Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

úterý 11. listopadu 2008

TISKOVÁ ZPRÁVA

Praha, 11. 11. 2008

Zástupci odborových organizací při Tesco Stores ČR a.s. a zástupci zaměstnavatele nedospěli na dnešním společném jednání ke shodě v konstruktivním řešení kriticky nízkého počtu zaměstnanců na provozních jednotkách TESCO.
Odborová organizace zaměstnanců Tesco Stores ČR a.s. a odborová organizace OD Tesco Pardubice po tomto jednání nadále setrvávají ve stávkové pohotovosti. Prozatím časově omezenou stávkovou pohotovost vyhlásily i ostatní odborové organizace sdružené v Odborovém svazu pracovníků obchodu, a to v termínu do 19. 11. 2008. Na tento termín bylo dohodnuto další společné jednání mezi zástupci odborů a zástupci zaměstnavatele, jehož hlavním cílem je nalezení konstruktivního řešení současné situace v provozu.

Žádné komentáře:

Okomentovat