Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

Spojte se s námi na Google+ na adrese Nezávislé odbory Tesco
Členové odborových organizací v rámci NOT si následně mohou požádat i o připojení do uzavřené komunity Nezávislé odbory Tesco - komunita
(Na Tesco kumunitě nejprve požádejte o připojení. Následně nám zašlete e-mail s Vaším uživatelským jménem a Vaše jméno a přijmení, včetně provozovny na posta@cz-not.eu, Po ověření Vašeho členství v některé z odborových organizací v rámci NOT bude Vaše žádost o připojení schválena)

úterý 15. října 2019

Gentlemanská dohoda k novele zákoníku práce:

Koalice, odbory i zaměstnavatelé si podali ruce. Spravedlivější výpočet dovolené nebo sdílené pracovní místo. To jsou některé ze změn, které obsahuje novela zákoníku práce z dílny MPSV. 

Aby byla cesta tohoto návrhu parlamentem co nejsnazší, tak 14. 10. 2019 na Úřadu vlády došlo k podpisu „Gentlemanské dohody“ mezi zástupci vládní koalice, odborů i zaměstnavatelů. Všechny strany se dohodly, že budou podporovat návrh právě v této aktuální podobě. Jedná se o čestnou dohodu a její plnění není právně vymahatelné. 

„Zákoník práce nás ovlivňuje každý den. Jakákoliv změna, tak musí mít širokou podporu a musíme být velmi opatrní, s jakými vylepšeními přicházíme. Proto je velmi důležité, že jsme se dokázali s odbory i zaměstnavateli domluvit. Bude to první koncepční změna zákoníku práce za 8 let,“ okomentovala situaci ministryně Jana Maláčová. 

Návrh, na kterém se 14. 10. 2019 sociální partneři i koalice shodli, obsahuje celou řadu vylepšení pracovního práva. Vzhledem k dlouho a složitě hledanému kompromisu, bylo navrženo písemné zachycení dosažených kompromisních ujednání. 

Mezi hlavní změny patří například sdílené pracovní místo, což je nový institut, který umožňuje zaměstnavateli zaměstnat více zaměstnanců v kratším pracovním úvazku tak, aby pokryl jedno pracovní místo. Nejméně dva zaměstnanci si budou moci sami po předchozí dohodě se zaměstnavatelem rozvrhovat svou pracovní dobu ve vzájemné spolupráci podle svých osobních potřeb. 

Dalším z témat je dovolená, která přichází s návrhem výpočtu odvíjejícího se nově od počtu odpracovaných hodin a nikoli dní jako doposud. 

Jedním z dalších klíčových témat je i doručování písemností zaměstnavatelem, což je změna reagující na praktické problémy, které doručování komplikovaly. Snižuje se rovněž administrativní náročnost, která je kladená na zaměstnavatele, a to tak, že se ruší povinnost zaměstnavatele vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání v případě ukončení DPP s výjimkou těch dohod, u kterých je prováděn výkon rozhodnutí srážkami z dohody o provedení práce nebo které zakládaly účast na nemocenském pojištění. 

Součástí návrhu je také úprava provádějící transpozici Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) o vysílání pracovníků do zahraničí v rámci poskytování služeb. Gentlemanskou dohodu dnes podepsali vrcholní představitelé sociálních partnerů účastných na Tripartitě, dále předseda vlády, ministryně práce a sociálních věcí, předsedové stran vládní koalice a předsedové poslaneckých klubů obou partnerů vládní koalice. 

Autor/Zdroj: Tiskové oddělení MPSV, www.mpsv.cz

pátek 23. srpna 2019

Poslední obchodní dům Tesco v ČR se zavírá

Tesco v Pardubicích na rok zavře. Výpověď dostalo 128 lidí. Budova bývalého Prioru v Pardubicích se prodává, nový majitel provede rozsáhlou rekonstrukci. Společnost Tesco bude v podnájmu, po roce ale otevře pouze potraviny. 

„Řekli nám, že se nedá nic dělat a v září zavíráme, 14 dní v říjnu se bude vyklízet a od listopadu jsme nezaměstnaní,“ uvedla jedna ze zaměstnankyň prodejny, která si nepřála zveřejnit své jméno. 

