Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

středa 5. srpna 2009

Za dvacet let ubylo 500 000 pracovních míst


PRAHA - Podle včera zveřejněného výběrového šetření Českého statistického úřadu činil průměrný počet osob s jediným nebo hlavním zaměstnáním ve druhém čtvrtletí letošního roku 4,941 milionu osob. Je to o 62 tisíc méně než před rokem a o 500 tisíc méně než v roce 1989.

Největší meziroční propad zaměstnanosti byl ve zpracovatelském průmyslu, kde za rok ubylo 128 tisíc pracovníků. V zemědělství a lesnictví je zaměstnáno o 2,7 tisíce osob méně. Naopak v terciárním sektoru, zejména v komerčních službách, počet pracovníků vzrostl o 51 tisíc.

Z celkového počtu pracovníků s jediným nebo hlavním zaměstnáním bylo zaměstnanců (pracujících za mzdu) 4,119 milionu. Jejich počet se za rok snížil o 77 tisíc. Naopak počet podnikatelů se zaměstnanci i bez nich se meziročně zvýšil téměř o 15 tisíc a dosáhl celkově 823 tisíc osob.

Úbytek pracovníků přirozeně doprovází růst počtu nezaměstnaných. ČSÚ zjišťuje počty nezaměstnaných podle přísné metodiky Mezinárodní organizace práce (ILO). Za zaměstnané považuje například i ty, kteří v době statistického šetření pracovali alespoň jednu hodinu za mzdu nebo odměnu. Podle této metodiky bylo ve druhém čtvrtletí letošního roku u nás 333 tisíc nezaměstnaných. Za rok jich přibylo 114 tisíc.

Sleduje se však i počet takzvaných neaktivních nezaměstnaných (osob, které nepracují, aktivně práci nehledají, ale přitom uvádějí, že by chtěly pracovat), jichž bylo ve druhém čtvrtletí 184 tisíc. Celkově je tedy podle šetření ČSÚ bez práce více než 500 tisíc lidí.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ke konci června evidovalo na úřadech práce 464 tisíc uchazečů o práci. Musíme však poznamenat, že úřady práce každý měsíc vyřazují z evidence kolem dvaceti tisíc uchazečů bez nástupu do zaměstnání. Skutečný počet lidí bez práce je tedy podstatně vyšší.

Podle všech tendencí vývoje ekonomiky se počet nezaměstnaných bude s pokračováním krize ještě dále zvyšovat.

5. srpna 2009, Václav VĚRTELÁŘ

Žádné komentáře:

Okomentovat