Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

středa 10. prosince 2008

Od ledna Tesco pouze s GE Money Multiservis

GE Money Multiservis bude od ledna zajišťovat pro Tesco Stores ČR finanční služby pro všechny zákazníky řetězce. GE Money Multiservis poskytovala tyto služby pro Tesco dosud společně s Cetelemem.
„Jsme velmi potěšeni, že si Tesco vybralo GE Money jako partnera pro budoucí rozvoj finančních služeb v obchodech Tesco v České republice, a těšíme se, že budeme pokračovat v naší úspěšné spolupráci. Věříme, že silná značka, hodnota a prodejní síť Tesco ve spojení s kvalitou našich finančních produktů a jednoduchými službami z nás vytváří přirozené partnery pro další rozšíření finančních služeb Tesco,“ říká Charlie Coode, předseda představenstva a generální ředitel GE Money Multiservis.
GE Money Multiservis bude od začátku příštího roku zajišťovat financování nákupů zákazníků Tesco ve všech obchodních domech a hypermarketech společnosti.
Zákazníci Tesco využívají splátkový prodej zejména na nákup elektroniky (LCD televize, DVD přehrávače a notebooky), kuchyňského vybavení a nábytku. O splátkový prodej je stále větší zájem, k 31. říjnu letošního roku stoupl meziročně objem poskytnutých úvěrů zákazníkům Tesco o třetinu.
„Jsme rádi, že finanční služby bude pro naše zákazníky zajišťovat jedna firma, která je zároveň velmi zkušenou v oblasti financování. S GE Money Multiservis jsme spolupracovali již v minulosti, věřím, že se nám podaří naše služby zákazníkům ještě více zkvalitnit. V současné době společně plánujeme případné rozšíření nabídky finančních služeb pro naše zákazníky,“ vysvětlil Chris Morgan, finanční ředitel Tesco Stores ČR.

-zem-

Žádné komentáře:

Okomentovat