Rekonstrukce má trvat rok, poté zaměstnavatel stávajícím zaměstnancům opět nabídne místo.„Zaměstnanci budou osloveni při znovuotevření provozovny v roce 2020 a bude jim nabídnuta možnost spolupráce na novém formátu provozovny,“ oznámil tiskový mluvčí Tesco Stores Václav Koukolíček. 

„Jsou lidé, kteří by se rádi vrátili zpátky, někteří zaměstnanci tam pracují 20 let, nicméně rok je dlouhá doba,“ dodala žena, která v obchodním domě pracovala přes sedm let, s tím, že někteří kolegové stále nevědí, co budou od listopadu dělat. O uzavření prodejny je ale zaměstnavatel prý informoval půl roku dopředu. 

Z technických důvodů zavřeno 

ilustrační foto
První a druhé patro, kde se prodává oblečení a hračky, by mělo být uzavřeno na konci září. Do druhého podlaží se však zákazníci již nedostanou, cedule upozorňuje, že je z technických důvodů zavřeno, a zboží bylo přesunuto do nižších pater. „Následně v neděli 6. října dojde k uzavření přízemí, kde se nachází prodejna potravin. Poté dojde k převozu zboží a kompletnímu uzavření provozu,“ informoval Václav Koukolíček. 

Obchodní dům Prior byl na Palackého třídě postaven před více než 45 lety. Nyní potřebuje celá budova s červenooranžovými zdmi, které mají odkazovat na barvu znaku města Pardubic, kompletní rekonstrukci. Jelikož Tesco budovu bývalého Prioru prodává, bude přestavbu, která má začít v listopadu, dělat nový majitel. 

„Jsme ve finální fázi jednání o prodeji, momentálně nemůžeme zveřejňovat bližší informace,“ řekl Koukolíček. Po rekonstrukci budovy bude Tesco v podnájmu, ale otevře nový formát provozovny, který bude založen především na prodeji potravin, a obsadí jen přízemí. Co nový majitel plánuje s vrchními patry, se zatím neví. 

Zůstanou jen potraviny 

„V rámci přestavby dojde i ke kompletní přestavbě našeho obchodu s potravinami, který si zde jako jediný ponecháme. Plánované otevření tohoto nového obchodu je předběžně stanovené na září 2020,“ potvrdil tiskový mluvčí. I obchod s potravinami čeká změna – Tesco ukončuje smlouvy s některými dodavateli a chce se soustředit především na prodej své vlastní značky.

Autor/zdroj: Lada Součková, denik.cz

úterý 28. května 2019

Tesco navýší základní tarifní mzdy o 7 %

Praha, 27. května 2019 – Společnost Tesco se dohodla se zástupci odborových organizací na zvýšení mezd u zaměstnanců na provozovnách a distribučním centru. 

Prioritou společnosti Tesco je nadále investovat do mezd na základních provozních pozicích. U nich dojde k navýšení základní tarifní mzdy o 7 %. Na ostatních provozních pozicích dojde k průměrnému navýšení základních tarifních mezd o 5 %. Ke zvýšení mezd dojde už od 1. července 2019. Maloobchodní řetězec Tesco patří k největším soukromým zaměstnavatelům v Česku a pravidelně investuje do růstu mezd svých zaměstnanců. Letošní zvýšení mezd se týká především zaměstnanců na provozních pozicích a pracovníků distribučního centra. 

„Nárůst mezd je odrazem ocenění náročné práce našich kolegů v obchodě a také vývoje na trhu práce v České republice. Naší prioritou nadále zůstává investovat do populace kolegů na základních provozních pozicích. Zde navýšíme základní tarifní mzdu o 7 %. Na ostatních provozních pozicích dojde k průměrnému navýšení základních tarifních mezd o 5 %,“ říká Patrik Dojčinovič, výkonný ředitel Tesco pro Českou republiku. 


Od 1. července letošního roku dojde zároveň k navýšení mezd zaměstnanců distribučního centra, a to v průměru o 6,5 %. 


„Jsem rád, že se nám s kolegy z vyjednávacího týmu podařilo se zaměstnavatelem dohodnout na reálném navýšení mezd a současně zachovat bez snížení či zrušení veškeré příplatky i benefity, které ke mzdě zaměstnanci dostávají,” dodává Milan Matušík, zástupce odborových organizací. 

