Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

pátek 30. července 2010

Tesco chybně označovalo máslo jako čerstvé

...
Označit máslo jako čerstvé, když je jeho trvanlivost delší než 20 dní, byla chyba, potvrdil správní soud.

Obchodní řetězec TESCO chyboval, když v roce 2007 označil zboží dovezené z Belgie jako „čerstvé máslo“, ačkoliv jeho trvanlivost výrazně převyšovala 20 dní. V Česku přitom bylo dovoleno prodávat máslo jako čerstvé jen tehdy, pokud nepřesahovalo dvacetidenní hranici. Státní zemědělská a potravinářská inspekce tehdy nařídila řetězci zboží stáhnout a přeznačit. Tesco se proti tomu neúspěšně bránilo žalobou a kasační stížností k Nejvyššímu správnímu soudu, zjistila ČTK z databáze rozhodnutí.

Kontroloři v lednu 2007 našli v jedné z pražských provozoven výrobky značek Les 3 Sapins a Belle de Herve s trvanlivostí minimálně 48 až 69 dní. Na původních obalech byly pro české spotřebitele nalepeny etikety s označením čerstvé máslo. Podle NSS to ale vyhláška nedovolovala. Obchodnímu řetězci prý nic nebránilo v tom, aby namísto nepovoleného označení použil jakýkoliv jiný nápis.

Máslo nebo čerstvé máslo?

„Typicky aby místo spojení ‚čerstvé máslo‘ použil jen slovo ‚máslo‘ či je spojil s jakýmkoli jiným přívlastkem nezakázaným pro produkt daných kvalit českým právem,“ stojí v rozhodnutí senátu s předsedou Vojtěchem Šimíčkem.

Tesco se bránilo tvrzením, že označení „čerstvé“ bylo na másle v souladu s belgickými i unijními předpisy. Proto prý nelze distribuci v Česku bránit. Podle kasační stížnosti měla před českou vyhláškou přednost unijní úprava. Tesco argumentovalo také tím, že běžný český spotřebitel neví, jakou trvanlivost má čerstvé máslo podle českých předpisů.

Nejvyšší správní soud odmítl také argumentaci stížnosti, podle níž vlastně bylo máslo nabízeno v původním belgickém balení. „Na belgickém trhu by spojení ‚čerstvé máslo‘ působilo snad exoticky, ale vzhledem k převažující neznalosti češtiny v Belgii by patrně nemělo pro belgické konzumenty valnou sdělnost,“ reagovali soudci.

Kontrola zjistila nedostatky

Správní soud v rozhodnutí zrekapituloval i další pokračování kontrol belgického másla, které však už nepřezkoumával. Tesco po přelepení přívlastku „čerstvé“ požádalo o uvolnění zboží zpět do oběhu. Inspekce požadavku vyhověla. V únoru 2007 pak kontroloři odebrali v prodejnách vzorky, z nichž některé nevyhovovaly zákonným požadavkům na kvalitu. Máslo bylo nažloutlé barvy s kolonií zelené plísně na povrchu. U dalších vzorků se objevila netypická štiplavá a nažluklá vůně a chuť.

Inspekce pak zakázala prodej másla ze starší zásilky. U čerstvější zásilky zase inspektoři zjistili, že Tesco nepřelepilo slovo „čerstvé“ úplně. I toto zboží musel prodejce stáhnout. V dubnu 2007 za to Tesco dostalo pokutu 100.000 korun.

Zdroj/Autor: Denik.cz, 30.07.2010

Žádné komentáře:

Okomentovat