Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

úterý 15. září 2009

Otevřený dopis vedení společnosti Tesco Stores ČR a.s.

...
Brno/15.9.2009/12:21

Dovolte mi, abych Vás tímto informoval o znovuobnovení stávkové pohotovosti nezávislých odborových organizací při Tesco Stores ČR a.s, o níž rozhodli na svém jednání zástupci nezávislých odborových organizací při Tesco Stores ČR a.s. dne 14.9. 2009.

Dlouhodobě přetrvávající špatná situace u společnosti Tesco Stores a kroky vedení společnosti, jež aplikovala v minulých dnech, nás donutili přistoupit k tomuto rozhodnutí. Nehodláme nadále pouze slepě přihlížet zhoršující se situaci bez jakýchkoli reálných řešení a smysluplných jednání. Krok společnosti v souvislosti s vydáním interního mzdového předpisu považujeme za naprostý vrchol arogance a porušování práv. Platná ustanovení kolektivní smlouvy hovoří jasně. Ústavní soud toto ustanovení nezrušil, pouze zrušil povinnost mít od odborové organizace souhlas k vydání tohoto předpisu. V kolektivní smlouvě se upravují vzájemné vztahy a povinnosti smluvních stran nad rámec zákona. Ujednání kolektivní smlouvy zní: Zaměstnavatel bude po dohodě se zástupci odborových organizací vydávat vnitřní předpisy, které upravují mzdová práva zaměstnanců nebo oblast BOZP. Pakliže nechce zaměstnavatel jednat v zájmu dobrých mravů, měl podat sám návrh na změnu kolektivní smlouvy s návrhem zrušení všech ustanovení, kde se k něčemu zavazuje.

Společnost Tesco Stores ČR a.s. si, slovy bývalé ředitelky pro řízení lidských zdrojů v médiích, váží svých zaměstnanců a uvědomuje si, že oni vytvářejí zisk. Závazkem v médiích bylo, že Tesco Stores ČR a.s. chce být nejlepším zaměstnavatelem. Obáváme se však, že tato slova zůstávají vytracena. Nesmyslnými projekty, jež se aplikují na provozní jednotky, jsou zatěžováni právě zaměstnanci jednotlivých provozoven, jichž je už tak malá hrstka a s obtížemi zvládají pracovní úkony, jež jsou potřebné pro chod provozní jednotky samotné. Provozy se stavem zaměstnanců jsou na hranici reálného minima, a to díky velmi nízkým mzdovým fondům, jež mají k dispozici, a které za posledních 10 let klesly o více jak polovinu. Odbory dlouhodobě na tuto situaci poukazují, avšak bez jakýchkoli výsledků a snahy jednání.

Podmínky přerušení stávkové pohotovosti v listopadu 2008 byly jasně stanovené. Byly vytyčeny určité cíle a akce, jež měly být aplikovány do praxe. Celý rok poté jsme čekali, kdy společnost začne plnit tyto stanovené body. Bez výsledku. Naopak, namísto skutečnosti, abychom se zbavili nadbytečných a nesmyslných procesů, zavádíme jiné a ještě nesmyslnější. Jejich aplikací do praxe „užíráme“ zbytečně hodiny tam, kde jsou skutečně potřeba. Aplikovaná změna pracovních smluv v souvislosti s jednostrannou změnou katalogu pracovních funkcí, ze strany zaměstnavatele a bez souhlasu odborů, byla naprostým fiaskem v komunikaci mezi manažery lidských zdrojů a zaměstnanci společnosti. Zaměstnanci byli úmyslně uváděni v omyl, aby změny pracovních smluv podepsali. Záměr zaměstnavatele byl naprosto očividný, pouze zlegalizovat alespoň částečně tzv. multiskills. Následné lživé tvrzení a to včetně oblastních manažerů lidských zdrojů, že odbory tyto změnu podepsaly, již neznala hranic vůbec. Zde se odráží nekvalifikovanost tzv. „rychlokvašek“, jež jsou bez jakékoli odpovídající a dostatečné praxe ihned po škole dosazováni na tyto posty a posty zaměstnanců centrální kanceláře.

Nový projekt společnosti „jeden zákazník ve frontě“ je už pak jen „tragikomedií“. Bez potřebného počtu zaměstnanců je tento projekt nereálný a postrádá smysl. Jeho záhuba je načasovaná již na dobu jeho zrození a dle názoru zaměstnanců již úplným výsměchem centrály společnosti zaměstnancům samotným. Je potřeba redukovat stav centrály, aby nemuseli její zaměstnanci vymýšlet nesmyslné projekty, aby bylo vidět, že něco dělají. Raději nechť nedělají nic, tím nadělají méně škody.