Péče o zaměstnance zůstává pro společnost Tesco dlouhodobou prioritou. Jasným důkazem je i fakt, že se jí daří opakovaně zvyšovat investice do růstu mezd.„Rádi bychom současně touto cestou vyjádřili poděkování celému týmu pověřených zástupců odborových organizací při Tesco Stores ČR a.s. pro kolektivní vyjednávání, za jejich práci a nasazení při jednání o mzdách, a to konkrétně Milanu Matušíkovi, Ivanu Předinskému, Martině Heincové, Ivaně Kašparové, Josefu Suchému, Jaroslavě Kolárové, externímu poradci Jiřímu Šafářovi a právnímu poradci UZO Ivo Grossmanovi, bez nichž by nebylo možné tohoto navýšení mezd dosáhnout. Děkujeme, že s ochotou a přesvědčením věnují svůj volný čas ve prospěch našich zaměstnanců.“ „Poděkování patří samozřejmě i týmu zaměstnavatele za objektivní a konstruktivní dialog, díky němuž mohlo dojít k oboustranné dohodě s výsledkem reálného navýšení mezd našim zaměstnancům od 1. 7. 2019 a se zachováním všech současných příplatků i benefitů,“ dodávají shodně zástupci odborových organizací pro kolektivní vyjednávání.

NOT

pátek 1. února 2019

Konec trestání za nemoc, karenční doba bude zrušena

O zrušení tzv. karenční doby, a tedy o obnovení proplácení náhrady mzdy i v prvních třech dnech nemoci, rozhodla Poslanecká sněmovna na svém jednání 22. ledna 2019. Návrh poslanců ČSSD na změnu zákoníku práce a dalších souvisejících předpisů nyní zamíří k podpisu prezidenta republiky. 

Návrh na zrušení karenční doby zajistí zaměstnancům od 1. července 2019 proplácení prvních tří dnů dočasné pracovní neschopnosti náhradou mzdy, platu nebo odměny z dohody ve výši 60 % jejich redukovaného průměrného výdělku. Obdobně dojde k zabezpečení i všech ostatních skupin pojištěných osob, jichž se karenční doba týká. 

„Úsilí o zrušení karenční doby jsem podporovala od samého začátku a jsem ráda, že se nám jej podařilo vybojovat. Obnovení proplácení náhrady mzdy v prvních třech dnech nemoci podpoří pracujících a jejich zdraví. Karenční dobu jsem vždy považovala za asociální a nefunkční opatření, které kolektivně trestá pracující za nemoc a hází do jednoho pytle poctivé zaměstnance s podvodníky,“ říká ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová s tím, že karenční doba ztratila – pokud jej vůbec kdy měla – význam i v boji proti zneužívání nemocenské. 

„Krátkodobá nemocnost je dnes na stejné úrovni jako před jejím zavedením, dlouhodobá nemocnost, která ohrožuje nejen zaměstnance, ale negativně dopadá i na zaměstnavatele a stát, se dokonce o polovinu zvýšila,“ dodává a pochvaluje si rozhodnutí poslanců. „Jsem hrozně ráda, že se nám podařilo napravit tuhle křivdu pravicových vlád vůči všem poctivým zaměstnancům. Vybojováním proplácení prvních tří dnů nemoci jsme také splnili jeden z hlavních závazků ČSSD vůči voličům,“ konstatovala ministryně. Uvedená úprava legislativy přináší zaměstnavatelům kompenzaci zvýšených nákladů na náhrady mezd snížením odvodové povinnosti do systému nemocenského pojištění o dvě desetiny procenta, což činí více než 3 miliardy korun ročně. 

Autor/Zdroj: Tiskové oddělení MPSV

sobota 23. června 2018

Dobrá zpráva pro pokladní! Tesco výrazně zvýší platy, přidá i 24 %

Obchodní řetězec Tesco Stores ČR následuje kroky dalších řetězců a od 1. července svým zaměstnancům výrazně zvyšuje mzdu. Někteří zaměstnanci dostanou přidáno téměř o čtvrtinu (24 %). V průměru si pracovníci v Tesku přilepší o 17 %. 

Na rozdíl od některých konkurentů Tesco neuvádí, kolik si zaměstnanci na provozních pozicí vydělají. V úterý ale společnost informovala, že od 1. července si průměrně přilepší o 17 %. Část zaměstnanců se může těšit dokonce na 24% růst mezd! 

