Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

pondělí 1. prosince 2008

Odchod... a v Budějovicích zavládl smutek mezi zaměstnanci

České Budějovice - Nevěřil bych, že se v Tesku někdy dočkám něčeho podobného, ale přece ta situace nastala. O hypermarketu v Českých Budějovicích jsme všichni dosud slyšeli více či méně pouze v negativních souvislostech a tak si myslím, že je třeba pozdvihnout i skutečnost, která alespoň okrajově svědčí o opaku. Nejedná se z žádnou změnu v organizaci ani extrémní nábor zaměstnanců, nýbrž o soudržnost lidí, kteří si alespoň v něčem stojí za svým. Před nedávnem náš hypermarket, jako rána z čistého nebe, překvapila zpráva o dobrovolném odchodu ze společnosti jednoho z předních manažerů dané obchodní jednotky. Mezi zaměstnanci zavládl smutek. Proč ne ale radost, ptám se? Vždyť vedoucí, manažeři či ředitelé jsou většinou považováni za nepříliš populární článek, který jen přemýšlí nad tím, jak nejlépe znepříjemnit naši práci? A vidíte, ne vždy tomu tak je. Pozastavuji se nad soudržností lidí, kteří se rozhodli svého manažera podpořit a otevřeným a podporou plným dopisem, podepsaným většinou zaměstnanců vyrazili jak za ním samotným tak i za ředitelem s prosbou o pomoc. Nikdo z nich se totiž nehodlá s výpovědí svého „miláčka“ smířit. A věřte, že všechny ty zúčastněné v dobrém slova smyslu „aktivisty“ chápu. I já sám, jsem zmíněný dopis podepsal a dobře vím proč. Jeden z mála jinak velkého počtu manažerů pracujících pro TESCO měl totiž všech pět pohromadě. Obchodní jednotku do detailu zná, nebojí se manuální práce a svým podřízeným pomáhá. Není žádným diktátorem a pro své ovečky je i dobrým rádcem a to nejen v pracovních záležitostech. Člověk který umí naslouchat i uznat dobrý nápad kohokoli podřízeného a práci ocenit. I samotná obchodní jednotka v Českých Budějovicích jeho odchod krutě pocítí. Naivní jsou ti co věří že s jeho odchodem se situace zlepší. Právě ON byl, je a bohužel v příštích dnech už nebude podstavou tajícího ledovce, který podpíral vlastníma rukama a hledal prostředky k tomu aby tání zastavil. Jeho kvality však jeho nadřízení asi nevidí.

Patrik Hyka a kolektiv

Žádné komentáře:

Okomentovat