Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

pondělí 19. prosince 2011

Národ v slzách. Zemřel Václav Havel

Václav Havel, jméno, které zná celý svět. Jméno, díky němuž zná celý svět Českou republiku. Jméno, které znovu proletělo celým světem, tentokrát se smutnou zprávou a zármutkem v srdcích. Na své chalupě na Hrádečku v Čechách zemřel 18. prosince 2011 dopoledne muž, jenž vrátil hrdost a svobodu Čechům i Slovákům, prezident Václav Havel. Bylo mu 75 let.

Václav Havel  se narodil 5. října 1936. Byl českým dramatikem, esejistou, vytrvalým kritikem komunistického režimu, posledním prezidentem Československa a prvním prezidentem České republiky. Byl vůdcem národa za svobodu.

Vystupoval na obranu politických vězňů a stal se spoluzakladatelem a jedním z prvních mluvčích občanské iniciativy za dodržování lidských práv Charta 77. To upevnilo jeho mezinárodní prestiž, ale také mu vyneslo celkem asi pět let věznění.
V druhé polovině osmdesátých let, v čase navazování dialogu mezi Sovětským svazem a západními demokraciemi, byl i v československé společnosti patrný nárůst otevřené nespokojenosti s vedením státu. Občané byli stále méně ochotni přijímat represívní politiku komunistického režimu, a zatímco Chartu 77 podepsalo původně pouze několik set lidí, k petici Několik vět, jejímž spoluautorem byl i Václav Havel, se v roce 1989 již přihlásily desetitisíce občanů.

Počátkem společenských změn se stala poklidná manifestace studentů 17. listopadu 1989, ve výroční den uzavření českých vysokých škol nacisty, kterou komunistický režim tvrdě potlačil policejním zásahem na Národní třídě v Praze. Do čela následného občanského vystoupení se postavili studenti a umělci. Na setkání v Činoherním klubu 19.listopadu bylo ustaveno Občanské fórum, na jehož půdě se sjednotili jednotlivci i skupiny, kteří usilovali o zásadní politické změny v Československu. Václav Havel se od počátku stal jeho vedoucím představitelem. Společenský pohyb pak vyvrcholil 29.prosince 1989, kdy byl Václav Havel jako kandidát Občanského fóra zvolen Federálním shromážděním československým prezidentem. Ve své inaugurační řeči slíbil přivést zemi ke svobodným volbám, což v létě 1990 splnil.

Václav Havel si svými postoji v letech totality získal postavení uznávané morální autority. Hloubkou názorů na problémy soudobé civilizace a promyšleností jejich formulací se stal i v nové ústavní funkci respektovanou osobností, mezi politiky ojedinělou.
Podporoval směřování země k parlamentní demokracii a do politických struktur západní civilizace. V roce 1992 se mu však nepodařilo zabránit rozpadu československého státu. Od roku 1993 byl dvě funkční období prezidentem České republiky, kterou vyvedl z Varšavské smlouvy a dovedl do NATO. Prosazoval také přijetí České republiky do Evropské unie.

"Před dvaceti lety jsem řekl, že naše země nevzkvétá. To bych dnes už říci nemohl. Naše země vzkvétá. Ale občas dost divně. Chceme hrát hru, ale bojíme se jí dát pravidla. Slušnosti ubývá, krade se, a když někdo řekne, že se krást nemá, sklidí posměch. (...) Naše společnost prozírá. Bude se postupně měnit. A už k tomu naštěstí nebude třeba revoluce. "
Václav Havel, 17. listopad 2009

"Václav Havel odešel, ale v naších srdcích zůstane dál. Jeho odkaz musíme chránit, ctít a předávat dalším generacím této země, abychom chránili její svobodu a lidská práva i po další tisíciletí. Nesmíme připustit aby se tato malá, ale hrdá země znovu zmítala v totalitním režimu kterékoli politické strany nebo koalice, teroru, utlačování nebo pohrdání českým občanem... " řekl předseda Nezávislých odborů Tesco.

"My, občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, věrni všem dobrým tradicím dávné státnosti zemí Koruny české, odhodláni budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody jako vlast rovnoprávných, svobodných občanů, kteří jsou si vědomi svých povinností vůči druhým a zodpovědnosti vůči celku, jako svobodný a demokratický stát, založený na úctě k lidským právům a na zásadách občanské společnosti, jako součást rodiny evropských a světových demokracií, odhodláni společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní, hmotné a duchovní bohatství, odhodláni řídit se všemi osvědčenými principy právního státu, se s Vámi pane prezidente s bolestí v srdci loučíme."

"Pravda a láska musí zvítězit 
nad lží a nenávistí."



Vzdejte spolu s námi tichou vzpomínkou čest, poděkování a poslední sbohem Václavu Havlovi v pátek 23. prosince 2012 úderem 12:00 hodiny minutou ticha. Děkujeme

Žádné komentáře:

Okomentovat