní a sociální jistoty zaměstnanců a na oslabení úlohy odborů při obhajobě práv pracujících.

Není kam ustupovat

Včera jsme obdrželi k Nečasovým názorům též vyjádření Jaroslava Zavadila, předsedy Českomoravské komory odborových svazů (ČMKOS). Praví v něm, že »premiér Petr Nečas vyslal občanům České republiky jasný signál, že chce zneužít krize k drastickému omezení zaměstnaneckých a odborových práv.« Podle Zavadila Nečas nemluví pravdu, když tvrdí, že český Zákoník práce brzdí flexibilitu na pracovním trhu. Podle analýzy Evropské komise naopak ČR už dnes patří mezi země s vysokou flexibilitou a nižší ochranou zaměstnanců. »Pokud by mělo dojít k vyhazování lidí z práce bez udání důvodů a k dalším fatálním diskriminacím na trhu práce ve jménu flexibility, nešlo by už o nic jiného než o to, aby ze zaměstnanců byly loutky žijící v existenční nejistotě,« uvádí odborový předák. Konstatuje, že Nečas vyhrožuje již připravenou novelou Zákoníku práce a nepřímo v článku zveřejněném v Hospodářských novinách »vyzývá ke konfliktu ve společnosti.« A připomíná citát z rozhovoru na adresu připravených změn v Zákoníku práce: »Ať už tam jsou i hlubší změny, když už kvůli tomu máme jít do střetu s odbory.«

Zavadil zdůrazňuje: »Se vší odpovědností říkáme, že odbory si konflikty nepřejí. Zároveň však se vší odpovědností říkáme, že za okolností, kdy nejvyšší představitel státu poctivým lidem práce vyhrožuje už i konfliktem, to tak nechat nemůžeme. Nečas si přeje, aby Zákoník práce ztratil smysl – chránit slabší stranu v zaměstnání – a naopak stal se nástrojem pro zdecimování zaměstnanců. Už není kam ustupovat,« zdůraznil.

Zdroj: Halo Noviny(svo), 31.8.2010

sobota 14. srpna 2010

Lidé, kteří jsou kvůli povodni v nouzi, mají nárok na pomoc

...
Lidé, kteří se kvůli záplavám ocitli v hmotné nouzi, mohou dostat mimořádnou okamžitou pomoc až 46.890 korun. O tuto dávku se žádá podle informací na webu ministerstva práce a sociálních věcí na obecním úřadě v místě trvalého bydliště žadatele. "Okamžitá pomoc je řešitelná v řádu několika dnů," řekl v České televizi Drábek.

Zákon stanoví pomoc v hmotné nouzi jako jednorázovou dávku s přihlédnutím k majetkovým poměrům a příjmové situaci osoby nebo společně posuzovaných osob. Dosáhnout může až patnáctinásobku životního minima, tedy téměř 47.000 korun. Stejný zákon umožňuje poskytnout mimořádnou pomoc také tomu, kdo nemá vzhledem k příjmům a celkovým sociálním a majetkovým poměrům dost peněz na zaplacení nezbytných věcí a základního vybavení domácnosti. Tato mimořádná pomoc může znamenat i stoprocentní proplacení konkrétního nákladu, za rok však jednotlivec nesmí využít více než desetinásobek životního minima jednotlivce. Jde o 31.260 korun.

Zdroj: Rádio Praha, MPSV

pátek 13. srpna 2010

Výzva všem zaměstnancům: Pomáháme postiženým povodněmi


...
První pomoc do zasažených oblastí na severu Čech poslal Nadační fond Tesco již o víkendu. Balené vody a čisticí prostředky putovaly bezprostředně po prvních zprávách o neštěstí rovnou z obchodů postiženým obyvatelům Liberecka. Tesco všem svým zaměstnancům, kteří byli přímo postiženi záplavami, poskytuje dva dny placeného volna pro vyřízení osobních záležitostí, možnost neplaceného volna a jeho napracování a v obzvláště závažných případech individuální finanční výpomoc.

Solidaritu a účast se svými kolegy projevili i zaměstnanci obchodního domu My Liberec. Uspořádali pro ty, které živel poškodil, finanční sbírku. Pomoc - bezplatné náhradní ubytování - dostali i zaměstnanci, kteří se v kritické situaci nemohli dostat z práce domů.

Vyzýváme Vás, zaměstnance společnosti Tesco a členy odborových organizací, nebuďte lhostejní osudu kolegů postižených povodněmi a podejte pomocnou ruku, či přispějte do sbírek a pozvedněte solidaritu mezi lidmi. Informujte se u svých manažerů Lidských zdrojů a zástupců odborových organizací, jak můžete pomoci nebo o možnosti poskytnout finanční dar na pomoc zaměstnancům z postižených oblastí.

sbírkové konto 5001234100/5500 (bez poplatku u Raiffeisen bank)
Nadační Fond Tesco

Všem z Vás, kteří jste již jakkoli pomohli děkujeme. Děkujeme i těm z Vás, kteří tak teprve učiní. Nezapomeňte, že Země je živel a takové neštěstí může kdykoli zcela nečekaně potkat každého z nás.

-NOT-

středa 4. srpna 2010

Jaromír Drábek: Zákoník práce přitvrzovat nebudu (E15)


...
Podstatné změny v pracovním právu ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek nechystá. Dvouměsíční výpovědní doba zůstane, nebude se ani rozšiřovat okruh důvodů k výpovědi. "Změní se ale výše odstupného u lidí zaměstnaných kratší dobu. Kdo bude v práci méně než rok, dostane odstupné jednoměsíční, kdo méně než dva roky, získá dvouměsíční odstupné," řekl Drábek v rozhovoru pro E15.


E15: Dosud jste se jako dlouholetý prezident Hospodářské komory pohyboval spíše na straně podnikatelů. Pocítil jste kvůli tomu nějakou kritiku? Jaký vztah máte s odbory?

Vůbec. Já to nechci rozdělovat na dvě strany. Spíše je výhoda, že jsem se řadou témat zabýval ve svém minulém působení. Cítím, že i strana zaměstnanců k tomu přistupuje stejně. Když jednáme, řekl bych, že převažuje kladný pohled, protože máme něco za sebou, umíme komunikovat. Můžeme mít rozdílné názory, ale je nutné korektně diskutovat.

E15: Kdo jsou vaši poradci?

Po těch pár dnech ve funkci ještě tým není úplně sestaven. Zatím jsem se domluvil s dvěma klíčovými lidmi. Je to Ivo Foltýn (bývalý šéf Penzijního fondu České pojišťovny, pozn. red.), který je mou oporou v záležitostech nasměrování důchodové reformy, a pak Jaroslav Dembinný, jenž mi radí v problematice začleňování osob se zdravotním postižením. Sám je vozíčkář, takže problematiku zná z vlastní zkušenosti, navíc je to člověk velmi systematicky uvažující. Toto jsou formální poradci, navíc se opírám o zkušenosti lidí z ministerstva, které jsem si přivedl do nejužšího týmu.

E15: Dva poradci jsou konečný počet?

Nechci to předem uzavírat na nějakém čísle. Předpokládám, že budu využívat možnosti zpětné vazby i od dalších expertů, ale jestli to bude formou poradců či jinak, není podstatné.

E15: Jak se vám komunikuje s premiérem Nečasem, kterého vlastně následujete v jeho funkci?

Bylo úsměvné, když mě premiér Nečas uváděl do funkce, že jsme se zde vlastně sešli tři bývalí a současní ministři práce, premiér, Petr Šimerka a já. Je zde řada rozpracovaných věcí, které Petr Nečas vzhledem k pádu Topolánkovy vlády nestihl dokončit. Je celkem logické, že ministr Šimerka, protože byl součástí úřednické vlády, v dlouhodobých projektech nepokračoval, neboť k tomu necítil mandát - sám bych to vnímal stejně. Proto na řadu těchto věcí navazuji. Hodně intenzivně jsem s premiérem komunikoval i v době, kdy byl ministrem, takže komunikace je už nějak nastavená, nemám pocit, že bychom měli odlišné názory či směrování. Naopak, spíše mi pomáhá, že rezort sám řídil a zná jej hlouběji.

