Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

pátek 13. srpna 2010

Výzva všem zaměstnancům: Pomáháme postiženým povodněmi


...
První pomoc do zasažených oblastí na severu Čech poslal Nadační fond Tesco již o víkendu. Balené vody a čisticí prostředky putovaly bezprostředně po prvních zprávách o neštěstí rovnou z obchodů postiženým obyvatelům Liberecka. Tesco všem svým zaměstnancům, kteří byli přímo postiženi záplavami, poskytuje dva dny placeného volna pro vyřízení osobních záležitostí, možnost neplaceného volna a jeho napracování a v obzvláště závažných případech individuální finanční výpomoc.

Solidaritu a účast se svými kolegy projevili i zaměstnanci obchodního domu My Liberec. Uspořádali pro ty, které živel poškodil, finanční sbírku. Pomoc - bezplatné náhradní ubytování - dostali i zaměstnanci, kteří se v kritické situaci nemohli dostat z práce domů.

Vyzýváme Vás, zaměstnance společnosti Tesco a členy odborových organizací, nebuďte lhostejní osudu kolegů postižených povodněmi a podejte pomocnou ruku, či přispějte do sbírek a pozvedněte solidaritu mezi lidmi. Informujte se u svých manažerů Lidských zdrojů a zástupců odborových organizací, jak můžete pomoci nebo o možnosti poskytnout finanční dar na pomoc zaměstnancům z postižených oblastí.

sbírkové konto 5001234100/5500 (bez poplatku u Raiffeisen bank)
Nadační Fond Tesco

Všem z Vás, kteří jste již jakkoli pomohli děkujeme. Děkujeme i těm z Vás, kteří tak teprve učiní. Nezapomeňte, že Země je živel a takové neštěstí může kdykoli zcela nečekaně potkat každého z nás.

-NOT-

Žádné komentáře:

Okomentovat