Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

pondělí 20. května 2024

Tesco navyšuje základní mzdy nad úroveň očekávané inflace a investuje do zlepšení benefitů

Praha, 20. května 2024

Tesco nadále posiluje svou pozici jako stabilní a žádaný zaměstnavatel. Od 1. července 2024 po dohodě se zástupci odborů navyšuje základní mzdy zaměstnancům na provozních pozicích s tarifní mzdou v průměru o 8 % a v distribučním centru o 7 %. Mzdy navýší rovněž zaměstnancům se smluvní mzdou. Spolu s tím Tesco významně investuje do vylepšení benefitů, navyšuje například příspěvek na penzijní připojištění nebo příspěvek na MultiSport kartu. 

Maloobchodní řetězec Tesco patří k největším a nejvýznamnějším soukromým zaměstnavatelům v Česku, každoročně významně investuje do mezd i benefitů pro zaměstnance. 

„Uvědomujeme si, že loňský rok byl velice náročný pro všechny. Zvládnout ho se nám podařilo především díky obrovskému úsilí kolegů a kolegyň, kterých si nesmírně vážíme.  Kolegům a kolegyním na provozních pozicích proto navyšujeme základní mzdy v průměru o 8 %, v distribuci pak v průměru o 7 %. A protože chceme, aby Tesco pro ně bylo skvělým místem pro práci i nadále, nasloucháme jejich přáním a připomínkám a podle toho vylepšujeme nabídku benefitů,“ zdůrazňuje Katarína Navrátilová, generální ředitelka Tesco pro Českou republiku. S platností od 1. 7. 2024 zvyšuje Tesco maximální hodnotu příspěvku na penzijní připojištění, navazuje tak na letošní navýšení příspěvku na kartu MultiSport.  Začátkem tohoto roku firma také zavedla po jednání s odbory další den volna, tzv. FIT day pro věrné kolegy a kolegyně při trvání pracovního poměru 6 let a více. Zaměstnanci tak mají nárok již na 3 volné dny v daném kalendářním roce. Unikátním benefitem pro zaměstnance nadále zůstává 15% sleva na celý nákup v Tesco v průběhu celého roku. Sleva platí na veškeré zboží včetně již zlevněného a zaměstnanci si jí mohou užívat naplno od data nástupu do Tesco.

„Jsem rád, že se spolu s vedením společnosti našel konsensus, jak zaměstnancům alespoň částečně kompenzovat stále rostoucí životní náklady a upravit benefity tak, aby o jejich část nepřišli díky změnám v legislativě. Všichni zaměstnanci odvádí skvělou práci, za kterou si zaslouží spravedlivou mzdu, ale také benefity za jejich věrnost a loajalitu společnosti. Všem zaměstnancům patří i velké poděkování,“ dodává Milan Matušík za vyjednávací tým pověřených zástupců odborových organizací při Tesco Stores ČR a.s.


pátek 15. září 2023

Blíží se volby zástupce zaměstnanců do Dozorčí rady společnosti

 Ve dnech 19. a 20. září 2023 budou u zaměstnavatele probíhat volby zástupce zaměstnanců do Dozorčí rady společnosti Tesco Stores ČR a.s.

 

Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnosti společnosti, přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou účetní závěrku, kontroluje, aby se podnikatelská činnost uskutečňovala v souladu s právními předpisy, stanovami a zásadami schválenými valnou hromadou. Dozorčí rada má 3 členy, z nichž jeden je volen zaměstnanci. Funkční období člena je 5 let.

 

Oprávněným voličem v případě volby člena dozorčí rady zaměstnanci je každý zaměstnanec společnosti, který je v době volby na základě pracovní smlouvy v pracovním poměru ke společnosti a každý zaměstnanec má jeden hlas.

 

Odborové organizace, jakožto zástupci zaměstnanců, podporují jediného kandidáta na člena Dozorčí rady společnosti, kterého také společně navrhují.