E15: Program vašeho resortu se hodně, hlavně co se týče zákoníku práce, kryje s volebním programem ODS.

Jasně, na tom, že se programové prohlášení kryje s koaličním programem, není nic překvapivého. To, že se tam prolínají jednotlivé prvky z jednotlivých programů všech tří stran, je logické.

E15: Co z programu je vám nejbližší, co hlavně chcete prosadit?

Cílových věcí je řada. Zcela nosná je důchodová reforma, to je největší úkol, který bude mít dosah desítek let. Pokud chceme reformu spustit v roce 2012, zbývá velmi krátká doba na přípravu včetně diskuze s partnery. Dále je to rekonstrukce sociální sítě, neboť dnešní systém mnoha dávek, žádostí, příloh je pro stát velmi administrativně drahý, klientsky nepřívětivý i neefektivní. Tím, jak jsou dávky komplikované, existuje velká možnost zneužívání sociální sítě. Mým třetím úkolem je zákoník práce a související normy. Není mou ambicí předkládat nový zákoník, byť po tom někteří volají, protože tato norma platí od roku 2007. S řadou věcí sice nejsem spokojen, ale spíše po technické stránce. To bych chtěl upravit, vyčistit zákoník od nesrozumitelností. Co se týká exekutivní oblasti, úkolem je výrazně zlepšit výkon státní správy, v oblasti úřadů práce, nedůsledné kontroly zneužívání dávek, nelegálního zaměstnávání či vyplácení části mezd mimo účetnictví.

E15: Letos budete z rozpočtu škrtat jedenáct miliard?

Dvanáct. Vycházíme z toho, že daňové příjmy státu budou o 28 miliard nižší. Pokud chceme být vláda odpovědná, musíme udělat adekvátní opatření na výdajové straně. Některé výdaje nemůžeme uskutečnit, což se našeho rezortu dotýká silně. Zde je včetně podřízených organizací zaměstnáno osmnáct a půl tisíce lidí. Budeme se snažit maximálně ušetřit peníze na provozních i na mzdových výdajích. Chceme co nejméně sahat do sociálních služeb, kde už nyní je situace hodně napjatá.

E15: To znamená, že budete propouštět?

Vždycky jsou dvě cesty. Buď lidi propouštět, anebo se s nimi dohodnout, že je peněz méně a že se musejí na pár měsíců uskrovnit. Propouštěním bychom letos nic nevyřešili, protože by se stejně muselo vyplácet tříměsíční odstupné. Musíme udělat krátkodobé úspory, lidé si musejí uvědomit, že v dnešní ekonomické situaci nemohou být nároky tak vysoké jako v době konjunktury.

E15: Takže budete sahat na odměny?

Předpokládám. Je v kompetenci jednotlivých vedoucích pracovníků, aby to vyřešili. Všichni toto zadání dostali, je to jejich manažerská odpovědnost.

E15: V příštím roce máte za cíl snížit provozní náklady o deset procent. Jak to uděláte?

To už je jiná záležitost. Řadu věcí už chceme dělat systematičtěji než jen prostým škrtáním. Dokonce si ani nemyslím, že bychom museli propouštět lidi. Je zde nějaká přirozená obměna. Připravujeme ale některé organizační změny, hlavně co se týká úřadů práce, neboť dnešní systém, kde je v ploché struktuře 77 úřadů, je manažersky neuchopitelný. Postavíme standardní strukturu krajských článků a kontaktních míst v pověřených obcích. Posílíme kontrolní činnost a omezíme činnost administrativní.

E15: Už víte, jaký budete mít rozpočet na příští rok?

