Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

úterý 18. srpna 2009

Obchodníci častěji porovnávají ceny

...
Autor: Strategie.cz (Strategie.cz)
14.8.2009 12:03:12
Obchodníci letos přitvrdili konkurenční boj a zákazníky se snaží přilákat i pomocí srovnávací reklamy, ve které porovnávají ceny s konkurencí.

Srovnávací reklama přitom byla v Česku kvůli přísným pravidlům dosud používána jen sporadicky a obchodní řetězce se v inzerátech většinou spokojily s tvrzením, že jejich ceny jsou nejnižší v okruhu několika kilometrů či v daném městě.

Naposledy se ke srovnávací reklamě uchýlil obchodní řetězec Tesco, který zveřejnil v celostátních novinách inzerát, v němž porovnává ceny školních potřeb ve svých prodejnách s cenami tohoto zboží v hypermarketech Kaufland. Pracovníci Teska porovnali ceny 14 základních školních potřeb a při jejich součtu jim vyšlo, že v prodejnách Tesco vyjde nákup tohoto zboží v celkové hodnotě 627,6 koruny, tedy o 171,2 koruny levněji než v Kauflandu.

Obchodní řetězec Kaufland si to však nenechal líbit a v celostránkovém inzerátu porovnal s prodejnami Tesco ceny bezmála 90 školních potřeb. A výsledek je opačný. "Kaufland je o 14 procent levnější než Tesco," stojí v inzerátu.

Žádné komentáře:

Okomentovat