Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

pondělí 1. prosince 2008

Češi průměrně berou 23 144 Kč, v Tescu si ale nechte zdát.

Průměrná hrubá mzda v Česku ve třetím čtvrtletí meziročně vzrostla o 7,9 procenta na 23 144 korun. Byla tedy o 1 698 korun vyšší. Rostla ale také inflace, reálná mzda se proto zvýšila jen o 1,2 procenta. V minulém čtvrtletí reálná mzda vzrostla o 1,1 procenta, což bylo nejméně za deset let.

Ilustrační foto: Profimedia.cz

Mzdy rostly pomaleji, než odhadovali analytici.

V prvním čtvrtletí rostla průměrná mzda o 10,2 procenta. I přes zpomalení ve třetím čtvrtletí se ale stále ještě jedná o jeden z nejvyšších přírůstků za posledních sedm let. Podle úřadu však stále přetrvává výrazné rozevření nůžek mezi podnikatelskou a nepodnikatelskou sférou.

Zatímco hnací silou poměrně vysokého růstu zůstávají mzdy dosažené v podnikatelské sféře (růst o 9,1 %), mzdy v nepodnikatelské sféře celorepublikový mzdový vývoj naopak brzdí (růst pouze o 3,7 %). V podnikatelské sféře vzrostla mzda na 23 536 korun, v nepodnikatelské na 21 714 korun.

Nejpomaleji rostly mzdy v odvětvích vzdělávání, veřejné správy nebo veterinární činnosti. Nejrychleji naopak v odvětví rybolovu a chovu ryb, zemědělství nebo lesnictví.

Analytik: optimální bude nižší tempo

"Výhled mezd pro další rok, bude ve znamení dvou témat. Prvním je vysoká inflace v letošním roce, druhým výhled výrazného zpomalení ekonomiky. Do mzdových vyjednávání by měla ideálně vstupovat budoucí inflace, avšak vysoká letošní čísla jistě budou odboráři použita k argumentaci," uvedl analytik společnosti Patria Tomáš Vlk.

Podle Tomáše Vlka bude situace ve firmách napjatější než v předchozích letech. Kvůli finanční krizi dolehne na společnosti nižší poptávka, což ovlivní i výnosy, a tím také prostor pro růst mezd. "V souladu s naší prognózou HDP pro příští rok (2 %) je dosažitelný růst průměrné nominální mzdy o 6 procent. Vzhledem ke značným rizikům pro ekonomiku by ale bylo optimální o něco nižší tempo na úrovni 4-5 procent," uvedl Vlk.

Naopak vyšší růst by znamenal navyšování jednotkových mzdových nákladů s negativním vlivem na firmy. Spolu s tím by se zvyšoval tlak na propouštění a tím zvyšování nezaměstnanosti.

PRŮMĚRNÉ MZDY PODLE ODVĚTVÍ


Zemědělství 18 955
Rybolov a chov ryb 17 805
Těžba nerostných surovin 27 332
Zpracovatelský průmysl 21 690
Výroba a rozvod elek., plynu a vody 29 132
Stavebnictví 24 417
Obchod 23 681
Ubytování a stravování 16 341
Doprava, skladování a spoje 25 869
Finanční zprostředkování 41 192
Čin. v obl. nemovitostí, podnik. činnost 26 457
Veřejná správa a obrana 25 244
Vzdělávání 19 918
Zdravotní a soc. péče, veterinární činnost 20 971
Ostatní veřejné, sociální a osobní služby 18 684

Zdroj: ČSÚ, www.idnes.cz

Žádné komentáře:

Okomentovat