Současná omezení k náboru zaměstnanců, jež mohou být přijímáni pouze na 20 hodin týdně, není žádným reálným ani dlouhodobým řešením. Abychom tyto zaměstnance získali, je stejně nutností příslib, že tomuto zaměstnanci bude rozepisován plný fond hodin. Kdyby tomu tak nebylo, nenastoupí nikdo. Mzdy zaměstnanců společnosti jsou hluboko pod průměrnou mzdou a rychlost růstu mez je u společnosti Tesco naprosto komická a výsměchem zaměstnancům, stejně jako tomu bylo letos. Navíc ještě v rozporu s právními předpisy.

Zaměstnavatel, který s oblibou používá „prvomájová hesla“, ale jejich význam stejně „bojkotuje“ není hoden používat titul zaměstnavatel roku, a už vůbec ne se s takovým titulem vychloubat. Je paradoxem, že lze tento titul získat pouze za skutečnost, že společnost zaměstnává postižené spoluobčany, což nakonec dělá více firem. Postrádáme pak smysl celého titulu a vůbec celé ankety. Zaměstnavatelem roku by měla být především taková společnost či firma, jež si zaměstnanců skutečně váží.

Dle zástupců nezávislých odborových organizací je potřeba především zahájit smysluplná a kvalitní jednání mezi vedením a odbory, a ne taková jednání, jež jsou vedena dosud, ve stylu tiskové konference Tesco o vizi do budoucnosti a jež mají pouze informativní charakter a jsou naprosto zbytečná a nic neřešící. Rozhodně nemají nic společného s kvalitním a oboustranným přístupem k řádnému kolektivnímu vyjednávání. Je pro nás prioritou, aby byly stanoveny již dlouhodobě a opakovaně avízované potřebné struktury zaměstnanců na jednotlivé provozní jednotky a oddělení. Následně na tuto skutečnost upravit mzdové prostředky, a to na potřebnou realitu a stanovit potřebné mzdové fondy na další potřebný počet zaměstnanců v dostatečné výši. Především je potřeba umožnit, a to změnou pracovní smlouvy, práci na plný úvazek, nikoli na 4 hodiny, abychom je nepoškozovali na svých právech, jež mají v důsledku zkráceného úvazku ubírána.

Je pro nás prioritou zajistit provoz tak, aby mohl skutečně dosahovat stanovených cílů, jež jim nebudou díky centrále společnosti znemožňována. Je potřeba si uvědomit, že ke zvýšení zisku a spokojenosti zákazníka, je potřeba mít potřebné a kvalitní zboží, dostatek kvalifikovaného personálu a pokladních, ale především spokojeného zaměstnance, od něhož se odráží vše, díky čemu společnost vydělává.

Apelujeme na nejvyšší vedení společnosti a již déle jak 6 měsíců požadované kvalitní jednání s nimi, jež nám do dnešního dne stále nebylo umožněno. Společnost vytváří rekordní zisky, zásluhou svých zaměstnanců, ale není možné vytvářet zisk na úkor zaměstnanců. Stav zaměstnanců provozních jednotek klesá, zaměstnanců centrály roste. Vyzýváme Vás k zahájení kvalitních a smysluplných jednání, jež budou schopné vždy okamžitě řešit danou problematiku, a povedou k nápravě daných problémů a odbourání zvyšujícího se stresu zaměstnanců. Nemáte-li dostatek prostředků k zajištění dostatečných mzdových fondů současných, ale i budoucích zaměstnanců, zastavte další expanzi společnosti. Začněte hledat taková řešení, jež vrátí společnost Tesco Stores ČR a.s. zpět mezi ty nejkvalitnější zaměstnavatele, a obchody Tesco s kvalitním sortimentem a výrobky, zpět tam kde byly před 10 lety. Na ten nejvyšší žebříček nejlepších obchodů, kdy jsme jako zaměstnanci byli na společnost právem ještě hrdi.

Ivan Předinský
předseda odborové organizace zaměstnanců
Tesco Stores ČR a.s.

24 komentářů:

 1. Pravda svatá pravda,jen mi tam cybí ještě něco přesčasech zaměstnanců.Když jsme v práci přesčas nesmíme čipovat,přesčasy se neplatí,chodíme do práce i 12 dní za sebou ,soboty ,neděle.Rekord mám 28 hodin v tahu a to nejsem sama.Tesco jak "Zaměstnavatel roku " mi přijde jak výsměch.

  OdpovědětSmazat
 2. Zdravím. Můj rekord je 21 hodin v kuse z loňska. Za pár dní nás čeká inventůra "tak ho snad překonám".A ještě jedna poznámka. Proč když obyčejní zaměstnanci, aspoň na našem OD, již několik let neviděli jedinou korunu v podobě prémií, si každoročně manažeři rozdělují roční prémie? A věřte mi že se nejedná o pár stokorun.

  OdpovědětSmazat
 3. Dobrý den,co jsou to prémie :-)?Přijde mi,že máme víc manažerů,než pracovníků s inkasem.Pořád tu máme nějaké managery a ředitele v zácviku.Managery máme netahavé,samé rychlokvašky,ničmu pořádně nerozumí,nic neumí.Je to tady samý meating,Team 5, West meating,promo meating.Pro managery a ředitele jsme jen roboti.A opravdu "oblibuji",když k nám chodí prudit z centrály.

  OdpovědětSmazat
 4. Dobrý den ani já nevím co jsou to prémie.....hmm to bude asi nějaké hodně cizí slovo že to skoro nikdo nezná:-))My máme manažerů tak akorát a jsou docela pracovití,přesčasy nás nikdo dělat nenutí ba naopak naše MHR stryktně dohlíží na to aby se dodržoval zákoník práce.Je nás tak málo že už by jsme ani mariáš hrát nemohli,ale když přijede vrchní prudil Janich tak bývá veselo,stále si vymýšlí nesplnitelné ukoly které nelze s počtem zaměstnanců ani náhodou splnit.Možná kdyby přiložil ruce k dílu a sednul si na pokladnu a nebo stoupl za pult tak by ho ty nápady přešly.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Já vedle Janicha z Tesca budu bydlet. Nedodržuje ústní dohody, ani písemné smlouvy! Pořád si vymýšlí, proč by to neměl splnit. Je to velmi špatný soused. Využívá své zkušenosti z pracovního procesu i v soukromém životě. Však on mu ten hnůj poté přeteče přes plot.

   Smazat
 5. Dobrý den,tak to je dobře,že se u vás dodržuje zákoník práce.To opravdu u nás nehrozí.Ráno sedne managerka k anetu,opraví tam co se dá a pak suše oznámí,zítra se nebudeš čipovat a je vymalováno.V současné době,kdy je tak málo práce,raději zklapneme a opravdu se nečipujem.O naší vrchnosti raději psát nebudu,to bych se akorát tak znovu naštvala.Přeju všem hezký den.

  OdpovědětSmazat
 6. Děkujeme za Vaše komentáře, je opravdu potřeba, aby jste se zde ozvali. Centrála totiž při našich připomínkách pouze sdělí, že to není pravda a ať doložíme důkazy, tak pište, pište, pište...
  Děkujeme

  OdpovědětSmazat
 7. Dobrý den.Pracuji na malé prodejně jako uklizeč, skladník, vybalovač, admina, pekař, pokladní, nákupčí, vedoucí,moje pracovní zařazení se nedá specifikovat, měsíčně Tescu dávám zadarmo 25-35 hodin, tedy skoro týden navíc a to nepočítám přestávku 0,5 hod. na jídlo, kterou nikdy nečerpám celou (většinou nemám žádnou, ale odčipovat ji musím), protože mě nemá kdo vystřídat.Na směně mám pouze 2 prodavačky , když panbů dá(nebo mng.dá) tak 3. Musím s nimi obsadit pokladny, pekárnu, příjem zb.(např. pekaři, pivaři, Hopi,lahůdky, knedlíky, ryby atd.), složení DC, vrácení obalů a klecí, vyklízení lahvomatu, stálý úklid prodejní plochy, udělat slevy, odpisy, vratky a doplnit frešku s ambíkem, který doveze DC během dne. Musím stále dbát na čistotu, dostupnost a čerstvost, mezitím udělat parciáky, ověřování , atd. vše naházet do Goldu, udělat odvody, zpracovat stravenky atd. Zákazníci mi nadávají, že máme fronty (kasu si beru automaticky), že nemáme to či ono, že to máme v letáku, ale ne na prodejně, např. slavná kuřata za 39,90-pusch z centrály a tak bychom mohli pokračovat dále. Moje pracovní doba při odpolední končí 15 min. po zavření obchodu. Za těch 15 minut musíme (2-3lidi na směně) připravit obchod na ráno, tedy spočítat kasy, vyfejsovat všechny regály, roznést sekvence (cca 150- 300 RET) umýt plechy na pekárně, vysypat košíky, dát nové papíry,umýt pece,připravit rozpeky na ráno,uzavřít a vyčistit lahvomat, vytřít prodejnu a vyčistit stroj, vytřít sklad, zázemí- kuchyňku, WC, šatnu kancelář mng. atd. Hotovo po zavření máme tak za hodinu, (a to z nás leje) kterou nám nikdo nezaplatí, protože norma je 15 min. Nikdo dlouho takové tempo nevydrží.Nevím co je to volný víkend. O víkendu máme na starosti ke všem povinnostem i objednávky (nákupčí pracuje PO-PA), parciálky obalů. Tesco se pak diví, že klesají tržby, regály zejí prázdnotou (buďto není zb. nebo to nemá kdo vybalit) jsou tu neustálé fronty, všichni jsou unavení, vyšťavení, nemají ani sílu se na zákazníka pousmát. Fluktuace děsivá, nový zaměstnanec než se zaučí stačí polovinu práce nového, a většinou po zapracování uteče, protože tohle vražedné tempo nezvládne a to jde stále dokola a pak se objedná z agentury brigádník, dnes je tady zítra ho dají jinam. On nemá zájem se honit, aby bylo všechno OK, vybalovat ho nedonutíte, je objednán jako pokladní, kódy nezná je mu to jedno, jestli namarkuje rohlík nebo housku a ejhle ona to byla kaiserka, jablka nebo hrušky je mu to jedno, jede si svým tempem a nic s ním neuděláte, vlastně jste rádi, že vůbec přišel...........

  OdpovědětSmazat
 8. Tak to jste se tedy opravdu trefila do černého.
  Musím říct že Vás obdivuji a už párkrát mně napadlo zvednout se od pokladny a ty zuřicí zák. tam nechat nadávat v té dlouhé frontě ve 22.30 hod kdy sedíme 2 a bylo by nás potřeba aspoň 5.
  No jak je vydět my s tim opravdu nic neuděláme ale v běžném životě se tomu říka ,,šíkaná" to vědi i děti ve škole akorát v Tescu se tomu říka vždy nějak jinak.Moc se těším jak dopadne ten 1 zákazník ve frontě od 1.10.2009
  Pujčím si placačku na mouchy a rozeženu je.Myslím že vánoce v Tescu raději nevidět.
  Držím palce nám všem............

  OdpovědětSmazat
 9. Děkujeme za Vaše komentáře, snad si je konečně přečtou také ti zodpovědní, jež by je měly číst, poučit se znich a začít také na základě těchto komentářů a poznatků z praxe jednat.

  OdpovědětSmazat
 10. Dobrý den,jen chci napasat,že "zuřící zákazník" opravdu nemůže zato,že Tesco má málo zaměstnanců.To je chyba ve vedení.Zákazníkům se nedivím,že jsou naštvaní a odcházejí ke konkurenci.Když potřebují poradit,nepotkáte prodavače,(asi nejsou potřeba)Regály opravdu zejí prázdnotou a zboží se válí v přeplněných skladech,nejsou lidi na doplňování.Chodí pár lidí na noční a ti opravdu nestihnou v pěti doplnit celý obchod a mají co dělat,když se staví promo.To chodí do práce manageři,v některých odděleních nákupčí.Fakt mně štve,že si svojí práci nemůžu dělat pořádně.Roznášení šelfů,retek,pomáhání na jiných odděleních,zastupování kolegů,kteří si musí(máme to nařízené)vybrat nutně dovolenou do půlky října.Takže z pěti nákupčích,fungujou dvě,z pěti managerek ,přes den fungujou dvě a jedna přes noc.Na pokladně samý brigádník,za pultem dvě (chuděry mají co dělat ) na zeleninu jeden člověk ,otřes,otřes, otřes.........
  Jo a ještě k těm prázdným regálům.Nákupčí mají strach objednávat,přála bych vám zažít ,tolik oblíbené meatingy ztrát - to je prostě zážitek.Zdůvodňovat,proč prošlo tohle a tohle (když vám například od března začnou puschovat komletní grilovací sortiment,nekonečné pusche BIO výrobků,speciálně masa,které končí v kafilérii, o zelenině raději psát nebudu. Jsme prostě blbci,kteří neumějí prodat,vystavit a zlevnit zboží)
  Buzerace za špatně postavený plánogram,On ani není špatně postavený ,ale brigádníkovi je opravdu jedno,kolik má zboží pozic a a když přijedou z centrály,tak to schytá manager.
  Nebo taková dostupnost - to je taky výmysl,copak můžeme zato,že se nějaké zboží neprodává?Tak si ho každý den ve slevě kupujou manageři,nákupčí a prodavačky ,hlavně ať jsme dostupní.

  Co dodat,docházejí nám síly,jsme neskutečně unavení........

  OdpovědětSmazat
 11. Ten komentář z 18.záři je velice trefný. Předpokládám, že to napsal nějaký vedoucí směny z některého z našich supermarketů nebo expresů. Nezasvěceného čtenáře ujišťuji, že pisatel nijak nepřehání. Zaměstnanci Tesco obchodů jsou skutečnými holkami pro všechno. Doby, kdy každý prodavač byl specialista na své oddělení s perfektním přehledem jsou dávno a nenávratně pryč. Z prodavačů se stali pokladní, z pokladních doplňovači. Všichni dělají všechno a nikdo nestíhá. A paní Karasová řekne, že na obchodech je dost zaměstnanců potřebných k provozu. Naprosto směšné. Pokud by všichni ti zaměstnanci, vedoucí, manažeři a ředitelé dělali denně všechny ty procedury a rutiny, které jsou předepsány centrálou, zvládli by jich udělat tak max. polovinu ! Lidé na centrále vůbec nemají ponětí o tom, jak ve skutečnosti vypadá provoz na našich obchodech.

  OdpovědětSmazat
 12. Ahojky z Plzně.
  Koukám že meatingy ztrát jsou asi všude populární.I u nás se dokolečka řeší jak je možné že nákupčí správně neodhadla množství kuřat a pár se jich muselo zlevnit,nebo neodhadla něco jiného na čem jsme utrpěli ztrátu pár stovek,ale nikdo se nezaobírá milonovýma ztrátama za centrální nákupy. Jak neprodejných potravin tak prumyslového zboží,baráky praskají ve švech neprodejným zbožím, které všude tak akorát překáží a všichni ví, že dokud nespadne v exitech na slevu 75% tak je to neprodejné.Všichni poukazujou na ztráty na obchodních jednotkách ale proč se někdy někde neukážou vyčíslené ztráty ze všech obch.jednotek za špatné centrální nákupy.Za kolik prodáme slavných BIO potravin a za kolik vyhodíme do kontajnéru.Myslím že tohle číslo by bylo rozhodně zajímavější než kolik jsme prodělali na obchodních jednotkách vinnou špatně odhadnutého množství od obyčejné nákupčí.Ona totiž ta nákupčí dost často neví že když ty kuřata jeden den stojí 39,90 tak druhý den budou stát 59,9O ona totiž nemá křištálovou kouli.
  Co se týká dotupnosti tak to je další pěkná bejkárna,vždyt jen jak dlouho trvá její každodenní odškrtávaní v tabulkách.Za tu dobu by se dala udělat spousta smysluplné práce.Vytváříme jen umělá čísla tím že si to zaměstnaci sami kupují ve slevách aby nebyli káráni že jí neměli.K čemu potom taková čísla jsou????Je to jen buzerace a ztěžování práce těm pár lidem co na obchodech ještě jsou a jak znám Tesco,tak určitě vedení má pocit že těch zaměstnanců je ještě příliž, když nám tak klesají TY zisky.Tak nevím...... vy tam nahoře u kormidla jestli by jste si místo zaměstnanců neměli pořídit v Číně roboty.Takový robot by měl pro vás neskutečnou hodnotu.V číně by jste ho pořídili za levno,nemuseli by jste ho platit,bez přemýšlení by dělal každou opičárnu co si vymyslíte a hlavně neměl by svůj názor!!!!!!!