 

„Jmenuji se Milan Matušík, ve společnosti Tesco Stores ČR a.s. pracuji již 18 let. V současné době zastávám pozici směnového manažera Distribučního centra v Postřižíně. Řídím tzv. „FRESH“, kdy společně s mým týmem dodáváme jednotlivým provozovnám čerstvé potraviny.


Současně jsem členem vyjednávacího týmu odborových organizací působících při Tesco Stores ČR a.s., a na základě zplnomocnění tým vedu. V naší společnosti působí více odborových organizací patřící pod různé odborové svazy, které jsou však jednotné a vzájemně spolupracují ve shodě, abychom byli silnější hlavně v pozici při vyjednávání. Čím více lidí totiž v odborech je, tím jsme silnější a máme lepší možnosti při vyjednávání se zaměstnavatelem. Díky aktivnímu přístupu celého našeho odborového týmu jsme dosáhli toho, že vedení společnosti Tesco Stores ČR a.s. je otevřené dialogu a intenzivně spolupracuje se zástupci odborových organizací, které bere jako rovnocenné partnery.
čtvrtek 18. května 2023

Tesco významně zvýší základní mzdy svých zaměstnanců na provozních pozicích a v distribučním centru

TISKOVÁ ZPRÁVA

Praha, 18. května 2023 – Společnost Tesco zvýší od 1. července 2023 základní mzdy na provozních pozicích v průměru o 9 % a distribučním centru v průměru o 8 %. Změny se týkají i oblasti benefitů, zaměstnanci Tesca již nyní mohou využívat permanentní 15% slevu na každý nákup, od července 2023 pak společnost navyšuje hodnotu stravenkového paušálu a od ledna 2024 zavádí další den placeného volna pro věrné zaměstnance. Dohodli se na tom zástupci společnosti Tesco a odborových organizací Tesco při kolektivním a mzdovém vyjednávání.

Maloobchodní řetězec Tesco patří k největším soukromým zaměstnavatelům v Česku a každoročně navyšuje mzdy svých zaměstnanců. I v letošním roce bude firma významně investovat do mezd a benefitů.

„Věříme, že klíčem našeho úspěchu jsou naši kolegové a kolegyně, a víme, jak moc důležité je investovat právě do nich, zejména v této nelehké době. Jedná se o jednu z největších investic za poslední roky, díky které chceme pomoci našim kolegům s bezprecedentně rostoucími životními náklady. Nesoustředíme se však pouze na mzdy jako takové, ale chceme našim zaměstnancům nabídnout komplexní balíček atraktivních benefitů,“ říká Katarína Navrátilová, generální ředitelka Tesco pro Českou republiku.

„Zástupci odborových organizací se snaží pokaždé udělat vše pro to, aby s vedením společnosti našli ten nejlepší způsob, jak zaměstnancům alespoň částečně kompenzovat stále rostoucí náklady, jelikož pro mnohé rodiny našich kolegů je dlouhotrvající a nepříznivá ekonomická situace stále hůře zvládnutelná. Jsme proto rádi za dlouhodobý sociální dialog s vedením naší společnosti, který se odráží každoročně ve prospěch směrem k našim kolegům,“ dodává Milan Matušík za vyjednávací tým pověřených zástupců odborových organizací při Tesco.

Zaměstnancům na provozních pozicích bude základní mzda zvýšena v průměru o 9 % a distribučním centru v průměru o 8 %. Výrazné změny realizuje Tesco i v oblasti benefitů tak, aby byl celkový balíček odměňování co nejatraktivnější a konkurenceschopný. S platností od 1. července 2023 proto zvyšuje hodnotu stravenkového paušálu, který je vyplácen přímo do mzdy zaměstnance. Společnost tak reaguje na zvyšující se ceny potravin, aby svým zaměstnancům pomohla lépe řídit rodinný rozpočet v tomto náročném období.

V souvislosti s rostoucími životními náklady společnost také zvýšila zaměstnaneckou slevu na nákupy. Zaměstnanci Tesco mohou od letošního dubna využívat permanentní 15% slevu na každý nákup v obchodech Tesco. Jedná se o ojedinělé řešení na trhu, které pomůže zaměstnancům dosáhnout výrazných úspor.

