Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

sobota 1. listopadu 2008

Věrnostní bonus

Blíží se nám vyplácení věrnostního bonusu (odměny), a tak vzhledem k vašim dotazům přinášíme pár informací, jak se bonus vyplácí podle nové kolektivní smlouvy a za jakých podmínek.

Na rozdíl od staré kolektivní smlouvy se bonus nově vyplácí pouze jednou za rok, a to ve výplatě za měsíc listopad, tedy k 10. 12. běžného kalendářního roku. Věrnostní bonus se vždy posuzuje k 1. 11. běžného kalendářního roku. Přestože se vyplácí jednou za rok, oproti staré kolektivní smlouvě, nebudete na věrnostním bonusu poškozeni, jelikož je jeho výše dvojnásobná. 

• Máte-li odpracováno nejméně jeden rok, je výše věrnostní odměny 1.200 korun
• Máte-li odpracovány dva roky, pak 3.200 korun
• Máte-li odpracovány tři roky, je výše odměny 4.000 korun
• Při odpracování pěti let a více, je výše věrnostní odměny 4.800 korun.

Podmínkou pro výplatu věrnostního bonusu je, že zaměstnanec je v evidenčním stavu zaměstnavatele, a ke dni výplaty není ve výpovědi, s výjimkou důvodů uvedených v § 52 písm. a) až d) zákoníku práce:

• organizační důvody,
• ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
• výpověď ze zdravotních důvodů,
• přemisťuje-li se zaměstnavatel.

Další podmínkou pro výplatu bonusu je, že zaměstnanec:

• neměl překážky v práci na straně zaměstnance delší jak 140 kalendářních dní (např. nemoc), toto omezení neplatí v případě pracovního úrazu nebo nemoci z povolání,
• neobdržel písemné upozornění na porušení pracovních povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k jim vykonávané práci, a byl v něm upozorněn na nevyplacení tohoto bonusu,
• neobdržel písemné upozornění na neuspokojivé pracovní výsledky, které ve stanovené lhůtě neodstranil, a byl písemně upozorněn na nevyplacení věrnostní odměny.

Posuzuje se vždy 12 měsíců bezprostředně předcházející 1. listopadu, v tomto případě je tedy sledované období od 1. 11. 2007 do 30. 10. 2008.
1 komentář:

  1. jak je možné že byli zrušeny věrnostní programy pro zaměstnance jedinná výhoda pro ně, loajalita a dobrá práce se v Tescu necení..radši naberou brigádníky jejiž produktivita je děsná a ještě zatěžují řadové zaměstnance. kteří za zaučení nejsou nikterak ohodnoceni a navíc fluktuace brigádníků je tak veliká, že zaučování téměř nemá cenu. Vše postaveno na hlavu, Tesco kocourkov je realita.

    OdpovědětVymazat