  OdpovědětSmazat
 13. Souhlas. Obchody musí denně komentovat svoje ztráty ale centrála nic takového dělat nemusí. Přitom sama svými hloupými rozhodnutími (pushe, exity, promoce) vytváří ztráty X-krát větší. A místo aby řešila špatnou práci centrálních nákupčich a své distribuce, vymýšlí jen další a další reporty které musí obchody vyplňovat a komentovat. Centrálu zajímá, proč jsme odepsali maso za 150,- Kč ale proč tohle maso k nám přijelo z Kralup už našedlé, to nezajímá nikoho. Je to k smíchu.

  OdpovědětSmazat
 14. Ano se vším souhlasím. Píši z Příbrami a je to tady přesně stejné jako všude.Nikdo se nepozastavuje nad tím,že to prostě nemůže fungovat a že se dělají zbytečné věci. Lidem docházejí síly a už jim to začíná být všechno jedno.Nikdo nesmí mít svůj názor,to jim velice vyhovuje.Když někdo začne do toho mluvit za chvilku mu přiletí vytýkací dopis to že je špatně formulovaný jim nevadí oni ho ani nečtou jen ho vytisknou a udělají bububu. Mělo by se začít něco dělat kolektivně prostě říct dost.
  Velmi nás také pobavila příprava na tu návštěvu z Anglie, že přijede tolik lidí na výpomoc to jsme nečekali, konečně to dají dohromady ukážou jaký máme pěkný obchod naženou spoustu usměvavých brigádníků a bude to vypadat ,že je všechno v pořádku a když odjedou tak se může zase v tom chaosu pokračovat asi by měli znát pravdu to je jediný řešení.

  OdpovědětSmazat
 15. To je už klasika. Vždycky, když má někdo přijet na návštěvu, maluje se tráva na zeleno a všechno ostatní na růžovo. A je úplně jedno, jestli je to návštěva z Anglie nebo jen z oblasti. Všichni už totiž moc dobře vědí, že na něco si stěžovat se sakra nevyplácí. Že je mnohem lepší držet hubu než nějak vybočovat z řady. Naše centrála a ti její vlezdoprdelkové s oblastních týmu vůbec nechtějí slyšet o tom, že na obchodech jsou díky kiksům pražského vedení nějaké problémy. Z celého toho přistupů lidí z centrály je cítit strašná nechuť řešit jakékoli problémy. Naše centrála si libuje v neustálem vymýšlení nových procedur, aplikací, programů, reportů ale už naprosto odmítá řešit základní problémy jako je třeba špatná dostupnost zboží na prodejnách. Spíš to vypadá, že je jí to úplně jedno. Nechápu to. Všechna konkurence okolo se snaží přitáhnout zákazníky, nabídnout jim plné regály zboží, být lepší než ostatní. Tesco naopak svým přistupem spíš zákazníky odrazuje, vyhání je z prodejen. Hloupé laciné kampaně jako "jeden ve frontě" jsou k smíchu. Tohle nám udělá víc škody než užitku. Proč se na to nevykašleme a radši nepřijmeme nové doplňovače, kteří nacpou regály zbožím? A nezajistíme, aby to zboží jezdilo na obchody tak jak má? Aby v den akce jsme to akční zboží opravdu měli a měli ho dost? Je to opravdu tak těžké? Proč neustále vymýšlíme další a další procedury na snížení ztrát, které už reálně snížit nejdout? Nebylo by lepší spíš zvýšit tržby a zisk? Mám totiž pocit, že přesně o to se snaží všichni okolo.

  Neustále slýším všude o finanční krizi. Když ale přijdu do Globusu, Kauflandu nebo Lidlu, nemám pocit, že je nějaká krize. Těch lidí je tam pořad stejně. Proč tam jsou a u nás ne? Že by pro to, že vědí že TAM opravdu nakoupí..?

  OdpovědětSmazat
 16. Je mi strašně smutno z toho, co tu čtu, ale není tu nic víc, než pravda. Měla jsem tu čest být na úchvatném srazu pana Styka s CS manažery, který se týkal projektu " 1 ve frontě " a musím říct, že celá ta maškaráda byla parádní, fakt si na tom dali záležet. Otázky z baráků, jak řešit technický stav pokladen, nedostatek lidí apod. všichni přehlíželi a z toho jednoznačně vyplývá: " My jsme řekli, vy to zařiďte, jak, to už je vaše věc, hlavně, že my nahoře budeme mít plná koryta". A jen malá technická: jsou i manažeři, kteří za svoje lidi bojují a makají o 106, takže bych je neházela všechny do jednoho pytle :-)

  OdpovědětSmazat
 17. Souhlasíme s Vámi, víme o manažerech, kteří dokáží za lidi bojovat a jednají s lidmi opravdu ukázkově. Osobně vím i o 3 ředitelích. Jenže to je již opravdu ohrožený druch před vymřením. Ale jsem moc rád, že i takovéto lidi máme a jejich práce si vážíme. Kéž by takovýto přístup měli všichni. Za Váš příspěvek děkujeme...

