Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

sobota 24. prosince 2011

Vážení uživatelé portálu Nezávislé odbory Tesco 

rádi bychom Vám poděkovali za přízeň projevenou v roce 2011, které si velmi vážíme.
   
Budeme potěšeni, pokud pro Vás portál Nezeávislých odborů Tesco zůstane užitečným pomocníkem i v roce následujícím.
   
Během roku 2012 čekají portál NOT zásadní změny. Nový grafický design a redakční systém nám umožní rozšíření a další zkvalitnění poskytovaných informací a služeb. Najdete nás nově i na stránkách www.cz-not.eu, . O všem Vás budeme průběžně informovat.
  
Přejeme Vám klidné prožití vánočních svátků a v novém roce 2012 hodně štěstí, zdraví a pracovních úspěchů!

Tým portálu Nezávislé odbory Tesco 

www.cz-not.eu

Žádné komentáře:

Okomentovat