Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

úterý 20. října 2009

Prohlášení k prodejní době dne 24. 12. 2009

...

Rada nezávislých odborů Tesco morálně nemůže souhlasit s otevírací dobou provozoven Tesco dne 24. 12. 2009 do 15:00, kdy je tento svátek vnímán nejen jako jeden z největších křesťanských svátků, ale také jako jediný svátek, který je významným pro rodinu samotnou, a měl by být prožit zejména v klidu a pohodě rodinného kruhu. Je významnou tradicí nejen České republiky. Osobně bychom přivítali ještě jednou zvážení vedení společnosti o možnosti zkrácení prodejní doby do 14:00. Domníváme se, že tato doba by mohla být přijatelnou pro obě strany, jak zaměstnavatele, tak i zaměstnance.

Je potřeba vnímat smysl Vánoc, zejména pak přípravu na nejkrásnější den v roce, Štědrý den. Ten nelze však vnímat jako pohodový, pokud unavená prodavačka či prodavač musí ještě po ukončení zaměstnání v naprosté rychlosti připravit štědrovečerní večeři či zdobit vánoční stromek.

Štědrý den je vnímán zaměstnanci nejcitlivějším možným způsobem a jakékoli jeho možné ohrožení (a to i časový pres či stres) vzbudí obavy a možnou zlobu v každém z nás. Není morální s vidinou sebemenšího zisku jakkoli smysl tohoto dne ohrožovat. I zaměstnavatel by měl v tomto přihlížet k oprávněným zájmům zaměstnance, tak jak definuje zákoník práce.

Chápeme však současnou hospodářskou situaci a konkurenční boj mezi maloobchodními prodejci. Jsme ochotni přistoupit a akceptovat případné setrvání zaměstnavatele na uzavření prodejen Tesco v 15:00 hodin, pokud to bude ze strany Tesco považováno za nevyhnutelné, a to při splnění těchto základních podmínek:

  • zaměstnanci nebudou nuceni ke směnám dne 24. a 26. 12. 2009, v tyto dny budou zaměstnanci mít plánovánu směnu pouze v případě jeho zájmu a na základě dobrovolnosti,
  • prodejny budou uzavřeny tak, aby zaměstnanec opustil prodejnu nejpozději 30 minut po uzavření prodejny, tím je především myšleno postupné uzavírání pokladen před uzavřením prodejny,
  • tento den bude pečlivě monitorován, zejména časová křivka zákazníků a tržeb tak, aby mohlo dojít k vyhodnocení pro další úpravu prodejní doby v tento den do dalších let, stejným způsobem monitorovat i 26. 12. 2009 (zejména ráno) a 31. 12. 2009,
  • zajistit dopravu pro zaměstnance, kteří nebudou mít možnost použít hromadných dopravních prostředků a toto komunikovat prostřednictvím HR manažerů a letáky na nástěnkách, aby nedošlo k pochybení,
  • o výsledcích jednotlivých prodejen zahájit diskusi v návaznosti na možné zkrácení prodejní doby do 14:00 hodin v následujících letech.
Věřte, že toto rozhodnutí pro nás nebylo jednoduché, snažíme se hájit zájmy zaměstnanců, ale i vnímat potřeby zaměstnavatele. Nemůžeme v tomto případě vnímat jen požadavky našich zákazníků, jelikož ti mají na rozdíl od našich zaměstnanců dostatek času a prostoru k zajištění potřeb pro tento významný svátek. I zákazník by měl vnímat potřeby našich zaměstnanců, kteří jsou jim poddáni jinak každý den v roce.

Všichni máme společný cíl, zvládnout dobře toto předvánoční období a naši zaměstnanci vyvíjí vysoké úsilí, aby tomu tak bylo. Proto se domníváme, že si zaslouží případný „benefit“ a poděkování za toto období, zkrácení prodejní doby 24. 12. 2009 do 14:00 hodin, abychom jim umožnili stejně jako našim zákazníkům prožít Vánoce v klidu a pohodě, bez jakýchkoli stresů z toho, zda stihnou připravit včas štědrovečerní stůl.

Ještě jednou tímto žádáme vedení společnosti o zvážení možného přehodnocení prodejní doby v tento den a o možnost jejího zkrácení o jedinou hodinu.

Žádné komentáře:

Okomentovat