Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

pátek 3. července 2009

Tisková zpráva: Prohlášení odborové organizace

...
Vážení zaměstnanci,

v těchto dnech přistoupila společnost Tesco Stores ČR a.s. k úpravě mezd, které nepovažujeme za adekvátní jak k ziskům společnosti, tak ani k ocenění již tak malé hrstky zaměstnanců, díky nimž se zisk společnosti vytváří. Navýšení mezd o 1,5% s tím, že kde jsou stanoveny náborové příplatky, bude o toto procento příplatek krácen, není ohodnocením zaměstnance, ani žádným zvýšením mezd. Navýšení mezd se tím stává nulové a neodpovídá ani inflaci loňského roku. Jedná se o jednostranné rozhodnutí zaměstnavatele v rozporu s kolektivní smlouvou, o kterém ani v nejmenší míře zaměstnavatel nediskutoval. Odbory vedou řádné kolektivní vyjednávání, jehož bodem byla právě i úprava mezd.

Nemůžeme ani v nejmenším souhlasit s postupem společnosti, jež obchází platná ustanovení kolektivní smlouvy a tím i platných právních předpisů, zvláště v době, kdy je ze strany odborů vedeno kolektivní vyjednávání o kolektivní smlouvě a mzdového předpisu. Společnost, jež nerespektuje práva zaměstnanců a jež naprosto bojkotuje právní řád České republiky a zneužívá ekonomické krize k vlastnímu prospěchu, není ani v nejmenším hodna používat titul "zaměstnavatele roku", který záhadným způsobem obdržela.

V této těžké době, jež ale prozatím není na výsledcích společnosti nijak viditelná, jelikož obrat společnosti stále roste a v době kdy je potřebné vzájemná diskuze a sociální dialog, považujeme tento postup za totální selhání jakékoli komunikace, vzájemné diskuse i řízení společnosti.

Tvrzení zaměstnavatele, že odbory odsouhlasily jak změnu v odměňování, tak v katalogu pracovních míst a následně úpravu pracovních pozic se nezakládají na pravdě a jsou naprostou lží a výmyslem společnosti, aby zakryla svůj podraz vůči odborům i zaměstnancům samotným.

Odborová organizace zaměstnanců Tesco Stores ČR a.s. s dalšími odborovými organizacemi a svazy při Tesco Stores ČR a.s v současné době zvažuje všechny právní možnosti včetně vyhlášení stávkové pohotovosti a řízení před zprostředkovatelem.

V žádném případě nehodláme přihlížet ani tolerovat postup zaměstnavatele, který je v rozporu s platnou kolektivní smlouvou a dobrými mravy.

Postup společnosti považujeme za naprostý výsměch a urážku zaměstnanců a obyčejné zneužívání krize dominantním postavením zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s. na českém trhu stejně jako za selhání komunikace mezi společností Tesco a odborovými organizacemi, jako zástupci zaměstnanců.

Rada odborové organizace
zaměstnanců Tesco Stores ČR a.s.

2 komentáře:

  1. co k tomu dodat????

    My ochotní, vedeni nevědomými, děláme nemožné pro nevděčné....

    Nic lepšího k tomu asi nejde napsat

    OdpovědětVymazat
  2. co k tomu dodat dál? že jen debil podepíše tu změnu smlouvy...jo bohužel v tesku pracuje 95% debilů....

    OdpovědětVymazat