Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

středa 9. července 2008

Nové sazby mzdy od 1.7.2008, jsou opravdu spravedlivé?

Tak tu máme další úpravu mezd. Snad stojí za to říct, že ne v úplné shodě tak, jak bychom si představovali. Náš požadavek na zvýšení mezd byl daleko vyšší. Požadovali jsme navýšit mzdy o 2.200 korun v každé kategorii. Průměrné navýšení je nakonec cca 7,5%. Současný mzdový systém tak stanovuje dva druhy mezd, mzdu nástupní (do 6ti měsíců) a mzdu standardní (od 6ti měsíců), jejíchž rozdíl by měl od sebe být 10%. U hypermarketů a obchodních domů tomu tak na rozdíl od malých formátu zdaleka není. Standardní mzda je u HM a OD 11.850 korun u první (největší) kategorie, avšak měla by být 12.500 korun (vše bez regionálního příplatku). Je tedy nižší o 650 korun, než její výše srovnatelná se systémem na malých provozovnách. Smutné na všem je, že naši kolegové navíc přistoupili i na skutečnost, že malé formáty budou mít o 100 korun více, což je sice zanedbatelné. Avšak ne již v případě, že tyto provozovny mají navíc nárok až na 15% prémie, narozdíl od HM a OD, které již nárok na prémie od 1. 7. 2008 nemají. Považujeme to za nespravedlivé a nerovné odměňování, a na tuto skutečnost jsme při jednání poukázali, jelikož narozdíl od malých formátů je většina HM nonstop či s prodlouženou prodejní dobou. Ano někdo může namítat, že na malých formátech je prodavačka zároveň pokladní i doplňovač. Ale, na OD i HM to z důvodu nedostatku zaměstnanců je úplně stejné. Všichni dělají všechno, jsou přece "multiskilní". A tak se tedy může stát, že na stejné pozici dojde k rozdílu mzdy pokladní či prodavače při vyplacení prémií v plné výši a při plném úvazku 40 hodin týdně až o 1.892,50 Kč hrubé mzdy. To však nemůžeme přece považovat za spravedlivé a rovné odměňování, jak ukládá zákoník práce. Nelíbí se nám ani katalog pracovních funkcí, kdy je pokladní na stejné pozici jako doplňovač či uklízečka, zřejmě mají stejně náročnou práci. O regionální příplatku ani nemluvě. Ten byl pro Prahu a její blízké provozní jednotky navýšen na 4.000 korun, aniž by byla navýšena spravedlivě i každá další kategorie. O tom, jak jsou jednotlivá města rozdělena do skupin ani nemluvě. Regionální příplatek byl podepsán jen s platností do 31. 10. 2008 s tím, že následně budou tyto příplatky přehodnoceny a města rozdělena spravedlivě. Částka ve sk. "B" by měla být navýšena na 2.000 korun. Nyní je potřeba vymyslet spravedlivý systém bonusů pro HM a OD. Pokud máte kdokoliv nějaký nápad, který by stanovil, za jakých podmínek by se měl bonus vyplácet, napište nám. Stejně tak čekáme Vaše reakce i na výše uvedené skutečnosti.

3 komentáře:

 1. Mzdy nejsou spravedlivé, za tu námahu a stres co na baráku máme, jsou nízké a prémie, ha, co to je?

  OdpovědětSmazat
 2. Víme, že mzdy jsou špatné a nedostačující. Přidali jsme hlasování a mzdách, výsledku využijeme při vyjednávání. Hlasovat můžete až do půlnoci 31.8.2008
  Informujte i své kolegy o možnosti hlasování.

  OdpovědětSmazat
 3. Mzdy v žádném případě nejsou spravedlivé.Na základě prohlášení každý ví že jsme chtěli přidat každé kategorii 2200,-Kč.dle toho co se nám dostává za informace OSPO většině zaměstnancům škodí a parazituje na nich.OSPO v žádném případě nemůže rozumět problematice teska když většina předních představitelů co se vnutili do kolektivního vyjednávání ani v tesku nepracuje.S politováním musím říct že nám OSPO kazí naši práci a maří naše úspěchy kterých bychom bez nich snadněji docílili.
  MILAN HYKA
  místopředseda Odborové organizace zaměstnanců TESCO Stores ČR a.s.
  ČESKÉ BUDĚJOVICE

  OdpovědětSmazat