Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

pátek 23. ledna 2015

Nadstandardní podmínky pro ústecké zaměstnance ukončili stávkovou pohotovost.


TISKOVÁ ZPRÁVA


Praha, 23. 01. 2015 - Zástupci odborových organizací při Tesco Stores ČR a.s. po jednáních pracovní skupiny se zástupci zaměstnavatele odvolávají dnešním dnem stávkovou pohotovost, která byla vyhlášena v úterý 13. 1. 2015.


Zástupci odborových organizací při Tesco Stores ČR a.s. a zástupci zaměstnavatele se dnes dohodli na podmínkách a benefitech nad rámec zákoníku práce i kolektivní smlouvy pro zaměstnance ústecké provozovny Tesco, kterých se dotkne hromadné propouštění z důvodu jejího uzavření.

Všem zaměstnancům budou při skončení pracovního poměru vyplaceny benefity, na které by jim v letošním roce vznikl nárok, tedy i pracovní jubilea a věrnostní bonus. Zaměstnancům, kteří u společnosti pracovali více jak 3 roky, bude navýšeno zákonné odstupné, budou vypláceny mimořádné odměny a vedení společnosti poskytne všem zaměstnancům, kterých se hromadné propuštění bude týkat, veškeré informace a aktivní podporu při hledání nového pracovního místa, včetně vytvoření profesního životopisu či příprav na pracovní pohovory.

„Poděkování patří nejen manažerce zaměstnaneckých vztahů Katce Lupové a personální manažerce Zuzce Novotné za profesionální dialog a konstruktivní přístup, který s námi v této nelehké situaci vedli za stranu zaměstnavatele, ale i celému týmu na obou stranách,“ říká Milan Matušík, zástupce odborových organizací. „Chci uvěřit, že už se taková situace nebude v budoucnu opakovat, protože každé propouštění je velmi nepříjemná a bolestivá záležitost,“ dodává Matušík.


„Jsem rád, že jsme vzhledem k vážnosti celé situace jednali bez jakýchkoli emocí a podařilo se nám vyjednat pro zaměstnance lepší podmínky, než takové, na které by měli zaměstnanci nárok jen ze zákona nebo kolektivní smlouvy, i když ztrátu zaměstnání ničím nenahradíte. Vedení společnosti Tesco za tento velmi vstřícný krok děkujeme, je to opravdu velký nadstandard,“ říká Ivan Předinský, zástupce odborových organizací. „Velice důležitá pro nás byla i podpora OSPO, za což bych rád kolegům z OSPO poděkoval,“ dodává Josef Suchý, zástupce odborových organizací.


Žádné komentáře:

Okomentovat