S platností od 1. ledna 2024 firma zavádí další den volna, tzv. FIT day pro věrné kolegy při trvání pracovního poměru 6 let a více. Zaměstnanci tak nově budou mít nárok již na 3 dny FIT day v daném kalendářním roce.

Současně s tím po dohodě s odborovými organizacemi společnost ještě více rozšiřuje nabídku pravidelné podpory kolegů a jejich rodin v obtížné životní situaci pomocí finančních příspěvků z interního charitativního projektu Tesco Anděl v průběhu celého roku.

.....

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi pár slov k dnešní oficiální tiskové zprávě, kterou považuji za obrovský úspěch celého našeho týmu. 

Zástupci odborových organizací se snaží pokaždé udělat vše pro to, aby s vedením společnosti našli ten nejlepší způsob, jak zaměstnancům alespoň částečně kompenzovat stále rostoucí náklady, jelikož pro mnohé rodiny našich kolegů je dlouhotrvající a nepříznivá ekonomická situace stále hůře zvládnutelná. Jsme proto rádi za dlouhodobý sociální dialog s vedením naší společnosti, který se odráží každoročně ve prospěch směrem k našim kolegům.

Obrovský dík patří všem kolegům z odborového týmu, který tvořil Ivan Předinský, Martina Heincová a Josef Suchý. Nesmím zapomenout ani na obrovskou podporu ze strany prezidentky UZO Renáty Burianové a právníka UZO Iva Grossmanna. Poděkování patří také Tesco vyjednávacímu týmu ve složení – Petr Pokorný, Simona Malečková a Klára Řidka, a to za konstruktivní a férové jednání, které dlouhodobě s námi za společnost vede Patrik Dojčinovič.   

Milan Matušík, za vyjednávací tým pověřených zástupců odborových organizací při Tesco

pondělí 17. října 2022

TESCO pomáhá zaměstnancům zvládnout rostoucí životní náklady

 

Svět kolem nás se neustále vyvíjí a aktuálně přináší nelehkou ekonomickou situaci, které ovlivňuje nás všechny, především pak zvyšující se životní náklady apod. Aby si naše společnost Tesco Stores ČR a.s. udržela silnou pozici a pomohla toto náročné období překonat především vám, našim kolegyním a kolegům, se vám rozhodla nabídnout:

  • Prodlouženou zaměstnaneckou slevu 15 % na 10 dní v říjnu a listopadu a 20% slevu na prodloužené období v prosinci (10. – 23. 12.). Zároveň navýší roční limit ze současných 20000 Kč na 30000 Kč na celkovou slevu při nákupech.
  • Pomoc v podobě vánoční odměny pro kolegyně a kolegy z provozu a distribuce, která bude letos vyplacena již na konci listopadu. Na tuto odměnu budou navazovat nové Clubcard kupony, které obdržíte v novém roce do své mobilní aplikace.
  • Zvyšování mezd v průběhu roku 2023, přičemž podrobnosti potvrdí v lednu.
  • Zvýšenou nabídku potravin pro kolegyně a kolegy z provozu a distribučního centra, které budou dostupné v zázemí pro kolegy.
  • Péči v podobě Tesco Anděla, který pomáhá kolegyním a kolegům v těžké životní situaci. Tento rok pomohl Tesco Anděl již 37 kolegyním a kolegům částkou 1 152 083 korun.

„Jsme velmi rádi, že je vedení společnosti Tesco Stores ČR a.s. otevřené dialogu a spolupracuje s odbory. Vážím si také otevřené komunikace provozního ředitele pro ČR Patrika Dojčinoviče. I díky tomu věřím, že se nám všem podaří zvládnout toto náročné období,“ uvedl Milan Matušík za tým pověřených zástupců odborových organizací při Tesco Stores ČR a.s.

úterý 12. července 2022

Anketa pro naše kolegy "Spokojenost zaměstnanců v Tesco"

Vážení kolegové, na základě Vašeho podnětu, jsme anketu spokojenosti zaměstnanců aktualizovali a spojili do jedné části. Doposud vyplněné dotazníky byly stornovány. Proto, máte-li zájem, vyplňte případně dotazník prosím znovu. 