Tesco v České republice zaměstnává přes 11 tisíc lidí. Jednání s odborovými organizacemi trvala několik týdnů. Teď s nimi ale řetězec podepsal kolektivní smlouvu na 2 roky. 

"Investice do našich zaměstnanců je pro Tesco dlouhodobě klíčová. Jsem rád, že nám dobré výsledky naší společnosti za minulý finanční rok umožní i nadále navyšovat mzdy. Oproti předcházejícím rokům bude letošní investovaný objem prostředků do mezd zaměstnanců našich obchodů historicky nejvyšší. Věřím, že i tímto krokem dokážeme nadále vytvářet motivační prostředí pro naše stávající i nové zaměstnance," řekl Patrik Dojčinovič, výkonný ředitel společnosti Tesco pro Českou republiku. 

"Vyjednaný výsledek je více než uspokojivý, podařilo se nejen docílit zásadního navýšení základních mezd, ale i v rámci balíčku benefitů, které jsou zachovány, došlo i k jejich rozšíření," Dodali zástupci odborových organizací Milan Matušík a Ivan Předinský. 

Pro zaměstnance je to třetí zvýšení platů za poslední tři roky. Vloni v červenci přidalo Tesco pokladním a dalším provozním zaměstnancům v průměru přes 11 %. Zvýšení mezd se přitom pracovníci dočkali už v červenci 2016. Obchodní řetězce mají velké potíže sehnat pracovníky, proto postupně jeden po druhém zvyšují opakovaně mzdy. 

Podle lidí, kteří se o obchodu pohybují, patří Tesco k řetězcům, který je ke svým zaměstnancům nejštědřejší. Kroky konkurence jej ale nutí také zvyšovat platy. Naposledy přidal zaměstnancům od 1. června Kaufland. Pracovníci v obchodech si přijdou nejméně na 24 tisíc korun. V Praze a dalších regionech s nedostatkem pracovních sil pak 26 tisíc. 

AutorZdroj: vbo TN.cz

středa 9. května 2018

Tesco se stabilizovalo. Firma zvýšila v uplynulém roce provozní zisk

Největší britská maloobchodní společnost Tesco v uplynulém finančním roce zvýšila provozní zisk o 28 procent na 1,64 miliardy liber (47,8 miliardy korun). Oznámila to firma, která působí i v České republice. 

Výsledek překonal vnitropodnikovou prognózu, podle které měl celoroční zisk dosáhnout minimálně 1,575 miliardy liber. Tržby společnosti ve finančním roce, který skončil 24. února, vzrostly o více než dvě procenta na 51 miliard liber (1,5 bilionu korun). 

Výsledky podle analytiků podtrhují proces zotavování firmy pod vedením generálního ředitele Daveho Lewise. Ten se postavil do čela Teska v září 2014 s úkolem dosáhnout obratu v hospodaření podniku, který se dostal pod tlak kvůli změně v nákupních zvyklostech zákazníků, konkurenci ze strany německých diskontních řetězců Aldi a Lidl a rozsáhlému účetnímu skandálu. 

Lewisovi se podařilo Tesco stabilizovat a následně obnovit jeho růst. Zaměřil se na posílení cenové konkurenceschopnosti, změny v sortimentu a zlepšení zákaznických služeb i vztahů s dodavateli. V České republice působí společnost Tesco od roku 1996. V současnosti zde provozuje kolem 200 obchodů. 

Autor/Zdroj: ČTK

čtvrtek 18. ledna 2018

Tesco uzavřelo s Českou federací potravinových bank memorandum o vzájemné spolupráci

Dlouhodobým cílem Tesco je, aby s žádnou potravinou, která je vhodná pro lidskou spotřebu, nebylo zbytečně plýtváno.

Praha 10. ledna 2018 - Zákon o potravinách a tabákových výrobcích ukládá od letošního roku obchodům s prodejní plochou větší než 400 m2 povinnost darovat své potravinové přebytky. Potravinové banky jsou již od roku 2013 dlouhodobým a strategickým partnerem Tesco v oblasti prevence plýtvání potravinami. 

V rámci společně uzavřeného memoranda dojde k prohloubení a rozšíření stávající spolupráce. 


