Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

čtvrtek 31. prosince 2015

Vážení kolegové,
dovolte nám, abychom Vám touto cestou poděkovali za Vaši důvěru a spolupráci v roce 2015 a jménem svým i jménem našich kolegů popřáli hodně štěstí do Nového roku. Přejeme Vám, aby pro Vás byl rok 2016 rokem úspěšným, rokem nových příležitostí i správných rozhodnutí. Prožijte jej ve zdraví, štěstí a lásce, ve vzájemné toleranci a s porozuměním, v úctě a důvěře nejen v ostatní, ale především v sebe samé, abyste si vždy mohli být jisti, že každý Váš krok byl učiněn tím správným směrem. Jen tak si budeme moci za rok říci, že rok 2016 byl opravdu úspěšným a šťastným. Vstupte do něj proto s radostí v srdci a úsměvem ve tváři. 

Šťastný nový rok 2016 za celý tým Nezávislých odborů Tesco přejí 
Ivan Předinský a Věra Břachová

Žádné komentáře:

Okomentovat