Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

čtvrtek 6. listopadu 2008

NASA: Ufounek přistává...
A je to tady, i u nás už byl spatřen "Ufounek". Jak nám sdělili přistane v pondělí 10. listopadu 2008 ve 14:00 hodin SEČ, a to přímo na stole Rady odborové organizace.

Ne, nelekejte se. Podle našich informací je přátelský a chce Vám jen pomoci. Jedná se totiž o nový informační zpravodaj odborové organizace zaměstnanců Tesco Stores ČR a.s. Světlo světa spatří poprvé právě letos 10. listopadu. Na jeho stránkách by jste měli najít to, co Vás zajímá a o čem se diskutuje. Je takovou tištěnou obdobou těchto stránek, protože ne každý má možnost stránky sledovat. A tak jsme se rozhodli i pro trochu rozšířenější tiskovou podobu, aby byl více dostupný.

Právě se dolaďují poslední úpravy a příspěvky, a tak už Vám tady přinášíme jeho podobu právě teď. Tešíme se, že do Ufounka budete vkládat informace, které očekává :-)

1 komentář: