Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

úterý 29. července 2008

Tesco Charita roku 2009... hledá se partner

25. 07. 2008 - Společnost Tesco Stores ČR, a.s. hledá partnera z řad neziskových organizací pro projekt Tesco Charita roku 2009. Hlavní náplní projektu je prezentace vybrané neziskové organizace před zákazníky Tesco spolu s uspořádáním veřejné finanční sbírky v obchodech. 

Jakou neziskovou organizaci hledáme?
- organizaci s celonárodní působností;
- organizaci, která systematicky pomáhá znevýhodněné skupině obyvatel v oblasti sociální nebo zdravotní péče (dětem, dospělým, nebo seniorům);
- organizaci, která má silné organizační zázemí a má zkušenosti s pořádáním projektů.

Principy projektu
- doba trvání: cca od května do října 2009;
- místo konání: obchody Tesco v České republice;
- způsob prezentace navrhuje partnerská organizace (doprovodné aktivity, vizualizace);
- způsobem získávání finančních prostředků je veřejná finanční sbírka;
- sbírku doprovázejí podpůrné aktivity pořádané neziskovou organizací;
- projekt si sestavuje nezisková organizace sobě na míru podle vlastních představ a nápadů.

Ve čtyřleté historii projektu s námi spolupracovaly tyto organizace:
Síť mateřských center, Múzy dětem, Život dětem, Sdružení Linka bezpečí.

Přihlásit se mohou i tyto organizace, které s námi už spolupracovaly.
Máte zájem stát se partnerem projektu Tesco Charita roku 2009? Potom nám prosím nejpozději do 31. 8. 2008 zašlete stručné informace o vaší organizaci a vyplněný formulář, který naleznete na www.tesco-charitaroku.cz. Zde také najdete podrobné informace o projektu.

Materiály můžete zasílat poštou na adresu Tesco Stores ČR, a. s., Vršovická 1527, 100 00 - Praha 10 - Vršovice (obálku prosím nadepište heslem Tesco Charita roku 2009, k rukám Ivany Dubnové) nebo e-mailem na adresu idubnova@cz.tesco-europe.com.
Jako reakci na vaši zprávu obdržíte obratem podrobnější informace o projektu a konaném výběrovém řízení.

Těšíme se na váš zájem o spolupráci.

Ivana Dubnová, Tesco Stores ČR, a. s. 

Žádné komentáře:

Okomentovat