Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

pondělí 7. června 2010

Odbory v Tescu obnovují kolektivní vyjednávání


...
Nezávislé odbory Tesco (NOT) společně s Podnikovým výborem OSPO, kteří sdružují jednotlivé odborové organizace při Tesco v ČR, zaslaly dnes v noci vedení společnosti Tesco Stores ČR a.s. společný návrh textu kolektivní smlouvy. Obnovují tím v dubnu přerušená jednání o nové kolektivní smlouvě.

Zástupci oborových organizací NOT a OSPO tak plní dohodu z května, kdy došlo k ujednání, že své návrhy kolektivní smlouvy projednají a zpracují v jeden společný návrh. Kolektivní vyjednávání u zaměstnavatele tak povedou společně a ve vzájemné shodě. I přes odlišnost obsahu a znění textu obou návrhů kolektivní smlouvy, byla jednání mezi NOT a OSPO bez komplikací a k vytvoření jediného a pro obě strany přijatelného návrhu bylo třeba tři týdny. Stejný čas budou mít nyní odbory na jednání se zaměstnavatelem. Pouhých 24 dnů zbývá do konce platnosti stávající kolektivní smlouvy a pro jednání si zástupci odborů, kteří kolektivní vyjednávání povedou, vyžádali celkem 8 dnů, obsahujících v součtu 64 hodin vyjednávání. Další čas bude ale potřeba k projednání protinávrhů zaměstnavatele na straně odborů. I přesto však věří zástupci NOT, že pokud se jednání výrazně nezkomplikují, může být kolektivní smlouva uzavřena včas, tedy do 30. června.

2 komentáře:

  1. Je možné zveřejnit společný návrh kolektivní smlouvy,aby při konečném podepsání bylo zřejmé, jak se kolektivní smlouva od návrhu liší.

    OdpovědětVymazat
  2. Dobrý den,
    bohužel Vás musíme zklamat. Kolektivní smlouvu zveřejnit nejde, a zvláště pak ne návrh. Je to něco, jako výrobní tajemství (tak by se to dalo obecně nazvat). Kolektivní smlouvu, popřípadě návrh kolektivní smlouvy u nás bude zveřejněn registrovaným členům diskusního fóra, kteří jsou členy odborové organizace a jejich identitu je tedy možné ověřit. Ti budou mít od zítřejšího dne přístup ke konečné podobě návrhu kolektivní smlouvy. Návrh je ale k dispozici zaměstnancům u všech zástupců Rady odborové organizace zaměstnanců Tesco Stores ČR a.s., stejně jako u všech zástupců Rady Nezávislých odborů Tesco. Zde máte možnost se o návrhu informovat a prohlédnout si jej.

    OdpovědětVymazat