Anketu můžete vyplnit od dnešního dne až do 30. listopadu 2022. Pro automatické spuštění dotazníku stiskněte klávesu F5 (obnova stránky) nebo klikněte na následující odkaz: Anketa spokojenosti zaměstnanců Tesco

Dotazník můžete vyplnit i na Vašem mobilním zařízení po načtení QR kódu


Děkujeme.

úterý 24. května 2022

Tesco opět zvýší základní mzdy svých zaměstnanců


Společnost Tesco zvýší od 1. července 2022 základní mzdy na provozních pozicích a distribučním centru v průměru o 5 %. Současně ruší nástupní mzdové sazby, kdy všichni kolegové v dané kategorii budou odměňováni stejnou tarifní mzdou od prvního dne nástupu do společnosti, což může znamenat v průměru až 15% nárůst mzdy. Změny se týkají i oblasti benefitů, od července 2022 společnost navyšuje hodnotu stravenkového paušálu a od ledna 2023 zavádí další den volna pro věrné zaměstnance. Dohodli se na tom zástupci společnosti Tesco a odborových organizací Tesco při kolektivním a mzdovém vyjednávání.

Maloobchodní řetězec Tesco patří k největším soukromým zaměstnavatelům v Česku a každoročně navyšuje mzdy svých zaměstnanců. I v letošním roce bude firma významně investovat do mezd a benefitů. „Našich kolegyň a kolegů si nesmírně vážíme a víme, jak moc důležité je investovat právě do nich, zejména v této nelehké době, kdy inflace dosahuje obrovské míry. Nesoustředíme se však pouze na mzdy jako takové, ale chceme našim zaměstnancům nabídnout komplexní balíček benefitů, který pro ně bude atraktivní a současně bude reflektovat aktuální trendy v oblasti řízení lidských zdrojů,“ říká Katarína Navrátilová, generální ředitelka Tesco pro Českou republiku.

„Dohodli jsme se s vedením společnosti Tesco Stores ČR a.s., že i letos budeme investovat do mezd a benefitů našich kolegů. Důvodem je každodenní pracovní úsilí a odhodlání v oblasti péče o naše zákazníky. Letos chceme investovat především do základní tarifní mzdy, a současně proto dojde i k úpravám některých příplatků a jejich převodu do této mzdy, aby kolegové na všech obchodech pobírali silnou základní mzdu. Dohoda padla také v úpravách benefitů, které budou pro naše kolegy výhodnější a atraktivnější,“ dodává Milan Matušík za vyjednávací tým pověřených zástupců odborových organizací při Tesco.

Zaměstnancům na provozních pozicích a distribučním centru bude základní mzda zvýšena v průměru o 5 %. Současně dojde ke zrušení nástupní mzdové sazby, kdy všichni kolegové v dané kategorii budou odměňováni stejnou tarifní mzdou od prvního dne nástupu do společnosti, což může znamenat v průměru až 15% nárůst mzdy. Výrazné změny realizuje Tesco i v oblasti benefitů tak, aby byl celkový balíček odměňování co nejatraktivnější a konkurenceschopný. S platností od 1. července 2022 proto zvyšuje stravenkový paušál, který je vyplácen přímo do mzdy zaměstnance. Společnost tak reaguje na zvyšující se ceny potravin, aby svým zaměstnancům pomohla lépe řídit rodinný rozpočet v tomto náročném období.

V souvislosti s překonáním těžké ekonomické situace společnost také zvýšila zaměstnaneckou slevu na nákupy. Zaměstnanci Tesco tak mohou každý měsíc po výplatním týdnu uplatnit 15% slevu v obchodech Tesco. Jedná se o ojedinělé řešení na trhu, které pomůže zaměstnancům dosáhnout výrazných úspor.