Memorandum pro pevnější spolupráci Společnost Tesco a Česká federace potravinových bank se zavázali k pokračování vzájemné koncepční a systémové spolupráce při darování potravin. Společně budou projednávat nové strategie spolupráce, aby byla zajištěna maximální efektivita při darování potravin. „Těší mne, že podepsáním tohoto Memoranda dáváme najevo naše dlouhodobé úmysly bojovat s plýtváním potravin ve spolupráci s našim dlouholetým strategickým partnerem, kterým je společnost Tesco. Právě úzká a systematická spolupráce nám dopomůže k efektivnějšímu řešení tohoto celospolečenského problému,” říká Aleš Slavíček, předseda České Federace potravinových bank. Tesco i potravinové banky budou společně sdílet své statistické údaje a evidenci v oblasti darování potravin a společně budou hledat cesty ke zkvalitnění a zefektivnění celého procesu darování. „Jsme opravu rádi, že máme takového partnera v boji proti plýtvání potravinami jakým je právě Česká federace potravinových bank. Společně můžeme sdílet data ohledně darovaných potravin a přinášet další podněty, které usnadní a urychlí celý proces darování,” dodává Martin Kuruc, výkonný ředitel společnosti Tesco 

Dlouhodobé a pevné partnerství 

Tesco spolupracuje s potravinovými bankami již od roku 2013 a bylo jedním z iniciátorů Národní potravinové sbírky. Pravidelně podporuje potravinové banky finančními dary na pokrytí nákladů jejich provozu a pořízení potřebného materiálního vybavení. V loňském roce se uskutečnila společná kampaň s dodavateli a zákazníky, kdy 1 % z prodeje více než 100 vybraných produktů v středoevropských prodejnách bylo darováno potravinovým bankám. Celkem se tak podařilo středoevropské potravinové banky podpořit částkou 3 332 000 korun. Tesco se navíc zavázalo, že do roku 2020 budou všechny obchody Tesco ve střední Evropě schopné darovat své potravinové přebytky lidem v nouzi právě prostřednictvím potravinových bank. 

Autor/Zdroj: Tesco Tweet

pondělí 24. července 2017

Tesco prodá dva obchodní domy. Brno bude dál, Plzeň se však uzavře

Tesco v pátek 21. 7. 2017 oznámilo rozhodnutí o prodeji svých obchodních domů v Plzni a Brně.  

Společnost Tesco se rozhodla prodat budovy svých obchodních domů v Plzni (Americká 47) a Brně (Dornych 4). Od jejich výstavby uplynulo již 50 resp. 30 let a vyžadovaly by výrazné investice, aby byly v budoucnu schopné plnit potřeby zákazníků. 

Zatímco v obchodním domě v Plzni nebude již Tesco po 15. říjnu 2017 provozovat svůj obchod, v Brně hodlá pokračovat s provozem obchodu v podnájmu v rekonstruovaných prostorech. 

V Plzni zajistí Tesco, díky své široké síti obchodů ve městě i v okolí - HM Plzeň Borská Pole, HM Plzeň Rokycanská, EX Plzeň Doubravka, nové pracovní příležitosti pro všechny dotčené zaměstnance z obchodního domu. 

Prodej těchto budov umožní společnosti Tesco investovat získané prostředky do dalšího rozvoje služeb pro své zákazníky v České republice.

autor: Tesco

čtvrtek 8. června 2017

Zástupci společnosti Tesco a odborových organizací se dohodli na navýšení základních tarifních mezd až o 14 %

Praha, 8. června 2017 – Společnost Tesco Stores ČR a.s. zvýší od 1. července 2017 mzdy zaměstnancům se základní tarifní měsíční mzdou až o 14 %. Dohodli se na tom zástupci společnosti Tesco a odborových organizací Tesco Stores ČR a.s., při kolektivním vyjednáváním o výši mezd.

Tesco je jedním z největších soukromých zaměstnavatelů a po celé České republice zaměstnává přes 13 tisíc lidí. Společnost již řadu let po sobě dokázala ve spolupráci se zástupci odborových organizací navyšovat mzdy svým zaměstnancům. Nejvyšší investice v letošním roce je do základních mezd zaměstnanců na nejnižších pracovních pozicích a to v průměru o více než 11 %.

„Investice do našich zaměstnanců je pro Tesco klíčová. Těší nás, že prostřednictvím zvýšení tarifních mezd zaměstnancům na prodejní ploše může ocenit jejich tvrdou práci, kterou každodenně odvádějí pro naše zákazníky. Zároveň dochází k rozšíření stávající široké nabídky zaměstnaneckých výhod včetně nejrůznějších školení a rozvojových programů,“ říká Martin Kuruc, provozní ředitel a představitel společnosti Tesco pro Českou a Slovenskou republiku.


