Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

pondělí 22. prosince 2008

A jsou tady Vánoce... konec roku se blíží


Přejeme Vám všem příjemné prožití Vánoc. Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám poskytli v letošním roce a v letech minulých. Vážíme si ji velmi a věříme, že nám ji stejně tak poskytnete i v příštím roce. Prožijte je bez starostí v kruhu svých přátel, rodiny a s lidmi, kteří jsou Vašemu srdci nejbližší.

Do roku 2009 Vám přejeme mnoho pracovních i osobních úspěchů, aby se Vám v tom následujícím roce splnilo co nejvíce z toho, co jste si přáli. K tomu samozřejmě zdraví, štěstí, nějakou tu korunu navíc a taky to nejcennější, co na chodníku jen tak nenajdete... lásku.

VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2009
Vám přeje Rada odborové organizace zaměstnanců
Tesco Stores ČR a.s.

Žádné komentáře:

Okomentovat