Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

čtvrtek 24. září 2009

Rada nezávislých odborů Tesco zaslala dopis anglickému vedení společnosti Tesco PLC a akcionářům společnosti Tesco Stores ČR a.s. v Lucembursku

...

Rada nezávislých odborů Tesco zaslala včera (23.9.2009) dopis akcionářům společnosti Tesco Stores ČR a.s. v Lucembursku a generálnímu řediteli TESCO PLC Siru Terrymu Leahy, ve kterém ho informuje o současném situaci a stavu společnosti Tesco Stores ČR a.s. Poukazuje na nedostatky v hospodaření společnosti, nedostatek mzdových fondů a problematiku nespokojenosti zaměstnanců.
Rada odborové organizace v pětistránkovém dokumentu shrnula situaci u společnosti, důvody snižujícího se zisku z pohledu odborových organizací, nedostatky v komunikaci a obchodní politice společnosti, poukázala na kriticky nízký stav zaměstnanců, jež se odráží na plnění hospodářských výsledků společnosti. Dále seznamuje generálního ředitele a akcionáře s dalšímy důvody, jež vedly k znovuobnovení stávkové pohotovosti, společně s podmínky možnosti odvolání či zrušení stávkové pohotovosti. Nezávislé odbory Tesco vyzvaly generálního ředitele Sira Tearry Leahy k jednání a rychlému zásahu a řešení problematiky v České republice, neboť komunikace s nejvyšším vedením v ČR je na bodu mrazu a bez jakéhokoli zájmu řešit vzniklou krizi.