S platností od 1. ledna 2023 firma zavádí další den volna, tzv. FIT day pro věrné kolegy při trvání pracovního poměru 6 let a více. Zaměstnanci tak nově budou mít nárok na 2 dny FIT day v daném kalendářním roce.

Společnost navíc v loňském roce zavedla nové unikátní rodinné benefity. Rodiče, pěstouni nebo ti, kteří plánují mít rodinu nebo se vrátit do práce po vážné nemoci, získají významnou podporu, která jde výrazně nad rámec platné legislativy. Tesco například během mateřské dovolené dorovná mzdu do 100 %.

pondělí 2. května 2022

Blesková zpráva

 Vážené kolegyně, vážení kolegové,

celá naše společnost prožívá velmi těžké časy. Dlouhé období pandemie střídá válka na Ukrajině, která trápí celý svět. Žijeme v neustálé nejistotě, všechno zdražuje a pro mnohé zaměstnance a jejich rodiny je již nyní situace jen těžko zvládnutelná. 

I proto se snažíme s vedením společnosti Tesco Stores ČR a.s. najít způsob, jak zaměstnancům aspoň částečně pomoct v této krizové době, a to v rámci náročného kolektivního vyjednávání o výši mezd a benefitů. Rozhodně si to zasloužíte.

Držte nám palce!

čtvrtek 7. dubna 2022

Potravinová sbírka Tesca na pomoc Ukrajině vynesla více než 58 tun potravin


Společnost Tesco ukončila svou materiální a potravinovou sbírku na pomoc lidem zasaženým konfliktem na Ukrajině. Do mimořádné sbírky, která probíhala ve všech Tesco prodejnách napříč Českou republikou a také na iTesco.cz, zákazníci přispěli potravinami a dalším potřebným materiálem o celkové hmotnosti přes 58 tun. Tesco toto množství zdvojnásobí. Prostřednictvím potravinových bank tak bude potřebným distribuováno více než 276 000 porcí jídla.

Pomoc směřuje ve spolupráci s potravinovými bankami těm, kteří ze země před válečným konfliktem uprchli a jsou na území Česka. Tesco mimořádnou sbírku spustilo na začátku března. Vzhledem k velkému zájmu zákazníků byla sbírka prodloužena, a nakonec trvala celkem 4 týdny. Společnost děkuje všem zákazníkům, kteří se do sbírky zapojili.

Děkuji za velkou vlnu solidarity, kterou jsme v souvislosti se situací na Ukrajině sledovali. I díky tomu jsme byli schopni na základě urgentní výzvy potravinových bank sbírku zorganizovat v rekordně krátkém čase a jsme rádi, že vedla k tak štědrému výsledku. Skvělý výsledek také ukazuje na to, že zákazníci Tesco jsou zvyklí pomáhat lidem v nouzi, což mi dělá velkou radost,“ uvádí Katarína Navrátilová, generální ředitelka společnosti Tesco v České republice.

Společnost Tesco se zapojila do finanční, materiální a potravinové pomoci občanům na ukrajinském území, i těm, kteří ze země uprchli do České republiky, a to mnoha aktivitami. Mimo jiné skupina Tesco darovala 1 milion liber přes Červený kříž. Ve spolupráci s Člověkem v tísni uvolnilo Tesco Česká republika z distribučního centra zboží v celkové hodnotě 700 000 Kč a v zaměstnanecké sbírce na pomoc Ukrajině se vybralo přes 300 000 Kč, které Tesco zdvojnásobí.

Seznam všech Tesco aktivit na pomoc Ukrajině najdete na

https://corporate.itesco.cz/pomoc-ukrajine/


úterý 22. března 2022

Proč se stát členem odborové organizace a být jejich členem?

Hlavní výhodou a předností odborových organizací je jejich nezávislost. Jako takzvané neziskové organizace, které jsou financovány jen z členských příspěvků Dokáží svobodně hájit práva svých členů, vás zaměstnanců bez ohledu na případné politické nebo lobbistické tlaky. Naopak se usilovně snaží o prosazení lepších a kvalitnějších pracovních podmínek a práv zaměstnanců i tehdy, kdy tomu politické klima v České republice není zrovna nakloněno, stejně jako tomu je u většiny "šetřících" zaměstnavatelů, a ze spojení „sociální dialog“ se stává spíše tabu. To je důvod, proč se vám u nás vždy dostane zastání, podpory a spravedlnosti.

