Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

středa 21. října 2009

Společnost Tesco v rámci budování vztahů vzájemné důvěry uzavře prodejny na Štědrý den ve 14:00.

...

Společnost Tesco Stores ČR a.s. vyšla vstříc návrhu zástupců Nezávislých odborových organizací Tesco v rámci rozvinutí otevřeného sociálního dialogu a rozhodla se v letošním roce uzavřít prodejny na Štědrý den již ve 14:00 hodin. Stejně jako udělala v minulých dnech již první krok Rada nezávislých odborových organizací Tesco, přistoupila společnost Tesco k druhému kroku a věří, že postoj zaměstnavatele povede k vybudování vztahů vzájemné důvěry mezi vedením společnosti a zástupci odborových organizací.

Předseda Rady nezávislých odborů Tesco krok zaměstnavatele ocenil a poděkoval za lidský přístup k tak významnému dni rodiny, jakým Štědrý den bezpochyby je. „Tento postup zaměstnavatele považuji za velmi pozitivní krok a bude mít určitě vliv na další postup při našich následujících společných jednáních, které byly v souvislosti se stávkovou pohotovostí zahájeny. Každý pozitivní krok obou stran je krůčkem k uzavření sociálního smíru, a to je i náš společný cíl“.

Žádné komentáře:

Okomentovat