Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

úterý 2. prosince 2008

Krize Čechy zasáhne, varují odborníci

PRAHA - Česká ekonomika nemůže přes stále zdravý finanční systém zůstat počínající světovou hospodářskou krizí nezasažena.

Politici, pokud tvrdí opak, se mýlí, případně lakují věci na růžovo.

Počet ohlášených pohledávek v prodlení ze strany společností pojištěných úvěrovou pojišťovnou Euler Hermes Čescob dosáhl za prvních deset měsíců roku meziročního nárůstu o 16 procent, přičemž se jejich hodnota zvýšila o 120 procent, řekl generální ředitel pojišťovny Július Kudla.

Za tímto vývojem podle něj stojí zhoršená situace na trhu a následný pokles objednávek, který má za následek zvýšené napětí v přísunu hotovosti, takzvaném cash flow, jednotlivých podniků, včetně již tradičního problému druhotné platební neschopnosti. Dále jde o zpřísnění podmínek pro financování ze strany finančních institucí, zejména bank, a uplatňování náročnějších kritérií pro poskytování úvěrů. Třetím důvodem je možnost uplatnit insolvenční zákon neobvyklým způsobem za účelem vyřizování obchodních sporů, dodal.

Euler Hermes Čescob na danou situaci reaguje přehodnocováním rizik u svých klientů, která během současné krize narůstají. Děje se to tak prý koordinovaně v rámci skupiny po celém světě. Opatření se liší podle teritorií a podle hospodářských sektorů, uvedl Kudla.

Euler Hermes je lídrem mezi úvěrovými pojišťovnami na světě, zaujímá šestatřicetiprocentní podíl na globálním trhu. Pojišťuje hlavně obchodní pohledávky, které také vymáhá. Poskytuje také pojištění záruky a pojištění proti podvodu. Světovému trhu úvěrového pojištění dominují vedle Euler Hermes ještě firmy Atradius a Coface.

29. listopadu 2008, (mr)

Žádné komentáře:

Okomentovat