Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

úterý 28. července 2009

Lidé v konfliktu se zaměstnavatelem získají právní pomoc zdarma


Praha - Bezplatnou právní pomoc až po advokátní zastoupení u soudu mohou získat zaměstnanci, kteří se stali obětí porušení předpisů ze strany zaměstnavatele. Zpravidla se jedná o nevyplacení mzdy či nedodržení smluvních podmínek. O projektu ČTK informoval jeho koordinátor David Kyncl z organizace Iuridicum Remedium. Projekt potrvá tři roky a bude stát zhruba čtyři miliony korun, financován je z Evropského sociálního fondu (ESF) a státního rozpočtu.

Smyslem projektu je podle Kyncla poskytnutí pomoci lidem, kteří nemají na právní obranu finanční prostředky. "Pomoc je určena pro lidi, jejichž práva jsou na trhu práce porušována a kteří kvůli znevýhodnění nejrůznějšího typu si z finančních důvodů nemohou dovolit komerční právní pomoc. Naší snahou je zároveň posílení respektu zaměstnavatelů k právům zaměstnanců, to v současnosti vnímáme jako palčivý problém českého pracovního trhu," uvedl Kyncl.

Projekt je zacílen na lidi z celé České republiky s výjimkou Prahy. Právní pomoc mohou poškození dostat formou poradenství, konzultací, sepisování podání či zastupování u soudu nebo správního orgánu. "Zájemci o pomoc nás mohou kontaktovat, nejlépe e-mailem nebo písemně. Na začátku potřebujeme stručný písemný popis případu a kopie nebo skeny související dokumentace. Na základě těchto podkladů naši právníci vyhodnotí, zda a jak můžeme u každé jednotlivé kauzy pomoci," popsal Kyncl.

Poradenské služby ohledně práv zaměstnanců nabízí lidem od počátku letošního roku také Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS). Ta má ve všech krajích ČR kontaktní místa, kde se lidé dozvědí informace o tom, jak při problémech v zaměstnání postupovat. "Zájem o tuto službu je veliký," podotkl předseda ČMKOS Milan Štěch.

Autor: ČTK

Žádné komentáře:

Okomentovat