Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

úterý 10. listopadu 2009

Na případnou pandemii prasečí chřipky se připravují i obchodníci

...

Na případnou pandemii takzvané prasečí chřipky se v Česku připravují i některé obchodní řetězce, kterým by mohla zvýšená nemocnost zákazníků a personálu způsobit značné ztráty a komplikace. Prodejní sítě totiž v tuzemsku zaměstnávají desetitisíce lidí a v supermarketech a hypermarketech týdně nakupuje několik milionů lidí. Obchodníci proto informují zaměstnance o prevenci přenosu tohoto onemocnění a mají připravené krizové plány pro případ, že by pandemie prasečí chřipky v Česku opravdu vypukla.

"V posledních několika týdnech byli všichni zaměstnanci Albertu informováni a poučeni o tom, jak se bránit pandemii chřipky. Každý náš zaměstnanec obdržel speciální leták s podrobnými informacemi, jak předejít tomuto onemocnění," sdělil ČTK mluvčí obchodního řetězce Albert Libor Kytýr. Informační kampaň zahájila také společnost Tesco Stores ČR. "Naše zaměstnance jsme informovali prostřednictvím interního časopisu a plakátů, aby dodržovali základní hygienická pravidla, jež vedou k prevenci chřipkového onemocnění," uvedla mluvčí Tesco Stores ČR Eva Karasová.

Obchodníci zároveň zavedli první preventivní opatření. "Zintenzívnili jsme úklid ve všech obchodech. Klademe ještě větší důraz na čištění předmětů, kterých se často dotýkáme, jako jsou například madla vozíků nebo knoflíky ve výtazích," podotkla Karasová. "Naše prodejny a distribuční centra již preventivně obdržely antibakteriální mýdla," uvedl Kytýr.

Pokud pandemie prasečí chřipky v Česku opravdu vypukne, mají obchodníci v záloze krizové plány, aby snížili riziko přenosu chřipky na své zaměstnance a zákazníky. "Plán je rozdělen podle několika stupňů ohrožení pandemie chřipky, podle kterých se upravuje nejen chování a činnosti našich zaměstnanců, ale také provoz všech prodejen Albert. V případě rozšíření pandemie budou například naše pokladní nosit speciální roušky," podotkl Kytýr.

Obchodníci ale tvrdí, že zatím není důvod k panice. "Průběžně sledujeme nejnovější informace ohledně šíření a prevence tohoto onemocnění. Podle dostupných informací neočekáváme situaci odlišnou od výskytu běžné chřipky. Pro případ zvýšeného výskytu prasečí chřipky máme připraven plán zajištění plynulého zásobování a prodeje," uvedla Karasová.

V Česku bylo dosud evidováno zhruba 400 potvrzených případů prasečí chřipky. Počty nově nakažených nyní stoupají po desítkách týdně. Podle spolutvůrce nemocničních pandemických plánů Václava Chmelíka stojí Česko na prahu první vlny chřipkové pandemie. Prasečí chřipka si zatím v ČR vyžádala jednu oběť - ženu z Karlovarska. Úmrtí u ní souviselo s celkovým oslabením organismu způsobeným řadou dalších onemocnění.
(čtk)

Pozn.: Jen je škoda, že časopis nikdo ještě neviděl, informace krom letáků na dveřích také nikdo nemá, a že si máme v obchodě mít ruce (což je na letácích) a dodržovat hygienické předpisy? To je v obchodě snad naprostou samozřejmostí. Ono co výrok, to perla. Jen kdyby se opravdu dostalo všech informací, tak jak se prezentuje. A kdo myje ty vozíky? To ví jen Bůh.

Žádné komentáře:

Okomentovat