Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

středa 30. července 2008

Šest řetězců vybírá kontrolu kvality letáků

Několikaměsíční jednání maloobchodních řetězců o možné podobě společného měření kvality letákové distribuce se chýlí k závěru. Původním záměrem, který vykrystalizoval přibližně před rokem, bylo dohodnout se na společném postupu napříč trhem, některé řetězce ale od iniciativy odstoupily. Do finále jednání vstoupila pracovní skupina šesti řetězců napříč formáty a zaměřením, která se ustavila na platformě Svazu obchodu České republiky. Koordinaci jednání zajišťuje Boris Malý, marketingový ředitel řetězce Globus. Z dalších účastníků lze jmenovat třeba Interspar či Plus - Discount, například největší zadavatel letáků, Tesco, se však skupiny neúčastní, stejně jako některé diskonty. "Mohu potvrdit, že v rámci platformy Svazu obchodu ČR bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele metody kontroly neadresné distribuce letáků. V úvodní diskusi vyslovila většina řetězců potřebu této metody kontroly," uvedl Boris Malý s tím, že z důvodu neovlivnění probíhajícího výběrového řízení k němu nemůže poskytnout žádné další detaily. 

Ve hře jsou v zásadě dvě cesty, jak kontrolu kvality distribuce měřit - jednak panelovou metodou, jednak metodou terénního dotazování. Malý však nechtěl komentovat, podle jakých kritérií probíhá výběr nebo kterou metodu zúčastněné řetězce preferují. Podle informací M&M se mezi účastníky výběru dodavatele objevují agentury Incoma Research, Focus Research & Consulting, Median a Prospea, výčet však nemusí být úplný. Konečné rozhodnutí by mělo přijít během srpna.

Žádné komentáře:

Okomentovat