Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

úterý 6. ledna 2009

Tesco, zodpovědný soused: Kdy přijde rozhodný krok i v ČR?Britové mají po taškách

Tesco, Sainsbury's, Marks & Spencer, Asda a další britské maloobchodní řetězce podepsaly dobrovolně dohodu s britskou vládou o tom, že sníží do jara o polovinu spotřebu plastikových tašek vydávaných zákazníkům. Jen za rok 2006 jich totiž řetězce vydaly svým zákazníkům 13 miliard. V delším období by chtěla vláda dosáhnout snížení jejich spotřeby o 70 %. V minulosti již řetězce podnikly různé kroky k omezení používání plastikových tašek. V květnu Marks & Spencer začal účtovat za tašku 5 pencí, Tesco a Sainsbury's z pokladen tašky zdarma odstranily. Tesco navíc zavedlo systém odměn zvaný Green Clubcard Points pro zákazníky, kteří na nákup přijdou se svou vlastní taškou.


MaM.IHNED.CZ

Žádné komentáře:

Okomentovat