Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

středa 30. června 2010

Bývalý šéf Hospodářské komory Drábek povede ministerstvo práce

...
V nové koaliční vládě ODS, TOP 09 a strany Věci veřejné připadne ministerstvo práce a sociálních věcí Jaromíru Drábkovi, bývalému šéfovi Hospodářské komory. Ve funkci se bude snažit prosadit heslo, že stát se musí chovat zodpovědně jako rodina nebo firma.

Zkušenosti z vrcholné politiky nemá, v letech 2002 až 2006 vykonával pouze funkci zastupitele města Jablonce nad Nisou. Před vstupem do TOP 09 nebyl ani členem žádné politické strany. Je ale známou osobou v ekonomickém sektoru a sám tvrdí, že v době, kdy vedl Hospodářskou komoru, měl možnost do politiky nahlédnout, i když jako nestraník.

V Hospodářské komoře působil již v roce 1992 a o deset let později se stal jejím prezidentem. Kromě toho byl v letech 2004 až 2008 členem řídící rady evropského sdružení obchodních komor Eurochambers. Před třemi lety začal zastávat také post člena předsednictva rozhodčího soudu při Hospodářské komoře.

Drábek spoluinicioval vznik Rady pro rozvoj podnikatelského prostředí v roce 2002 a Hospodářské rady vlády v roce 2005. Stal se členem obou poradních orgánů. V témže roce se stal také členem Národní diskusní skupiny pro daně a členem správní rady Technické univerzity Liberec.

V roce 2008 byl jmenován čestným prezidentem Hospodářské komory a stal se předsedou Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v ČR.

Drábek se narodil v roce 1965 v Jablonci nad Nisou, vystudoval obor technická kybernetika na ČVUT v Praze. Tam také získal doktorát v oboru řídící technika. Je ženatý a má dvě děti.

Autor: MEDIAFAX.CZ

Žádné komentáře:

Okomentovat