Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

pátek 30. května 2014

Zástupci odborových organizací a společnosti Tesco se dohodli na navýšení mezd


- V Tesco vzrostou mzdy v průměru o 2 procenta-

Praha, 30. května 2014 – Společnost Tesco zvýší od 1. července 2014 svým zaměstnancům mzdy v průměru o 2 procenta. Dnes se na tom dohodli zástupci společnosti Tesco a odborových organizací Tesco Stores při uzavření Kolektivní smlouvy na následující období.

„Je mi potěšením ocenit tvrdou práci, kterou naši zaměstnanci odvádí pro naše zákazníky. Investice do našich zaměstnanců je pro Tesco velice důležitá a to nejen prostřednictvím navyšování mezd, ale také prostřednictvím široké nabídky zaměstnaneckých výhod, školení a rozvoje, které pomáhají našim zaměstnancům v kariérním postupu,“ říká Nahal Yousefian, personální ředitelka Tesco Stores ČR.

Milan Matušík, zástupce odborových organizací při Tesco Stores k výsledkům jednání dodává: „Uvědomujeme si, že obchodní řetězce jsou pod silným konkurenčním tlakem a prostor pro zvyšování mezd je omezený. Proto jsme rádi, že se nám podařilo navýšení mezd vyjednat. “


Tesco je jedním z mála obchodních řetězců, který v letošním roce oznámil navýšení mezd svým zaměstnancům. Kromě toho společnost zachová v plném rozsahu i všechny dosavadní zaměstnanecké benefity, které v rámci českého maloobchodu patří k nejširším.

Žádné komentáře:

Okomentovat