Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

středa 19. listopadu 2008

TISKOVÁ ZPRÁVA

Praha, 19. 11. 2008

Zástupci odborových organizací při Tesco Stores ČR a.s. a zástupci zaměstnavatele dospěli na dnešním společném jednání ke shodě v konstruktivním řešení kriticky nízkého počtu zaměstnanců na provozních jednotkách TESCO v předvánočním období.
Dohoda je přijatelným řešením pro obě strany. Zástupci odborových organizací ponechali vedení společnosti Tesco Stores ČR a.s. 24 hodin pro potřebný přepočet a úpravu mzdových fondů, počtu pracovníků a následnou komunikaci na jednotlivé provozní jednotky TESCO, která by měla proběhnout dle ujednání během čtvrtka 20. 11. 2008.
Následujících 24 hodin začnou zástupci odborů zpětnou vazbou trvale ověřovat společnou dohodu a její plnění. Po tuto dobu zůstávají všechny odborové organizace ve stávkové pohotovosti a na základě výsledků společně situaci přehodnotí a v případě, že dohoda bude aplikována, jsou zástupci odborových organizací připraveni po společné dohodě stávkovou pohotovost ukončit. V případě, že by byla tato dohoda porušena, jsme připraveni zahájit protestní akce. Konstruktivní řešení je v platnosti počínaje dnešním dnem.

Žádné komentáře:

Okomentovat