Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

čtvrtek 18. prosince 2008

Nemocenské dávky se znovu od ledna 2009 sníží

Ach jo. Marodit se od ledna vyplatí zase o něco méně. Tedy pokud berete maximálně 24 tisíc. I to je jedna z novinek, které s Novým rokem začnou platit.

Tou další je, že za první tři dny už opět nedostaneme většinou ani korunu. Na změně – alespoň na první pohled – vydělají lidé s vyššími příjmy. Jenže ti většinou nemoc raději přechodí, a pokud už ulehnou, vezmou si dovolenou. Co dalšího nás od ledna čeká? A jak je to s mateřskou?

Nemocenská

1. První tři dny zadarmo
První tři dny marodění budou bez nemocenské dávky, respektive náhrady mzdy. Jedinou výjimkou je karanténa. V takovém případě máte na peníze nárok už od prvního dne.

2. Bez nemocenské, ale s náhradou

Od 4. dne (při karanténě od 1. dne) bude nemocnému poskytovat zaměstnavatel náhradu mzdy. Při vícero zaměstnáních máte nárok na náhradu mzdy u každého zaměstnavatele zvlášť. Firmy tak utratí za dávky peníze navíc, stát jim náklady vrátí: sníží nemocenské pojištění, které musí za zaměstnance odvádět.

3. Nové výpočty pro dávky
Pro výpočet náhrady mzdy a nemocenské dávky se nově ustanovují takzvané redukční hranice průměrného výdělku. Ty již nebudou dvě, ale tři. Lidem s nadprůměrnými příjmy (přes 70 tisíc) se díky tomu zvýší nemocenská, na níž dosud ze všech nejvíc tratili – a to až dvakrát! Ostatní při nemoci spíše prodělají, stát bude vyšší dávky platit jen těm, kteří stonají více jak měsíc.

4. Mateřská – bohatší si polepší
Podle dnešních pravidel mají ženy na mateřské nárok maximálně na 14 370 korun měsíčně bez ohledu na to, kolik vydělávaly a zaplatily na sociálním pojištění. Od Nového roku si přilepší ženy, které si vydělají nad 20 500 korun. Podle nové úpravy budou moci ve více případech čerpat peněžitou podporu také otcové či manželé matek, kteří se rozhodnou pro mateřskou dovolenou.

5. Studenti a žáci budou nepojištěni!
Nepojištěni budou i v pracovním poměru na základě dohody o provedení práce.

6. Podnikatelé – nový vyměřovací základ
U osoby samostatně výdělečné činné dochází ke dvěma zásadním změnám. Na výši nemocenského pojištění nemá už vliv příjem dosažený v předchozím kalendářním roce. Pojistné se nově nebude platit se zálohou na důchodové pojištění, ale samostatně.

7. Přísnější kontroly
Od ledna se také zpřísňují kontroly nemocných. Jestli se řádně léčí, budou moci ověřit nejen lidé ze správy sociálního zabezpečení, ale nově také přímo zaměstnavatelé. Za závažné porušení stanoveného režimu bude třeba zaplatit pokutu 10 – 20 000 Kč!

8. Nová ochranná lhůta
V přechodném období, kdy jste v jednom zaměstnání skončili, ale v druhém ještě nenastoupili, vám bude muset nemocenskou dávku vyplácet bývalý zaměstnavatel, a to v nové ochranné lhůtě 7 dní od skončení zaměstnání.


Pozor na zaměstnání malého rozsahu
Nemocenské pojištění za vás nebude odváděno, pakliže váš měsíční příjem bude nižší než 2000 Kč. Je-li kolísavý, budete automaticky pojištěni jen v těch měsících, kdy vyděláte alespoň 2000 Kč

Autor: Kateřina Václavů
Foto: abl

Žádné komentáře:

Okomentovat