Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

úterý 29. července 2008

Nemocenské se v roce 2008 změní celkem třikrát

Od 1. ledna do 29. června 2008
První tři dny nemoci byli všichni nemocní pojištěnci bez nemocenského a nemocenské náleželo až od 4. dne pracovní neschopnosti.
 
Od 30. června 2008 do 31. srpna 2008 
Nemocenské náleží od 1. dne nemoci, a to ve výši 60 %. Příslušníkům ozbrojených sborů však nadále za první tři dny nemoci náhrada platu, plat ani nemocenské nenáleží. Maximální nemocenské (z měsíční hrubé mzdy 23 700 Kč a vyšší) během prvních 3 dní nemoci činí 384 Kč denně, tj. za tři dny je to celkem 1 152 Kč.
Podle MPSV ČR se zrušením karenční doby očekává zvýšení výdajů na nemocenské maximálně o cca 400 mil Kč měsíčně. ČMKOS v této souvislosti znovu zdůrazňuje, že dodatečné výdaje nijak neohrozí vyrovnanost systému, neboť systém nemocenského pojištění je dlouhodobě v přebytku - v roce 2007 činil přebytek 9,5 mld. Kč, v r. 2008 se očekává přebytek 17 mld. Kč (bez vlivu rozhodnutí ÚS).
 
Od 1. září 2008 do 31. prosince 2008 
První tři dny nemoci náleží nemocenské ve výši 25 % denního vyměřovacího základu všem pojištěncům (včetně příslušníků ozbrojených sborů). Maximální nemocenské v prvních dnech nemoci tak činí 160 Kč denně, tj. za 3 dny 480 Kč.
 
 
 
Nemocenské (náhrada mzdy) od 1. ledna 2009
 
V lednu 2009 nabyde účinnosti nový zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, podle něhož poskytuje za prvních 14 dnů pracovní neschopnosti zaměstnavatel náhradu mzdy. Zůstává zachována karenční doba, náhrada mzdy náleží od 4. dne nemoci, a to ve výši 60 % průměrného výdělku (redukovaného obdobně jako při výpočtu nemocenského).
Od 15. dne se poskytuje nemocenské, a to v obdobné výši jako dnes, tj.
60 % do 30. dne nemoci,
66 % od 31. do 60. dne a
72 % od 61. dne nemoci.
 
Sazba pojistného na nemocenské pojištění se sníží u zaměstnance o 0,1 procent. bodu z 1,1 % na 1,0 % . Obdobně je tomu u OSVČ.
 

Žádné komentáře:

Okomentovat