Každý má právo svobodně se sdružovat s jinými na ochranu svých hospodářských a sociálních zájmů. Odborové organizace vznikají nezávisle na státu. Omezovat počet odborových organizací je nepřípustné, stejně jako zvýhodňovat některé z nich v podniku nebo v odvětví.

Stále se ale setkáváme s názorem, proč bych měl být členem odborové organizace, když tohle všechno odbory vyjednají i bez mé účasti, v podstatě udělají " špinavou práci" za mě. Vždyť výhody z kolektivní smlouvy pak budou platit i pro mne bez ohledu na to, zda jsem či nejsem členem odborové organizace, a ještě ušetřím za členské příspěvky.

Odbory se postarají o mé navýšení mezd, zvýšení příplatků ke mzdě, benefity, navýšení dovolené na 5 týdnů + 5 plně placených státních svátků (také benefit navíc, jako týden dovolené), ve dnech kdy musí mít obchody zavřeno, příspěvky na stravování (nyní ve většině již stravenkový paušál) nebo příspěvky na penzijní připojištění či kontrola dodržování bezpečnosti práce či zákoníku práce. 

Kdybychom takto přemýšleli všichni, došli bychom zcela jistě k názoru, že odbory vlastně ani nepotřebujeme. Ale skutečností je pravý opak, a to, že odbory jsou ve firmě velmi důležité. Jinak nebude nic. Maximálně nám zůstanou jen 4 týdny dovolené a zákonné příplatky za práci v sobotu či neděli, které jsou 10% a příplatek za noční práci, nebo pracovní volno za práci ve svátek či přesčas.

Dovedete si představit, jak by asi vypadalo, kdyby každý samostatně vyjednával se svým zaměstnavatelem o navýšení mezd, o příplatcích ke mzdě nebo dalších benefitech, či hledal zastání při šikaně ze strany nadřízeného? Jako jednotlivec by asi uspěl asi málokdo, ale spíše nikdo. Není žádným tajemstvím, že ve firmách, kde zástupci odborových organizací nepracují, mají lidé mnohem horší podmínky, jak mzdové, tak pracovní, zaměstnanci jen stěží hledají zastání pro své oprávněné požadavky, ať na navýšení mezd či bezpečnost práce.

Někde dokonce diktují v rámci úsporných balíčků snížení mezd nebo zastavení jejich růstu, zastavení příspěvků na penzijní připojištění a dalších benefitů.  Ano, i toto se často děje.

Proč tedy vstoupit do odborů a být tak jejich členem? Na tuto otázku se dá odpovědět různě. Jedná se o úhel pohledu, zda chci nebo nechci být aktivní v oblasti vyjednávání o mzdách a dalších benefitech, a věřte, že to není samozřejmostí mít pravidelně navýšenou mzdu a další benefity.  Jde o to, zda jako zaměstnanec chci či nechci podpořit odbory v jejich síle při vyjednávání se zaměstnavatelem. A takováto podpora je opravdu zapotřebí a velmi důležitá.

Když budeme vyjednávat za 200 zaměstnanců bude to mít daleko menší váhu, než když budeme vyjednávat s podporou 5 000 zaměstnanců a více. Když vstoupíte do odborů, dáte nám daleko silnější mandát pro vyjednávání, i když se třeba sami aktivně vyjednávání neúčastníte. Jedině odbory mají totiž ze zákona možnost kolektivního vyjednávání se zaměstnavatelem o uzavření kolektivní smlouvy, a opravdu to není vůbec nic jednoduchého, Máme možnost prosazovat a dbát na dodržování zákoníku práce, kolektivní smlouvy, BOZP, pracovních podmínek, a také se ptát zaměstnavatele proč se nedodržuje předpisy, proč je špatné vedení provozovny, proč máme nízké mzdy apod., nebo navrhovat věci nové, diskutovat o pracovních podmínkách a navrhovat tak jejich zlepšení, stejně jako přicházet na základě vašich podnětů s novými benefity či tím, jak zlepšit pracovní prostředí a mít dobrý kolektiv.

