Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

středa 2. června 2010

Pekelská šéfkou lidských zdrojů GE Money ČR


...

Výkonnou ředitelkou pro lidské zdroje skupiny GE Money Česká republika se počátkem června stala Radka Pekelská. „Jako členka senior managementu bude řídit oddělení lidských zdrojů GE Money Bank, GE Money Auto a GE Money Multiservis v Česku a zodpovídat za implementaci strategických projektů v oblasti lidských zdrojů v rámci skupiny GE Money ČR,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel GE Money Bank Peter Herbert.

Radka Pekelská vystudovala ekonomiku, management, marketing a logistiku na Dopravní fakultě Jana Pernera na Univerzitě v Pardubicích a dále Ekonomicko-správní fakultu na Univerzitě v Pardubicích. Do GE Money ČR přichází z pozice ředitelky lidských zdrojů pro Tesco ČR a SR, kde byla rovněž členkou představenstva. V Tescu působila na různých funkcích jedenáct let, posledních sedm let přitom vykonávala šéfku lidských zdrojů

Autor: www.euro.cz

NOT přeje Radce Pekelské v nové pozici mnoho pracovních úspěchů.

Žádné komentáře:

Okomentovat