Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

pondělí 17. října 2022

TESCO pomáhá zaměstnancům zvládnout rostoucí životní náklady

 

Svět kolem nás se neustále vyvíjí a aktuálně přináší nelehkou ekonomickou situaci, které ovlivňuje nás všechny, především pak zvyšující se životní náklady apod. Aby si naše společnost Tesco Stores ČR a.s. udržela silnou pozici a pomohla toto náročné období překonat především vám, našim kolegyním a kolegům, se vám rozhodla nabídnout:

  • Prodlouženou zaměstnaneckou slevu 15 % na 10 dní v říjnu a listopadu a 20% slevu na prodloužené období v prosinci (10. – 23. 12.). Zároveň navýší roční limit ze současných 20000 Kč na 30000 Kč na celkovou slevu při nákupech.
  • Pomoc v podobě vánoční odměny pro kolegyně a kolegy z provozu a distribuce, která bude letos vyplacena již na konci listopadu. Na tuto odměnu budou navazovat nové Clubcard kupony, které obdržíte v novém roce do své mobilní aplikace.
  • Zvyšování mezd v průběhu roku 2023, přičemž podrobnosti potvrdí v lednu.
  • Zvýšenou nabídku potravin pro kolegyně a kolegy z provozu a distribučního centra, které budou dostupné v zázemí pro kolegy.
  • Péči v podobě Tesco Anděla, který pomáhá kolegyním a kolegům v těžké životní situaci. Tento rok pomohl Tesco Anděl již 37 kolegyním a kolegům částkou 1 152 083 korun.

„Jsme velmi rádi, že je vedení společnosti Tesco Stores ČR a.s. otevřené dialogu a spolupracuje s odbory. Vážím si také otevřené komunikace provozního ředitele pro ČR Patrika Dojčinoviče. I díky tomu věřím, že se nám všem podaří zvládnout toto náročné období,“ uvedl Milan Matušík za tým pověřených zástupců odborových organizací při Tesco Stores ČR a.s.

Žádné komentáře:

Okomentovat