Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

pondělí 1. prosince 2008

Rada odborové organizace dnes nejednala.

Brno - Rada odborové organizace, která dnes měla jednat a rozhodnout o úplném zrušení stávkové pohotovosti, nezasedala. Důvodem jsou nedostupné informace k dané problematice. Odborová organizace si chce nejprve všechny dostupné informace vyžádat od manažerů lidských zdrojů a z dat, o kterých je zaměstnavatel povinen odborovou organizaci informovat podle § 270 a 278 zákoníku práce, jako jsou ekonomická situace zaměstnavatele, hlášení o nových nástupech a výstupech, tržby a samozřejmě náklady.
Stávková pohotovost byla pozastavena, ale k jejímu zrušení dnes nedošlo díky nedostupným informacím. Rada zasedne znovu zřejmě ve čtvrtek, kdy již bude také známo rozhodnutí podnikového výboru OSPO. Současná situace ale nasvědčuje prozatím tomu, že dohoda se zaměstnavatelem se plní dle plánu. Na rozhodnutí si však počkáme do čtvrtka, než budou členům Rady doručeny kompletní informace.

Žádné komentáře:

Okomentovat