Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

úterý 15. července 2008

Vláda vzala peníze bohatším

Pokud se nadprůměrně odměňovaní zaměstnanci těšili v příštím roce na výrazné zvýšení svých výplat díky poklesu daní, musí si nechat zajít chuť. Vláda definitivně potvrdila, že půjde cestou pro většinu voličů méně bolestivou a příjemnější.

Zavrhla daň 12,5%, která měla lidem s vyššími výrazně přilepšit. Háček byl totiž v tom, že zároveň by si proti letošku pohoršili téměř všichni s příjmy pod 20 tisíc korun hrubého, tedy většina. Přijaté řešení počítá s tím, že se sníží všem rovnoměrně sociální odvody o 1,5%, ale zůstane daň 15%. Vláda toto řešení musela přijmout taky díky rozhodnutí Ústavního soudu, aby vyřešila další problém - nemocenskou. A přestože se jedná pouze o "drobné" budeme na tom daleko lépe, než při původním návrhu, kdy by jsme si na platech v příším roce pohoršili o cca 420 korun.

A tak s hrubou mzdou 10 tisíc dostanete "přidáno" 220 korun, při 12 tisících 210 korun, při 15 tisících 270 korun a při 18 tisích 315 korun. A jen pro zajímavost ještě 20 tisíc, kdy se Vám mzda zvýší o 350 korun. 

Takže přece jen jedna mírně pozitivní zpráva :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat