Text uveřejněný na tomto webu se nemusí shodovat s názory zaměstnavatele Tesco Stores ČR a.s., nebo případně dalších stran. Jsou zde uveřejněny svobodné názory odborové organizace, jejich členů a zaměstnanců společnosti v souladu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod, platnými právními předpisy a Ústavou ČR. Rada NOT i Rada odborové organizace si vyhrazují právo odstranit nebo nezveřejnit texty s urážlivým, rasovým, diskriminačním či vulgárním podtextem, stejně jako texty či reklamní odkazy nesouvisející s obsahem a účelem těchto stránek.

UPOZORNĚNÍ pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing:
Není dovoleno a je zakázáno zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení na kteroukoli e-mailovou adresu uveřejněnou na tomto webu nebo využívat jakékoli uvedené telefonní kontakty pro účely telemarketingu, výzkumů trhu nebo nabídku služeb. Nevyžádaná obchodní sdělení zaslaná na kteroukoli zde uveřejněnou e-mailovou adresu nebo uskutečněný pokus o telemarketing, výzkum či obchodní nabídku na jakékoli níže uvedené telefonní číslo, budou bez dalšího upozornění řešena podáním podnětu pro zahájení správního řízení k příslušnému správnímu úřadu (ÚOOÚ) pro porušení příslušných právních předpisů a směrnicí GDPR.

pondělí 17. listopadu 2008

Evropská komise podpoří otevření pracovních trhů Čechům

Česko a další nové země EU, které usilují o otevření přístupu na pracovní trh ve starých státech EU, získají nový silný argument. Evropská komise v úterý zveřejní analýzu, podle níž mobilita pracovníků po rozšíření Unie nevedla a pravděpodobně nepovede k vážným narušením pracovního trhu.
"Zprávu EK nemohu komentovat, nebyla ještě zveřejněna. Očekávám ale, že komise potvrdí názor, který dlouhodobě prosazujeme. Bariéry na pracovním trhu EU jsou zcela zbytečné. Mobilita pracovních sil prospívá všem," řekla česká velvyslankyně při Evropské unii Milena Vicenová.
Volný pohyb pracovníků v rámci Unie je jednou ze základních svobod, které by v nyní sedmadvacetičlenném bloku měly platit. V přístupových rozhovorech se ale dojednala možnost, že staré země budou moci až na sedm let svůj pracovní trh obyvatelům nováčků EU uzamknout.
Většina zemí původní patnáctky překážky už zrušila. Nejen Češi a Slováci ale stále nemohou volně pracovat v Německu, Rakousku, Belgii a Dánsku. Tyto země mohou omezení prodloužit až do 30. dubna 2011. Na poslední dva roky ale musí komisi upozornit, že v případě uvolnění by jejich trhu práce hrozily vážné problémy.
Dostupné důkazy napovídají tomu, že mobilita pracovníků uvnitř EU po rozšíření nevedla k vážným narušením pracovního trhu, píše se v návrhu zprávy EK. Ten se sice ještě může změnit, ale spíše už jen stylisticky než v zásadních závěrech. Pohyb lidí z nových zemí podle něj navíc už patrně dosáhl vrcholu.
Komise také upozornila, že v zemích, odkud lidé odcházejí, v posledních letech výrazně rostly platy a snižovala se nezaměstnanost. Klesal naopak počet možných adeptů na odchod. To vše podle analýzy povede k tomu, že množství odchodů za prací z nových do starých států EU se bude snižovat.
Uvolnění trhu prioritou českého předsednictví
Jako obdobná analýza z roku 2006 i ta úterní ukazuje, že otevření pracovních trhů nejen prospívá ekonomice, ale snižuje pravděpodobnost, že lidé z nových zemí budou ve státech s omezeními pracovat načerno. "Komise dospěla k závěru, že celkový dopad mobility po rozšíření byl pozitivní," píše se v návrhu.
Vliv migrace z nových zemí EU na výši mezd v patnáctce je podle studií, na které analýza EK odkazuje, minimální. Naopak prý existuje jasný pozitivní ekonomický dopad na hospodářský růst v Unii.
Návrh třeba připomíná studii, podle jejíchž odhadů mobilita ze zemí EU-8 (země z rozšíření 2004 krom Malty a Kypru) posílily souhrnný HDP rozšířené Unie zhruba o 0,17 procenta z krátkodobého a o 0,28 procenta z dlouhodobého pohledu.
Úplné uvolnění trhu bude patřit mezi priority českého předsednictví EU v prvním pololetí příštího roku. Česko také stálo za výzvou EK, v níž spolu s několika dalšími zeměmi požadovalo, aby se analýza vztahovala nejen na Bulharsko a Rumunsko, nýbrž na všechny nové země.
Právě během českého předsednictví se ukáže, zda zbývající země, které svůj trh ještě plně neotevřely, restrikce prodlouží či nikoli. Z Německa a Rakouska už zaznělo, že asi budou chtít opatření uchovat až do poslední možné chvíle - tedy do 30. dubna 2011.

Žádné komentáře:

Okomentovat