Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

pondělí 17. října 2011

Zbavme se asociální vlády!

17.10.2011 15:12

Pod tímto heslem je připravena demonstrace na 22. října v Praze, kterou spolu s dalšími organizuje občanská iniciativa ProAlt. Vládní koalice i přes odpor většiny obyvatel České republiky pokračuje v prohlasovávání asociálních reforem, které budou mít těžký dopad na většinu lidí. Proto koalice občanských iniciativ a odborů, která se ustanovila v pondělí 26. září v Praze, svolává demonstraci, která začne v sobotu 22. října ve 14 hodin na Náměstí Republiky v Praze. Po úvodu a projevech řečníků je plánován pochod centrem na Malostranské náměstí, kde mj. zazní i projev zástupce OS KOVO, nejsilnějšího odborového svazu v republice, čítající na 100 000 odborářů, který rovněž demonstraci podpoří.

Nejenom ve světě se protestuje proti hamižnosti politiků a velkých finančních korporací a vládním škrtům. Vře to i v české společnosti, která si je dobře vědoma domácího neoliberálního útoku na sociální, a v konečném důsledku i politická práva občanů.

„Finanční krize způsobila podstatný nárůst veřejných dluhů. Evropské vlády včetně té naší a Evropská komise však nevystavily účet bankovnímu a celému finančnímu sektoru, nýbrž chtějí abychom ho zaplatili my, běžní občané, pracující a rodiny s dětmi,“ upozorňuje mluvčí ProAlt Tereza Stöckelová a vyzývá: „Řekněme tedy jasně a zřetelně své NE. Nebojme se jít do ulic. Nebojí se Francouzi, Španělé, Řekové ani Italové a Němci – my máme sedět doma, a čekat, až to někdo vyřeší za nás?“

Autor / zdroj: 
(Icer) Aktuálně, www.esondy.cz

Žádné komentáře:

Okomentovat