Řádově je to o oněch deset procent méně, nicméně konkrétní čísla zpracováváme a během pár dnů dokončíme. To ale mluvíme o provozních výdajích, jinak je to u důchodů a sociálních výdajů na dávky a podpory. Co se týká důchodů, koaliční dohoda je jasná, budou se valorizovat v rámci zákona, což připravujeme. Tam bude nárůst výdajů řádově o patnáct miliard korun. U sociálních dávek také legislativa jasně určuje, jak je vyplácet, takže zde moc prostoru není, i když se připravují některé parametrické změny.

E15: Takže to celkové číslo bude kvůli výdajům ze zákona vyšší než letos?

Na to je ještě brzo, budeme pečlivě vyjednávat. Každý rezort má priority, o které bude bojovat v politické diskuzi.

E15: Co se týče důchodové reformy, už jste řekli, že budete vycházet z doporučení Bezděkovy komise. Která z navržených variant je vám osobně bližší?

To říci nemůžu, předjímal bych něco, co chci pečlivě vyjednat v diskuzi. Přistupuji k tomu velmi pragmaticky, varianty mají nějaké číselné ocenění, trendový vývoj, chci to důkladně rozebrat s politickými i odbornými partnery a shodnout se na tom, co je nejlepší pro Českou republiku. Můj osobní pocitový názor není důležitý a ani pro mě není významný.

E15: Co očekáváte od debaty s ČSSD o reformě?

S opozicí budu podrobně jednat. Cítím jako velkou výhodu, že stínovým ministrem práce ČSSD je Zdeněk Škromach. Tento rezort několik let řídil a já s ním mám z té doby velmi dobrou komunikační zkušenost. Na řadu věcí sice máme rozdílné názory, ale dá se s ním velmi dobře diskutovat a hledat společná řešení. Už jsme spolu neformálně mluvili, informoval jsem ho, že chci udělat vše pro to, aby reforma byla široce přijatelná. Aby se nestalo to, co na Slovensku, že po příštích volbách přijdou změny v nastavení systému.

E15: Co se týče pracovního práva, budete se snažit prosadit, aby zákoník umožňoval jednodušeji propouštět lidi?

Je to vděčné mediální téma, já to ale nevnímám jako podstatné. Dnes nastavený systém je dlouhodobě používaný, není žádný závažný argument k výrazné změně. Nepředpokládám, že by se nějak zvyšoval počet důvodů k výpovědi, je to věc dostatečně prodiskutovaná. Jen jak jsem řekl, jde o to, učinit zákoník srozumitelnějším, pak ubude nejasných výkladů i soudních sporů například o neplatnosti výpovědi.

E15: A třeba zkracování výpovědní doby?

Není to má ambice, nevidím k tomu žádný rozumný důvod. Dnes nastavená doba je optimální, dva měsíce je pro zaměstnavatele i zaměstnance akorát.

E15: V odstupném ale chystáte změny

Mám připravenou drobnou korekci směrem k tomu, aby se zaměstnavatelé nebáli vytvářet nová pracovní místa. Změní se výše odstupného u lidí zaměstnaných kratší dobu. Kdo bude v práci méně než rok, dostane odstupné jednoměsíční, kdo méně než dva roky, získá dvouměsíční odstupné.

E15: Už se ozývaly kritické hlasy z levice, že kabinet bude vytvářet sociální napětí. Jak myslíte, že veřejnost přijme navrhovaná opatření?

A co má opozice jiného říkat? Politicky tomu úplně rozumím, beru to jako standardní politický souboj. Neobávám se, že by čeští občané nevěděli, že je fiskální politiku třeba napravit, protože by se nám další růst dluhu vymstil. My jsme z druhé strany naopak kritizováni, že bychom mohli být razantnější, deficit snižovat radikálněji, to si ale nemyslím. Podle mě je naše cesta optimální trasou. Nebojím se sociálního napětí, i když samozřejmě může dojít k jednotlivým excesům, když se nějaká opatření dotknou konkrétní skupiny, a ta může protestovat. Nemyslím ale, že někdo bude demonstrovat na náměstí za to, že stát má více utrácet a víc se zadlužovat.

Zdroj: E15