Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

neděle 20. prosince 2015

Přestávka na jídlo a oddech je vždy osobním volnem zaměstnance

V posledních dnech se nám na lince poradny množí z provozoven spousta stížností a dotazů k přestávkám v práci. Ty se týkají především absurdních nařízení zaměstnavatele, kdy zaměstnanec nesmí během přestávky opouštět provozovnu pod hrozbou vytýkacích dopisů nebo, že zaměstnavatel uzavírá tzv. "kuřárny", které otevře jen v době určitých "časovek".

Přestávka v práci na jídlo a oddech je stanovena zákoníkem práce i kolektivní smlouvou v délce 30 minut, jejíž poskytnutí je upraveno oproti zákoníku práce kolektivní smlouvou výhodněji, a to nejpozději vždy po 5,5 hodinách práce. To však neznamená, že by zaměstnanec na tuto přestávku měl nárok až po odpracování 5,5 hodiny. Zaměstnanec má právo přestávku čerpat kdykoli v průběhu směny tak, aby po jejím poskytnutí (po návratu z přestávky) nepracoval souvisle déle jak zmíněných 5,5 hodiny. Přestávka v práci také nesmí být ze zákona čerpána prvních a posledních 30 minut pracovní doby zaměstnance.

Přestávka v práci na jídlo a oddech se nezapočítává do pracovní doby. Jedná se tak o osobní volno zaměstnance, při kterém není podřízen zaměstnavateli k plnění jeho úkolů.


Žádné komentáře:

Okomentovat