Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

pondělí 31. srpna 2009

Irské odbory vyzvaly k zamítnutí lisabonské smlouvy

...
U nás stále nutí prezidenta k podpisu lisabonské smlouvy, jež nás může třeba zbavit suverenity samostatného státu, podle textu smlouvy tak vyznívá. Britské odbory však vyzvaly Iry, aby opět řekli NE.

vydáno: 31.08.2009, 09:34 | aktualizace: 31.08.2009 09:38

Dublin - Odborový svaz Unite, který se označuje za největší v Británii a druhý největší v Irsku, dnes vyzval Iry, aby v nadcházejícím referendu opět zamítli lisabonskou smlouvu o reformě Evropské unie. Smlouva podle svazu může přinést pracujícím nižší výdělky, nezaměstnanost a špatné zacházení.

Irové loni v referendu zamítli lisabonskou smlouvu, která má reformovat instituce a chod rozšířené EU, ale 2. října budou hlasovat znovu. Irská vláda vyjednala v uplynulých měsících pro svou zemi záruky, které by měly nyní zajistit její schválení.

Potvrzují to i dosavadní průzkumy, podle kterých by se mělo pro smlouvu vyslovit asi 54 procent Irů. Před loňským prvním referendem tomu ale bylo podobně, ale Irové nakonec smlouvu odmítli.

Podle prohlášení Unite jsou nové záruky pro práva zaměstnanců nedostatečné. "Irští pracující jsou jediní v Evropě, jejichž právo na spravedlivou odměnu a bezpečnou zaměstnanost považuje jejich vláda za překážku k ekonomickému oživení," řekl tajemník Unite v Irsku Jimmy Kelly. Jeho svaz má v zemi kolem 60.000 členů.

Kampaň za "ne" lisabonské smlouvě vedou v Irsku socialisté a nacionalisté, poznamenala agentury Reuters. Snahu pravicové vlády prosadit "ano" naopak podporují mnohé podniky, které se jako například Intel či Ryanair obávají o osud irského hospodářství v případě nového zamítnutí smlouvy.

Ke vstupu smlouvy v platnost je zapotřebí, aby ji ratifikovalo všech 27 členských zemí unie. Irsko je jediné, kde se o ní rozhoduje v referendu, všude jinde rozhodovaly parlamenty, a to kladně.

Zda lisabonská smlouvy vstoupí v platnost závisí také na tom, zda ji podepíší prezidenti Česka a Polska, kde už ji parlamenty schválily, ale hlavy obou států podle všeho čekají na výsledek nového referenda v Irsku. V Německu čeká prezident s podpisem na schválení zákona, který posílí rozhodovací pravomoci německého parlamentu při evropské integraci.
(ČTK)

Pozn.:
Je patrné, že jediné Irsko je na svou zem právem patřičně hrdé a lidé rozumní. Rozhodně si nenechají svou suverenitu ani hrdost sebrat, jako to udělali naši politici s naší zemí. Kdyby naši politici mohli prodat vzduch jež dýcháme, protože vše ostatní už prodali, prodají i ten, jen aby si nahrabali do vlastních kapes a na další jachty. Prostě žijeme zřejmě ve špatné době a zemi.

Žádné komentáře:

Okomentovat