Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

pondělí 15. prosince 2008

Odešla nejvýraznější osobnost v boji za práva zaměstnanců


Zemřel předseda OSPO, pan Alexandr LEINEROdborový svaz pracovníků obchodu ztratil nejvýraznější osobnost v boji za práva zaměstnanců. Jeho předseda pan Alexandr Leiner zemřel v neděli 14. prosince 2008 po dlouhé nemoci. Alexandr Leiner se narodil 14. 6. 1946. Do roku 1989 zastával různé pozice v podniku Textil a oděvy Praha (22 let). Byl bez politické příslušnosti. Od roku 1991 byl členem Odborového svazu pracovníků obchodu a od roku 1994 až dosud byl jeho předsedou. Po celou svou kariéru se věnoval boji za práva zaměstnanců a kolektivnímu vyjednávání. Naposledy byl zvolen předsedou svazu 31. 5. 2008 na V. řádném sjezdu OSPO. Kdo nyní tuto osobnost nahradí v čele OSPO nám není zatím známo. Bude složité dosadit do čela svazu předsedu, který by se vyrovnal výrazné osobnosti, znalostem a kvalitám pana Alexandra Leinera.

Poslední rozloučení s předsedou OSPO panem Alexandrem Leinerem proběhne v pátek 19. 12. 2008 v pražském krematoriu Motol ve 14:15.

foto: ČMKOS/Sondy
Autor: IP

Žádné komentáře:

Okomentovat