Současně s navýšením mezd došlo k navýšení stávajících příplatků a benefitů. Zároveň společnost Tesco rozšiřuje i kvalifikaci zaměstnanců, kdy se z nich stávají odborníci pro všechny oddělení na provozovnách.

„Oceňujeme konstruktivní vyjednávání a těší nás, že jsme po dlouhé době dosáhli společné dohody, která zajistí zvýšení tarifní mezd pro naše klíčové zaměstnance v provozu. Ne se všemi změnami zcela souhlasíme a naše názory na průběh změn v provozu jsme zaměstnavateli jasně komunikovali,“ říkají za vyjednávací tým shodně Milan Matušík a Ivan Předinský, zástupci odborových organizací při Tesco Stores ČR a.s. k výsledkům jednání.

„Velké poděkování z naší strany patří týmu odcházející manažerky zaměstnaneckých vztahů Hanky Malé, která dokázala uzavřít letošní vyjednávání náročnou shodou obou stran, vítěz však nemůže být jen na jedné straně. Poděkování patří samozřejmě i celému vyjednávacímu týmu na straně odborů a našim kolegům na provozovnách za jejich podporu.  Naše práce nekončí, čeká nás příprava na další část kolektivního vyjednávání.“ dodává Milan Matušík.

Autor/Zdroj: NOT

pátek 30. září 2016

Kolektivní smlouva Tesco Stores ČR a.s. uzavřena, přezdívku ponese „Svatováclavská“

Praha - Pověření zástupci odborových organizací při Tesco Stores ČR a.s. a zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s. uzavřeli svými podpisy v Den české státnosti 28. 9. 2016 po několikaměsíčním vyjednávání novou kolektivní smlouvu na období od 1. 10. 2016 do 30. 6. 2018. Stávající kolektivní smlouva byla dvakrát prodloužena a její platnost definitivně končí v pátek 30. 9. 2016

„Přestože jsme uzavřeli kolektivní smlouvu až nyní, nebylo to o tom, že by zaměstnavatel nechtěl kolektivní smlouvu uzavřít. Společnost procházela řadou velkých změn v řízení, které měly dopad i v kolektivní smlouvě, a proto jsme stávající dvakrát prodlužovali. Prioritou pro nás byl nejprve mzdový předpis, mzdy a jiné příplatky, které se lidem postupně zvyšovali již od prosince a následně byly všem v rámci vyjednávání navýšeny tarifní mzdy mzdovým předpisem od 1. 7. 2016. Při letošním vyjednávání pro nás byli nejdůležitější běžní provozní zaměstnanci, jako jsou pokladní a prodavači, kterým bylo na základní mzdě přidáno 6,3%. Společně s přesuny v lokálním příplatku došlo následně k dalšímu výraznému navýšení mezd,“ říká pověřený zástupce odborových organizací při OSPO (Odborový svaz pracovníků obchodu) Milan Matušík a dodává: „Podpisem kolektivní smlouvy naše práce nekončí, již v nejbližších dnech musíme znovu začít jednat o mzdách, abychom si udrželi konkurenceschopnost.“

„Jsme rádi, že i přes velké změny v řízení společnosti, které od začátku roku probíhaly, se nám podařilo kolektivní smlouvu dotáhnout po měsících náročných jednání právě v Den české státnosti do zdárného konce. Podařilo se zachovat všechny sociální výhody a benefity, mimo Věrnostního bonusu, který se změnil na Vánoční, a zbytek byl rozpuštěn do základní mzdy, novinkou je naopak rekondiční bonus, náhrada za první jeden až tři dny pracovní neschopnosti, kterého mohou využít zaměstnanci v celém rozsahu svého nároku opakovaně, nikoli jen jednou v roce,“ doplňuje pověřený zástupce odborových organizací při NOT (Nezávislé odbory Tesco) Ivan Předinský“


Kolektivní smlouva bude nyní představena zaměstnancům společnosti Tesco Stores ČR a.s. a současně s ní i další přílohy, dokumenty a dohody, které byly v průběhu kolektivního vyjednávání vzájemně uzavřeny a dohodnuty.