Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

čtvrtek 19. listopadu 2015

Třetí Národní potravinová sbírka: Zákazníci mohou darovat potraviny v 93 obchodech Tesco

 

V sobotu 21. listopadu bude v Česku probíhat třetí ročník Národní potravinové sbírky. Od 8:00 do 20:00 mohou lidé darovat trvanlivé potraviny například v 93 prodejnách Tesco.

Veškeré potraviny, které se během sobotní sbírky vyberou, poputují přednostně do charitativních organizací poskytujících pomoc zejména seniorům, matkám samoživitelkám, pěstounským rodinám a dětem z dětských domovů. Organizátorem sbírky je i letos platforma Byznys pro společnost ve spolupráci s Potravinovou bankou a Armádou spásy. Společnost Tesco celkový dar svých zákazníků navýší o dalších 20 procent.

V Česku žije nyní až 900 000 lidí pod hranicí chudoby. Podle údajů neziskových organizací vyhodí každý Čech za rok v průměru 63 kg potravin.

Potravinové banky podporují v ČR více jak 350 organizací a sociálních institucí, jedná se především o azylové domy a noclehárny pro bezdomovce, dětské domovy, komunitní centra, hospice a další organizace pomáhající lidem v nouzi.

Žádné komentáře:

Okomentovat