Je to jen na vás, zda nás podpoříte a pomůžete nám vytvořit mnohem silnější pozici k prosazování našich společných zájmů, zda se rozhodnete posílit odbory ve společnosti, či zda dále zůstanete schovaní ve své bezpečné ulitě a budete čekat, co vám kdo nabídne.

Odborové organizace při Tesco Stores ČR a.s. jsou otevřeny přijmout mezi sebe nové lidi a budeme velmi rádi, pokud budete mít zájem se zapojit do činnosti, ať již aktivně, či pasivně (jen členstvím a podporou), či se chcete aktivně zapojit do vyjednávání se zaměstnavatelem. Vždy vám jsme a budeme vděčni, za všechny vaše nápady, připomínky, podněty nebo dotazy, které nám mohou pomoci vylepšit a změnit to, s čím jste nespokojeni. 

Pokud nás chcete podpořit a stát se členem odborové organizace, kontaktujte nás, a my vám rádi se vším pomůžeme a poradíme jak na to.

Odbory tady vždy pro zaměstnance dlouhá léta byly, jsou a stále budou. 


Přihláška za člena (vyplňte obě její části a zašlete na adresu sídla organizace)

středa 2. března 2022

Tesco spouští mimořádnou potravinovou sbírku a pokračuje v pomoci lidem postiženým konfliktem na Ukrajině

 

Praha - 2. března 2022

Společnost Tesco rozšiřuje svou materiální a potravinovou pomoc lidem, jejichž životy zasáhl konflikt na Ukrajině. Dneškem spouští na všech svých prodejnách napříč Českou republikou mimořádnou potravinovou sbírku. Pomoc bude ve spolupráci s potravinovými bankami směřovat těm, kteří ze země před válečným konfliktem uprchli a jsou na území Česka. Tesco následně zdvojnásobí dary svých zákazníků.

„Chceme pomoci těm, kteří přišli o své domovy nebo z nich byli nuceni uprchnout. Věříme, že naši zákazníci tuto formu podpory uvítají a do pomoci potřebným se zapojí. Protože chceme, aby byla pomoc co největší, rozhodli jsme se výtěžek této sbírky zdvojnásobit,“ uvádí Katarína Navrátilová, generální ředitelka společnosti Tesco v České republice.

Zákazníci mohou darovat trvanlivé potraviny na speciální sběrná místa za pokladnami v obchodech Tesco. Všichni nakupující se mohou zapojit například tak, že v rámci svých běžných nákupů přidají do nákupního košíku i základní potraviny, které pomohou lidem v nouzi. Potravinami k darování mohou být například rýže, těstoviny, instantní polévky, jídlo v konzervách, ale také třeba dětská kojenecká výživa.

Společnost Tesco se zapojila do materiální a potravinové pomoci občanům na ukrajinském území poprvé minulý víkend. Ve spolupráci s Člověkem v tísni z distribučního centra společnosti Tesco uvolnila zboží v celkové hodnotě 700 000 Kč. V rámci svého virtuálního operátora Tesco Mobile snížila také ceny za hovory na Ukrajinu, kdy zákazníci mohou volat na ukrajinská čísla jako do kterékoliv jiné země EU.

Zároveň Tesco spustila finanční sbírku mezi svými zaměstnanci. Vybrané finanční prostředky bude společnost následně darovat přes organizaci Člověk v tísni na pomoc lidem postiženým válečným konfliktem přímo na Ukrajině.

V neposlední řadě se – na úrovni celé skupiny – společnost Tesco rozhodla věnovat finanční dar ve výši 1 milion liber (téměř 30 milionů korun) organizaci Červeného kříže na Ukrajině na podporu jejich nepostradatelné práce s uprchlíky a rodinami prchajícími před konfliktem.