Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

sobota 24. července 2010

Zákoník práce se bude měnit jen pozvolna (LN)


...
Pracovní trh v České republice nečeká v nejbližších letech komplexní změna zákoníku práce. Jeho novelizace se bude dít cestou postupných kroků“. Řekl to nový ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek.


Právě změny v zákoníku práce jsou jedněmi z nejvýraznějších, které koalice hodlá prosadit. "Máme nový zákoník práce z roku 2006 a já si nemyslím, že by teď bylo vhodné připravovat nějaké komplexně nové znění," řekl Drábek.

Současný zákoník prý přitom moc v oblibě nemá. "Příliš mi připomíná bývalý zákoník práce z roku 1966," řekl Drábek. Jeho ministerstvo již představilo změny, kterými by zákoník mohl projít. Mimo jiné se má zvýšit maximální rozsah zaměstnání na základě dohody o provedení práce ze 150 na 300 hodin při současném posílení kontroly, aby nedocházelo ke zneužívání tohoto institutu. Uvolnit se mají i podmínky pro uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou. Budou také zavedena pružnější konta pracovní doby a umožněno její flexibilnější nerovnoměrné rozložení. Firmy tak budou mít možnost lépe využívat pracovní dobu v návaznosti na množství zakázek. Vláda také zváží úpravu zkušební doby tak, aby bylo umožněno sjednat po vzájemné dohodě delší zkušební dobu než tři měsíce.

Zdroj: Lidové noviny, MPSV

Žádné komentáře:

Okomentovat