  OdpovědětSmazat
 18. Ahojky z Plzně tak zase malujeme trávník na zeleno a čekáme na návštěvu z Anglie.Jo jo je třeba ukázat že nemáme žádný problém aby si ti nahoře uchránili svá zlatá koryta.Dokonce najednou máme i hodiny na brigádníky.A pak že se nedějou zázraky...no když jde o potěmkiádu tak jde všechno.Krásně vyfiknem krám a pak naplníme kontajnéry odpisy,hurááááá a koryta jsme si uchránili.Tyhle stránky jsou super,škoda že tu není chat aby jsme si mohli mezi sebou povídat a vyměnovat zkušenosti.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ahojky přesně tak jak u nás, že lidi a vedoucí padají na hubu protože jedeme mnohdy v Kamenici i jen ve dvou až třech lidech na směně (včetně vedoucí nebo manažérky)nikoho nezajímá.Ale když má přijed návštěva z Anglie tak musí vše vypadat tak jako když to tu funguje a nikdo nesmí mít připomínku.Jen by mě zajímalo zda by se o tom jak to chodí zde na prodejnách aby si ti nahoře uchránili koryta neměli nějak už v té Anglii dozvědět. Omlouvám se ale když toto vypukne u nás na prodejně je mi na zvracení.S tím chatem souhlasím škoda že tu není

   Smazat
 19. Je dobré připomenout, že to nejsou jen zaměstnanci zmíněných obchodů, kteři chystají své provozovny na návštěvu delegace z Anglie. Naše centrála vytipovala několik obchodů v Praze, Plzni a Ostravě které hodlá návštěvě z Anglie předvést se vší parádou. Do těchto obchodů pak bylo nahnáno několik desítek zaměstnaců z Tesek z celé republiky, aby pomohli tyto obchody uklidit, doplnit zboží a vypomoct na pokladnách. Zkrátka aby na těch pár dnů, co se bude šéf Tesca sir Leahy pohybovat v ČR, vytvořili dojem plného, krásného a skvěle fungujícího obchodu. Všem těmto lidem byla samozřejmě zaplacena doprava a ubytování na hotelích. Našemu vedení se tyto výdaje navíc samozřejmě vyplatí. Stejně jako se jim vyplatí přeplnit tyto ukázkové obchody zeleninou, uzeninami, masem, pečivem, lahůdkami...i když s vědomím, že následné odpisy po odjezdu delegace budou strašlivé. Siru Leahymu je v těchto dnes ukázována utopie - skvěle vypadající obchody plné zboží a spokojených a usmívajících se zaměstnanců. Ostatním prodejnám Tesco v České republice se o něčem takovém může jen zdát. Je to skandál ke kterému se pražská centrála uchýlila ze strachu před personální čistkou, která by mohla po návśtěve angličanů nastat. Kdyby neviděli v těchto dnech budované Potěmkinovi vesnice ale běžnou každodenní realitu na 90% obchodů Tesco v České republice.

  Pánové a dámy z centrální kanceláře společnosti Tesco Stores, je mi z vás zle.

  OdpovědětSmazat
 20. Na diskutování jsou lepší stránky:

  http://nezavisleodborytesco.forumczech.com/

  Lépe se tam vkládají komentáře a v levém běžícím sloupečku ihned vidíte nejnovější příspěvky. Nevýhodou je, že ten web je celkově hůře přehledný než tyhle stránky. Pro diskuzi tam doporučuji vybrat si některé vhodné již existující vlákno a k němu vložit komentář. Ihned po vložení se hlavička Vašeho nového příspěvku objeví v levém běžícím sloupečku a může na něj okamžite kdokoliv reagovat.

  OdpovědětSmazat
 21. Vážení, pokud se Vám to tam nelíbí, nedělejte tam. Nikdo Vás k tomu nenutí.Bylo by rozumné pracovat na sobě a ne si neustále ztěžovat. Zamyslete se už nad sebou.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nejsi nahodou pobocnik Nejvetsiho boha Krale Bedricha pana ?????

   Smazat